Deset tisíc milovaných květů, část 58

Návrat na obsah

5701 Pojem nemožnosti

Pojem nemožnosti
můj Pán neuznává,
tak jak mohu já?
Můj život bude zcela přeměněn.
Jen musím být trpělivý.
Je to jen otázka času.

5702 Život sebeovládání

Život sebeovládání
zaručí spásu.
Život sebedávání
zaručí osvobození.

5703 Radost následuje

Radost následuje toho,
kdo následuje kroky
Bohem omámeného milovníka.

5704 Tvé nově vzniklé přátelství

Tvé nově vzniklé přátelství
s tvým životem svědomí
tě zachrání, zdokonalí
a nakonec osvítí.

5705 Pozoruj svou upřímnost

Pozoruj svou upřímnost
a modli se pro čistotu.
Nikdy nespadneš do propasti
noci pokušení.

5706 Moderní věk elektroniky

Moderní věk elektroniky
a starodávný život vnitřní vyrovnanosti
o sobě záměrně nechtějí nic vědět.

5707 Poslouchej Jeho Příkazy

Poslouchej Jeho Příkazy,
pokud chceš,
aby byl tvůj život oduševnělý,
tvé srdce plodné
a nakonec aby byl tvůj dech
nanejvýš užitečný
tvému Pánu Nejvyššímu.

5713 Jestliže se modlíš pro špatnou věc

Jestliže se modlíš i jen pět minut
pro špatnou věc,
můžeš nepředstavitelně trpět
po zbytek svého života.

5717 Buď šťastný, buď šťastný!

Buď šťastný, buď šťastný!
Dokud nebudeš šťastný,
tvůj vnější život nebude úspěšný
a tvůj vnitřní život nebude postupovat.

5720 Naše srdce musí plakat

Naše srdce musí plakat
a naše oči se musí usmívat,
jestliže chceme sami sebe zcela přeměnit.

5721 Ticho moře aspiruje

Zvuk moře mě inspiruje,
abych se stal něčím velkým.

Ticho moře aspiruje
uvnitř mě a mým prostřednictvím,
aby mě učinilo dobrým.

5724 Vnější a vnitřní slepota

Rozdíl mezi vnější a vnitřní slepotou
je tento:
Vnější slepota bohužel
nemůže vidět světlo.
Vnitřní slepota úmyslně
nechce vidět světlo.

5725 Všechno máš v nitru

Všechno máš v nitru.
Abys našel své pravé Já
jen miluj víc
oduševnělý pláč svého srdce
a mocný úsměv svých očí.

5726 Nová filosofie

Nová filosofie:
Učit znamená učit se.
Učit se znamená stále projevovat
svou vnitřní dokonalost.

5728 Modli se oduševněle

Modli se oduševněle,
budeš schopen
smýt všechny své obavy.

Medituj v tichosti,
dokážeš si vytvořit
úplně nový život.

5729 Co Bůh nepochybně potřebuje

Lidský život dokonalosti:
to je to, co Bůh nepochybně potřebuje.
Boží Srdce Uspokojení:
to je to, co člověk bezespánku potřebuje.

5730 Přiznávám se

Přiznávám se, že jsem v tomto životě
udělal hodně hloupých věcí.
Ale proč je musíš křísit
a trápit mě nekonečně víc,
než si skutečně zasloužím?

5731 Jeden oduševnělý pláč

Jeden oduševnělý pláč srdce
může nejen osvětlit
břemeno nešťastné deprese,
ale také osvítit
Boha hledající mysl.

5736 Hrozivá blízkost smrti

Když vidíš
hrozivou blízkost smrti,
nemůžeš okamžitě odhalit
svou neoddělitelnou jednotu
s Boží Všemohoucností?

5740 Daleko nad pravdou svázanou morálkou

Potřebuji odvahu, která je daleko nad
takzvanou pravdou svázanou morálkou,
takže mohu sloužit svému Pánu Nejvyššímu
v transcendentální Vizi Jeho Života.

5741 Jeho Váha je tak lehká

Můj Pán Nejvyšší,
mi ze své nekonečné Štědrosti říká,
že Jeho Váha je tak lehká,
jako pláč aspirace mého srdce,
a zároveň tak těžká,
jako mračení nevděčnosti mého života.

5757 Duchovnost je jako horolezectví

Duchovnost není jako vyhlídková plavba,
ale přesně jako horolezectví —
je to jako vyšplhat na deset tisíc Himálají.

5762 Chceš spatřit Boží Tvář

Chceš spatřit Boží Tvář,
aby ses uspokojil.

Bůh chce obejmout tvé srdce,
aby uspokojil Sebe.

5768 Bůh nás nemusí trestat

Bůh nás nemusí trestat tím,
že požehná hlavy
našich nespočetných tužeb.

5770 Neznají jeden druhého

Strach a víra
neznají jeden druhého.
Pochybnost a láska
neznají jeden druhého.
Aspirace a neúspěch
neznají jeden druhého.

5780 Bůh mě žádá, abych si nabídl

Než začnu meditovat,
Bůh přede mě pokládá Nápoj svého Soucitu
a žádá mě, abych si nabídl.
Poté, co jsem meditaci skončil,
Bůh přede mě pokládá Hostinu svého Uspokojení
a žádá mě, abych si nabídl.