Deset tisíc milovaných květů, část 74

Návrat na obsah

7301 Náš věčný přítel

V našem životě
nás každý a všechno zklame,
kromě naší meditace.
Meditace je náš přítel,
starý přítel naší duše,
náš milovaný Nejvyšší věčný přítel.
Jestliže nás tento přítel navždy opustí,
nebudeme mít nikoho, kdo by se o nás staral.
Nikoho!

7302 Tvé přátelství s meditací

Nezáleží, kolik chyb děláš,
nezáleží, jak cítíš,
že jsi zbytečný,
nezáleží, kolik slabostí
vědomě nebo nevědomě opatruješ,
jestliže si udržíš přátelství
se svým vždy osvěcujícím přítelem, s meditací,
potom bezpochyby objevíš
skutečný význam svého života.

7303 Výšky tvé duše

Jsi opravdový hledající
absolutní Pravdy.
Proto ti nejvyšší úroveň vědomí
nezůstane a nemůže zůstat vzdálené.
Pokračuj na své pouti
po cestě Věčnosti.
Jednoho dne dosáhneš
nádherných výšek své duše.

7304 Milovník meditace

Jsi milovník meditace.
To znamená, že věříš
ve vnitřní svět,
protože jsi tam byl
mnoho, mnohokrát.
Získáš-li z tohoto světa radost,
tvé nadšení pro meditaci
tě ponese daleko, dále, nejdále
ke tvému určenému cíli.

7306 Ale musím také říct

Přiznávám,
že mám srdce slabé.
Ale musím také říct,
že mám srdce velmi čisté.

7307 Jsem stále vyrušován

Ať dělám
nebo říkám cokoliv,
jsem stále vyrušován
přítomností své pochybující mysli.

7309 Přestaň plakat, mé srdce

Přestaň plakat, mé srdce.
Už ses naplakalo dost.
Teď se začni usmívat.

7313 Tvé plameny aspirace

Tvé plameny aspirace musí stoupat
do horských výšek trůnu světla.
Jen tak můžeš dosáhnout zítřejšího
pobřeží Nesmrtelnosti.

7314 život stálé odevzdanosti

Jedině život stálé odevzdanosti
může oduševněle a s úsměvem kráčet
po sluncem zalité cestě.

7316 Chci se postavit

Chci se postavit na start víry,
a ne na start neporozumění.

7318 Vratké základy

Nejistá a neaspirující mysl
je příčinou
vratkých duchovních základů.

7319 Podívej se hluboko dovnitř

Nedívej se kolem,
abys našel někoho jiného,
kdo dělá rychlejší pokrok než ty.
Jen se podívej hluboko dovnitř
a buď vděčný za jakýkoliv pokrok,
který děláš.
Jen se podívej vysoko vzhůru
a buď připraven
udělat ještě rychlejší pokrok.

7320 Nejvyšší příspěvek

Velký příspěvek lidského života:
mysl nad hmotou.

Nejvyšší příspěvek božského života:
srdce nad myslí.

7323 Nespoléháš se na nic

Nespoléháš se na nic,
a přesto si myslíš,
že děláš něco velkého
a stáváš se někým dobrým.

7324 Chtěl bych, abys bylo pyšné

Mé srdce,
chtěl bych, abys bylo na mě pyšné,
ne proto, že jsem dokonalý,
ale proto, že jsem samou vděčností
mému Milovanému Nejvyššímu.

7326 Dvě žalostná zklamání

Mé neaspirující srdce
a má pochybující mysl
jsou dvě žalostná zklamání:
takto to cítí má stále milující
a stále osvěcující duše.

7328 Každý okamžik

Každý okamžik
zbožné odevzdanosti
a oduševnělé vděčnosti
přináší světlo dokonalosti
a blaženost uspokojení.

7330 Miluj své srdce více

Jestliže si skutečně ceníš
svého čistého srdce,
tak jej miluj nekonečně více,
než miluješ cokoliv jiného.

7331 Boží hřmící Buben Vítězství

Světlo ticha
mého vděčného srdce
je Boží hřmící Buben Vítězství.

7336 Co je špatného na požádání?

Jelikož víš,
že nemůžeš vést sám sebe,
co je špatného na tom,
požádat svého stále připraveného
vnitřního Kormidelníka,
aby tě vedl?

7341 Přísná psychická léčba

Přísná psychická léčba je třeba
na vážnou nemoc pochybnosti.
Bůh Lékař toto říká
svým duchovně nemocným dětem.

7360 Tvá oduševnělá tvář

Ne tvůj vítězný závod,
ale tvá oduševnělá tvář
mě přenesla do Nebe.

7362 Můj život ticha tvoří

Můj život ticha tvoří.
Můj život hluku ničí.
Boží Srdce Soucitu oživuje.

7375 Nedovolím

Nedovolím svému tělu,
aby mě zpozdilo.
Nedovolím svému vitálnu,
aby mě trýznilo.
Nedovolím své mysli,
aby mě podvedla.
Nedovolím svému srdci,
aby se bavilo s nevědomostí.