Deset tisíc milovaných květů, část 91

Návrat na obsah

9001 Dej mi schopnost

Můj Pane,
dej mi schopnost,
abych viděl Božskost
ve všem, co děláš,
a abych v kterýkoliv okamžik
v této Božskosti rostl.

9002 Vděčnost plynoucí ze srdce

Pravá vděčnost
nemůže nikdy přijít z mysli.
Musí plynout ze srdce
do mysli, vitálna a těla,
dokud vše, co máme a čím jsme,
není mořem vděčnosti.

9004 Boha milující myšlenka

Neměj neustále stejnou
neaspirující myšlenku.
Měj tentokrát novou myšlenku,
Boha milující myšlenku.

9007 Obrať se k Bohu samému

Poněvadž se Bůh zajímá o lidské záležitosti,
nemůžeš se pokorně a s vděčností
obrátit k Bohu samému
pro Jeho svrchované Vedení?

9013 Úsměv je snadnější než pláč

Úsměv je snadnější než pláč.
Proto se usmívám.
Mít rád je snadnější než úsměv.
Proto mám rád.
Odevzdání je snadnější než mít rád.
Proto se odevzdávám.

9014 Chraň nejprve sebe

Chraň vnitřně nejprve sebe,
a pak zkoušej chránit druhé.
Pouze když jsi vnitřně chráněn,
můžeš se stát dokonalým nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího
a dokonalým pomocníkem lidstva.

9015 Udělej Boha šťastným.

V celém Božím stvoření
je jen jeden způsob,
jak být šťastný,
a ten způsob je
udělat Boha šťastným.

9017 Sklidit nejbohatší úrodu

Abych sklidil nejbohatší úrodu
svého aspirujícího srdce,
budu naslouchat
tichem zalitému šeptání
svého Vnitřního kormidelníka.

9018 Dvě poselství

Co jsem potřeboval, byl pláč sirotka.
Toto poselství jsem přijal
od svého Svrchovaného Pána
minulý rok.

Co potřebuji, je úsměv císaře.
Toto poselství jsem přijal
od svého Svrchovaného Pána
tento rok.

9019 Buď opatrný na vnější sympatii

Buď opatrný na vnější sympatii,
protože její přímý soused
je síť připoutání.

9021 Čisté a sebedávající srdce

Čisté a sebedávající srdce
je vždy klíčem
k transcendentálním dveřím Pravdy.

9022 Mé sny

Přišel jsem na zem,
abych nabídl své stříbrné sny.
Běda, zem se o ně nestará.

Jdu do Nebe,
abych nabídl své zlaté sny.
Běda, Nebe jich má už spoustu.

9024 Už jsem oznámil své duši

Už jsem oznámil své duši,
že od této chvíle budu
přirozeně poslouchat její příkazy.

Už jsem oznámil
svému intelektuálnímu životu,
že se s ním už nebudu přátelit.

9025 Pravé štěstí

Pravé štěstí
není přelud mysli.
Pravé štěstí
není pocit sebeuspokojení.
Pravé štěstí
je spontánní pocit radosti,
který vychází z poznání,
že děláme správnou věc
a vedeme božský život.

9026 Šiřitel radosti

Milovník Boha je šiřitel radosti
ve vnitřním světě
a lovec nevědomosti
ve vnějším světě.

9027 Aspirace bez zasvěcení

Aspirace bez zasvěcení
je jako pomalý běžec,
který ví, kde je cíl,
ale nutně dorazí strašně pozdě.

9028 Obnov svůj duchovní život

Každý den obnov svůj duchovní život.
Každý den pomysli a ciť,
že tvůj život je
kvetoucí krásou a vyživující čistotou.

9030 Jsi k sobě neupřímný

Bůh ti prozradí
všechna Svá Tajemství,
jen když uvidí,
že k sobě nejsi neupřímný.
Neupřímný jsi k sobě tehdy,
když si myslíš, že už jsi
další Bůh.
Neupřímný jsi k sobě tehdy,
když cítíš, že se nemůžeš nikdy stát
dalším Bohem.

9031 Jsi k sobě upřímný

Jsi k sobě upřímný,
když neustále myslíš a cítíš,
že pláč tvého srdce
přichází od Samotného Boha
a tvůj úsměv života
jde k Samotnému Bohu.

9033 Chceš-li udělat Boha šťastným

Chceš-li udělat Boha šťastným,
každý den se modli a medituj
s láskou,
oduševněle
a obětavě.

9034 Tvá nejhorší vlastnost

Hraješ si na schovávanou
s nocí nevědomosti:
to je tvá špatná vlastnost.

Někdy děláš kompromisy
s nocí nevědomosti:
to je tvá horší vlastnost.

Docela často se odevzdáváš
noci nevědomosti:
to je tvá nejhorší vlastnost.

9036 Používat Boží Dary správně

Je jen jeden způsob,
jak správně používat Boží Dary,
a tím je poslušnost,
vnitřní i vnější.

9037 Tvá duše poslouchá Nejvyššího

Tvá duše vědomě a stále
poslouchá Nejvyššího.
Proto si vždy udržuje
svou nesrovnatelnou krásu.

9040 Tvá duše je šťastná

Tvá duše je jediná realita,
která bezesně, bezdechu a bezpodmínečně
poslouchá Nejvyššího.
Proto je tvá duše šťastná
a zůstane šťastná navždy.

9044 Nejsi předurčen k neúspěchu

Nejsi předurčen k neúspěchu.
Jsi přeurčen vždy uspět a postupovat kupředu.
Až přestaneš přechovávat
svou nejistotu, žárlivost
a pocit nezaslouženosti,
určitě uspěješ
a postoupíš kupředu.

9059 Krásná zlatá Loď

Představ si krásnou zlatou Loď
plující po řece
ke Zlatému Břehu.
Ty jsi v té Lodi, ó hledající,
pluješ po této řece
a nakonec, dozajista,
dosáhneš Zlatého Břehu.

9096 Světlo tvého srdce

Zůstaň vždy ve světle svého srdce,
dokud jeho ozařující paprsky
nezaplaví také tvou mysl.