Deset tisíc milovaných květů, část 89

Návrat na obsah

8801 Mimořádná šance

Bůh ti dává mimořádnou šanci,
abys Jej potěšil.
Musíš jen neustále cítit,
že tebe miluje nejvíc.

8802 Žije s nadějí

Žije s nadějí, že si v něm
jednoho dne nějak, někdo uvědomí Nejvyššího,
a tak bude moci tady na zemi
naplnit svého Pána.

8803 Stále aspiruj!

Ó hledající pravdy, aspiruj,
stále aspiruj!
Jinak zklameš ne svého Pána Nejvyššího,
ale jen sebe.

8804 Osud Božího stvoření

Běda, často se stává,
že dobré duše musí trpět
kvůli těm špatným.
Takový je osud
Božího stvoření.

8806 Vědět, co se děje

Nemusí to být duše,
která realizovala Boha,
aby věděla, co se děje
v srdcích ostatních.
Jen pozvedni své vědomí dostatečně vysoko
a budeš schopen vědět,
co ostatní cítí.

8807 Má mysl mi dává pocítit

Má mysl mi často dává pocítit,
že piji nektar,
zatímco piji jed pochybnosti.

8808 Jedině síla srdce těší Boha

Žádná síla na zemi
nebude schopná těšit Boha,
kromě tvé síly srdce.
Je to samotná síla srdce,
kterou si Bůh vždycky cení.

8809 Výjimka

Když Bůh říká,
že s žádnou lidskou bytostí
není dokonale spokojen,
každý si myslí,
že je výjimka.

Když Bůh změní názor a řekne,
že je spokojen
s úplně každou lidskou bytostí,
každý si myslí,
že je Bůh nekonečně víc spokojen s ním,
než se zbytkem světa.

8810 Dar, který si zaslouží být přijat

Jedině dar,
který se nabízí
silou jednoty srdce,
si zaslouží být přijat.

8811 Boží svrchované Uspokojení

Tvůj Milovaný Nejvyšší je připraven
ti dát něco nekonečně důležitějšího
než realizaci Boha,
a tím je Jeho
svrchované nesrovnatelné Uspokojení.

8812 Poselství pýchy

Bůh je mnohem víc spokojen
se stéblem trávy
ztělesňujícím poselství pokory,
než s vysoko pokročilým hledajícím,
který ještě stále ztělesňuje
poselství pýchy.

8813 Ne Způsobem Nejvyššího

Běda, většina hledajících
miluje Nejvyššího,
projevuje Nejvyššího
a těší Nejvyššího
svým vlastním způsobem,
a ne Jeho Způsobem.

8815 Vést život bohů

Chceš-li žít vést tady na zemi
život bohů a bohyň,
miluj svého Milovaného Pána
Jeho vlastním Způsobem.

8816 Stejné požehnání

Když tvůj Pán Nejvyšší někomu žehná,
rozšíříš-li své vědomí,
můžeš přijmout stejné požehnání.

8817 Vše, co po tobě Bůh chce

Rozšiř vizi svých očí,
zintenzivni aspiraci svého srdce,
zvětši zasvěcení svého života.
To je vše, co po tobě Bůh chce,
a vždy to tak zůstane.

8818 Nečekej na zítřek

Nečekej na zítřek,
abys poslechl Boží požehnaný Požadavek,
protože ve tvém životě aspirace
nemusí zítřek nikdy přijít.

8819 Jeho Pán v něj nakonec ztratil důvěru

Když v něj nakonec
jeho Pán Nejvyšší ztratil důvěru,
jeho vlastní duše probudila
kvůli hořkému znechucení
své duchovní schopnosti
a zmenšila jeho vnitřní vnímavost.

8821 Uvažuj, že to uděláš zítra

Jestliže je něco božského,
co plánuješ udělat,
udělej to hned.

Jestliže je něco nebožského,
co se chystáš udělat,
uvažuj, že to uděláš zítra.

8823 Kosmičtí bohové nikdy nespí

Kosmičtí bohové nikdy nespí.
Neustále slouží Nejvyššímu
tady na zemi i tam v Nebi.

8824 Práce je radostí

Pro neaspirujícího člověka
je práce trestem,
práce je mučením.

Pro aspirujícího člověka
je práce požehnáním,
práce je radostí.

8829 Kvůli své neposlušnosti

Kvůli své neposlušnosti
nebyl schopen udělat pokrok.
Protože nemohl udělat pokrok,
ve vnitřním závodě se daleko propadl.

8830 Bůh uplatňuje Svou Autoritu

Dokud tě srdce nutí
zůstat v Lodi Boha,
Bůh uplatňuje Svou božskou Autoritu,
což není nic jiného,
než neoddělitelná jednota s tebou.

8869 Protože ovládl svůj hněv

Protože ovládl svůj hněv,
božské síly měly příležitost
působit v něm a jeho prostřednictvím
a nakonec jej osvítit.

8880 Jeho jsou slzy

Jeho jsou slzy
zklamaného očekávání.
Jeho jsou slzy
neočekávané vnitřní radosti.

8881 Spokojený, ale ne oduševnělý

Nevidíš,
že jsi spokojený,
ale ne oduševnělý,
když žádáš Boha o Jeho Světlo Odpuštění?
V takovém případě
Bůh a Jeho Světlo Odpuštění
na dveře tvého srdce nikdy nezaklepou.

8883 Tvá služba ostatním

Je-li tvá vnější upřímnost
založena na vnitřní neupřímnosti,
tvá služba ostatním
nemá skutečnou cenu.