Deset tisíc milovaných květů, část 93

Návrat na obsah

9201 Něco uvnitř mne

Můj sladký Pane,
něco uvnitř mne mi dává pocítit,
že jsi začátkem mé cesty
a jediným Cílem mé cesty.

9202 Strom budoucnosti

Strom budoucnosti není ničím jiným
něž Stromem věčného Nyní,
který věčně kvete
přímo před tebou.
Musíš jen vylézt,
abys uspokojil svůj nesmrtelný hlad.

9203 Zvláštní poselství

Nejvyšší má pro tebe
zvláštní poselství:
„Buď šťastný a zůstaň šťastný.“

9204 Opravdové štěstí

Opravdové štěstí přichází
z tvého disciplinovaného života,
a ne z života potěšení.

9205 Tvůj dar štěstí

Ze všech darů,
které jsi Bohu nabídl,
si nejvíce cení tvého daru štěstí.

9206 Hrdinně bojovat

Chceš hrdinně bojovat
proti obru nevědomosti?
Tak buď šťastný!

9207 Pracuj, modli se a medituj oduševněle

Pracuj, modli se a medituj oduševněle.
Takto nutně musíš zůstat šťastný
a dělat nejuspokojivější pokrok.

9209 Nejlepší soudce

Nikdo jiný ti nemusí říkat,
že jsi v duchovním životě
upadl.
Tvé vlastní svědomí
je nejlepší soudce.

9211 Jen zůstaň v lodi

Zkoušet přeplavat moře nevědomosti
bez božské lodi
je skoro nemožný úkol.
Proto máš-li loď
a kormidelníka,
jen zůstaň v lodi,
dokud nedosáhneš Zlatého Pobřeží.

9212 Překrásná, čerstvá květina

Každý den pociťuj,
že jsi překrásná, čerstvá květina,
a nabídni sám sebe
svému Milovanému Nejvyššímu.
Jinak, jak půjdou roky,
staneš se suchou, uschlou květinou,
která nemůže být položena na oltář.

9215 Poslušnost je spása

Poslušnost je spása.
Spása je uspokojení.
Uspokojení není nic jiného,
než Bůh Samotný.

9216 Dobrý žák života

Abys byl dobrým žákem života,
musíš cítit nezbytnost chodit
nejen do vnější školy,
ale také do vnitřní školy.

9217 Všechny budou naplněny

V této chvíli je duchovní život
osvěcující a naplňující
jen na psychické úrovni.
Ujišťuji tě ale,
že nakonec bude osvícena a naplněna
také fyzická, vitální i mentální úroveň.

9218 Bůh určí tuto Hodinu

Nakonec si musí každý
uvědomit Boha,
ale Bůh Sám určí
tuto zlatou Hodinu
pro Své vybrané děti.

9220 Milovník všeho, co žije

Staneš-li se milovníkem
všeho, co žije v celém Božím stvoření,
Bůh, jako Nejvyšší Vybírající,
ti bezpochyby předá
svou Vizi zem-přeměňujícího Hlasu.

9221 Pokud uděláš chybu

Pokud i přes své nejlepší úmysly
uděláš chybu,
pamatuj si tuto mantru:
„Minulost je prach.“

9253 Vynalož upřímné úsilí

Vynalož upřímné úsilí
překonat to,
co jsi už získal
a čeho jsi už dosáhl.

9280 Sama přirozenost laskavosti

Samou přirozeností laskavosti je šířit se.
Budeš-li laskavý k druhým,
budou dnes laskaví k tobě
a zítra k někomu jinému.

9283 Inspirovat a být inspirován

Neexistuje hledající,
který by nedokázal inspirovat druhé.

Neexistuje hledající,
který by nedokázal
být inspirován druhými.

9290 Tvá skutečná hanba

Zvětšuj, neustále zvětšuj
svůj pláč aspirace.
Dovolíš-li své aspiraci,
aby se zmenšila,
bude to tvá skutečná hanba.

9291 Nevyhnutelná potřeba

Nevyhnutelná potřeba
může být docela často
neočekávanou příležitostí.

9293 Čím déle se věnoval

Čím déle se věnoval
duchovnímu životu,
tím slabší byla jeho aspirace
a tím silnější bylo zklamání
jeho Milovaného Nejvyššího.

9299 Nyní běží rychle

Začal svou vnitřní cestu
bez lásky, oddanosti a odevzdanosti —
jen z čisté zvědavosti.
Ale nyní po několika letech
běží rychle po vnitřní cestě
lásky, oddanosti a odevzdanosti.

9300 Malinký ostrov

Bůh Sám ví,
kdy Království nebeské
konečně sestoupí na zem.
Mezitím Bůh prosí své aspirující děti,
aby se pokusily vytvořit alespoň malinký ostrov,
který by mohl nazvat Nebem na zemi.