Deset tisíc milovaných květů, část 59

Návrat na obsah

5801 Boží tlukoucí Srdce

Dokud neslyším
Boží tlukoucí Srdce
uvnitř svého srdce aspirace,
jak mohu vůbec vidět
Boží milující a řídící Ruce?

5803 Vděčné srdce

Jestliže lidstvo porozumí
důležitosti vděčného srdce,
tak bude moci jít mnohem rychleji
a mnohem jistěji
ke svému určenému cíli.

5804 Čí hloupá mysl ti řekla

Čí hloupá mysl ti řekla,
že tvůj Mistr, ačkoliv je ti nablízku,
je daleko?

Čí nejisté srdce ti řeklo,
že tvůj Mistr, ačkoliv miluje každého,
tebe nemiluje?

5809 Získáme vše

Rezolutně prohlašuji,
že přijetím Boží Vize-Skutečnosti v nás
získáme vše,
a že vyhnutím se síti pokušení
neztratíme nic.

5810 Úsměv stříbrných snů

Nikdy nepotřebuji pláč
spánku nevědomosti,
ale vždy potřebuji
úsměv stříbrných snů.

5811 Ceň si své duchovní energie

Jak použít duchovní energii,
kterou jsi získal z meditace?
Nepoužij všechnu hned.
Je jako tvé těžce získané
pozemské bohatství.
Budeš-li si ji cenit a udržovat v bezpečí,
budeš schopen ji vynést do popředí
v Boží vybranou Hodinu,
abys potěšil Boha Jeho vlastním Způsobem.

5812 Vnitřní životopis

Jaká spousta knih byla napsána
o duchovních Mistrech!
Ale nejdůležitější události v jejich životech
se v těchto záznamech nenajdou.
Pro ně je jediný opravdový životopis
jejich vnitřní životopis,
kde každá hodina každého dne
by mohla zaplnit nesčetně stran.

5818 Boží vybraná Hodina nebude čekat na nikoho

Boží vybraná Hodina
nebude čekat na nikoho,
dokonce ani zlomek vteřiny.
Žádný hledající nemůže
Boží vybranou Hodinu
ovládat nebo udržovat
svou vlastní vůlí.
Hledající musí zajistit,
že bude k disposici
kdykoliv Boží Hodina udeří,
v jakýkoliv čas ve dne i v noci.

5819 Tvá skutečná meditace

Můžeš-li ve svém vnějším životě cítit,
že jsi vědomě a oduševněle šťastný,
dokonce i když děláš
běžné pozemské věci,
Bůh to bude považovat
za tvou skutečnou meditaci.

5822 Zlatý most

Duchovní Mistr nepřišel
kvůli žádnému jinému důvodu,
než dát svým duchovním dětem radost,
a oni na oplátku přišly
dát radost svému Mistrovi.
Je to meditace, která mezi nimi
slouží jako zlatý most.

5830 Duchovní život je obtížný

Duchovní život je obtížný,
avšak upřímní hledající,
kteří nakonec vztyčí
prapory božského světla
a nejvyšší blaženosti,
provždy a navždy zůstanou věrní
svému vnitřnímu Kapitánovi.

5835 Budu oduševněle plnit svou povinnost

Budu oduševněle plnit svou povinnost:
osvítím své srdce.
Bůh bude dělat radostně Jeho Povinnost:
zdokonalí můj život.

5837 Vše od Boha

Zvířecí ve mně si myslí,
že od Boha nic nepotřebuje.

Lidské ne mně si myslí,
že od Boha potřebuje pár věcí.

Božské ve mně cítí a ví,
že od Boha, pouze od Boha
potřebuje vše a vše.

5841 Mé srdce ví

Má mysl nemusí vědět,
co pro mne mohou
nebo udělají druzí.
Mé srdce ale ví,
co by mělo a co musí
udělat pro druhé.

5845 Náklad znalostí

Zbavit se nákladu znalostí
nemůže být nikdy
jednoduchý a snadný úkol.

5848 Začátek nebezpečí

Sebepodvádění
je začátek nebezpečí v mysli
a začátek zničení v srdci.

5861 Jen pár vybraných

Jen pár vybraných
může utéct
od falešných skutečností života
a žít ve Zlatých Dnech Věčnosti.

5863 Dnes se bojíš

Dnes se bojíš udělat
správnou věc.
Zítra si Bůh milionkrát rozmyslí,
než ti zaručí další šanci
dělat dobrou věc.

5870 Můžeš mít dokonalý mír

Můžeš mít dokonalý mír,
jen pokud dokážeš
zastavit putování své mysli
u Božích Nohou Odpuštění.