Deset tisíc milovaných květů, část 88

Návrat na obsah

8701 Každodenní zázrak

Každý den můžeš ve svém životě
stvořit zázrak jen tím,
že budeš opatrovat jednu pozitivní myšlenku:
„Budu schopen porazit nevědomost
a stát se nanejvýš vybraným nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího.“

8704 Těšme Nejvyššího

Každý okamžik na zemi
někoho nebo něco těšíme.
Poněvadž stále někoho těšíme,
proč nedovolíme, aby ten někdo
byl Nejvyšší v nás?

8705 Nejdůležitější otázka

Ten, kdo radostně obětavě slouží,
není nijak podřadný tomu,
kdo oduševněle medituje.
Nejdůležitější otázkou je,
v jakém vědomí přebývá.

8706 Vnější úspěch

Přichází-li vnější úspěch přirozeně,
přivítej ho.
Musíš-li ale o něj usilovat,
tak je to jen pokušení,
které je poslem záhuby.

8708 Buď laskavý, buď dobrý!

Člověk říká Bohu:
„Buď laskavý, buď laskavý, buď laskavý!“
Bůh říká člověku:
„Buď dobrý, buď dobrý, buď dobrý!“

8709 Buď rychlý, buď trpělivý!

Člověk říká Bohu:
„Buď rychlý, buď rychlý, buď rychlý!“
Bůh říká člověku:
„Buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý!“

8710 Proč musíš trpět?

Proč musíš trpět
v bouřlivé zimě mysli?
Udělej si trvalou dovolenou
ve slunných tropech srdce.

8711 Když sloužíš Nejvyššímu

Když sloužíš Nejvyššímu,
nedopusť žádné zvětšování svého ega.
Jinak ti bude nucen dát Bůh pětku,
jako oznámkování tvé obětavé služby.

8715 Svět nebyl ochotný

Ve skutečnosti nepřišel předčasně.
Doba byla správná,
ale svět nebyl ochotný.

8726 Pravý pokrok

Pravý pokrok se nezastaví,
aby se ohlížel po uznání.

8730 Řekni ne svým špatným myšlenkám

Řekneš-li ne svým špatným myšlenkám
a ano své inspiraci stát se
Božím dokonalým nástrojem,
okamžitě získáš neomezenou vnímavost.

8731 Kde se nacházíš?

Nemusíš se dívat na ostatní,
abys viděl, kde se nacházíš.
Nacházíš se v Srdci
svého Milovaného Nejvyššího.

8732 Stáváme se Jeho

Když cítíme,
že jsme Nejvyššího
a pro Nejvyššího,
stáváme se Jeho,
a Jeho Bohatství se stává naším.

8733 Každá pozitivní myšlenka

Každá pozitivní myšlenka
má schopnost atomové bomby,
aby zničila negativní v nás.

Každá negativní myšlenka
má schopnost atomové bomby,
aby zničila náš celý svět.

8753 Protože nejsi opatrný

Svět negativních myšlenek
zahaluje tvou mysl,
protože nejsi opatrný.

8755 Jedno a to samé

Mír, Světlo, Blaženost a Síla
jsou na nejvyšší úrovni Skutečnosti
jedním, a tím samým.
Vzývej jednu a hle,
všechny ostatní jsou tvé.

8756 Největší síla

Ne síla porazit druhé,
ale síla sjednotit se s druhými
je tou největší silou.