Deset tisíc milovaných květů, část 95

Návrat na obsah

9401 Modlitba odevzdanosti

Modlitba odevzdanosti je jediná modlitba,
na kterou Bůh odpovídá okamžitě.
Proto bude můj život odedneška
vrůstat do modlitby odevzdanosti.

9402 Nejvyšší pravda

Ze Svého nekonečného Soucitu
mi můj Pán Milovaný Nejvyšší řekl,
nejvyšší pravdu:
budu-li neustále klonit svou hlavu,
mé srdce se může neuvěřitelně rozšířit.

9403 Zasaď semínko božské touhy

Zasaď semínko božské touhy
ve své zahradě srdce.
Tvůj život potom nebude muset žít
v tmavé jeskyni nicoty.

9404 Uvnitř každého životního dechu

Uvnitř každého životního dechu
má Bůh Svou svrchovanou Potřebu,
neznámou lidskému srdci,
nepoznatelnou lidskou myslí.

9405 Nezkoušej spoutat Boha

Nezkoušej spoutat Boha
lidským v sobě,
protože se ti to nepodaří.
Vynes do popředí božské v sobě
a objev svou skutečnost jednoty s Ním.
Potom uvidíš a ucítíš
rozvíjející se světlo uspokojení,
které naplní nejen božské v tobě,
ale také k tvému obrovskému překvapení
i zvířecí a kamenné vědomí v tobě.

9407 Jsem božsky šťastný

Jsem božsky šťastný,
že mé srdce nyní zažívá
hlad Věčnosti.

Jsem nanejvýš šťastný,
že je má duše stále připravena
s jídlem Nesmrtelnosti.

9409 Nesrovnatelné světlo osvobození

V den, kdy jeho mysl ztratila
své podezřívavé oko
a jeho srdce ztratilo
svůj úzkostlivý dech,
začal zářit
nesrovnatelným světlem
nejvyššího osvobození.

9412 Tvá vlastní skrytá surovost

Ah, podezřívavá mysli,
budeš se vůbec chtít dozvědět,
kdo ve skutečnosti jsi?
Jsi svou vlastní skrytou surovostí.

9414 Kdo potřebuje neposlušnou mysl?

Kdo potřebuje neposlušnou mysl?
Nikdo, zvláště ne já.
Kdo potřebuje sklíčené srdce?
Nikdo, zvláště ne já.
Kdo potřebuje nepokojný a znepokojený život?
Nikdo, zvláště ne já.

9418 Nemusím Boha milovat

Nemusím Boha milovat,
ale nikdy neřeknu,
že Ho nepotřebuji.

Bůh mě nepotřebuje,
ale nikdy neřekne,
že mě nemiluje.

9423 Host z ráje

Dobrá myšlenka je vskutku
hostem z ráje.
Přivítej ho, a tvůj život se stane
vlnou extáze.

9426 Když dělá duše kompromisy

Když dělá duše kompromisy
se zemí,
rozbije svou vizi světla
a svou nebesky volnou blaženost.

9432 Kvetoucí blaženost lásky

Vnější život člověka
je škrtící láska nevědomosti.
Vnitřní život člověka
je kvetoucí blaženost lásky.

9435 Tvá věrnost

Upřímnost je tvá věrnost
sobě.
Soucit je tvá věrnost
druhým.
Odevzdanost je tvá věrnost
tvému Milovanému Nejvyššímu.

9472 Žádné mraky neprojdou

Žádné mraky neprojdou
mezi mým aspirujícím srdcem
a mou osvěcující duši.

Žádné světlo neprojde
mezi mou pochybující myslí
a mým škrtícím vitálnem.

9474 Jsem tak šťastný

Jsem tak šťastný,
že jsem zcela zapomněl
na svou pochybující mysl
a přijal své vnitřní světlo
radostně, úplně a bezpodmínečně.

9475 Máš-li víru

Máš-li víru
ve svou sílu lásky,
můžeš snadno uspíšit
Boží zvolenou Hodinu.

9477 Má mysl se vyvíjí

Má mysl se vyvíjí
ctností svého sebedobývání.
Mé srdce se vyvíjí
ctností svého sebenabízení.

9478 Hnízdo pokory mého srdce

Drobné hnízdo pokory svého srdce
miluji nekonečně více,
než obří palác nadutosti své mysli.

9479 Každý plamínek naděje na zemi

Každý plamínek naděje na zemi
probouzí hledajícího v člověku
a vede ho k Božímu Světlu v Nebi.

9481 Pouze srdce odevzdanosti

Pouze srdce odevzdanosti
a život vděčnosti
je s pýchou oceňován
naším Milovaným Nejvyšším.