207 milovaných květů

Návrat na obsah

Autorův úvod

Z deseti tisíc básní ze sbírky Deset tisíc milovaných květů, která byla vydána ve sto svazcích, jsem vybral 207 básní. Básník ve mně je oduševněle spokojený, čtenář ve mně je usměvavě spokojený a kritik ve mně je překvapivě spokojený.

Můj Milovaný Nejvyšší, co Ti mohu víc říct a co víc ode mne očekáváš?

„Zůstaň tichý, můj synu-básníku-čtenáři-kritiku. Má Hodina přichází.“

— Sri Chinmoy

1. Objevil jsi

Můj Pane,
přišel jsem k Tobě s prázdnýma rukama,
avšak Ty jsi objevil také mé prázdné srdce.

2. Přišel jsem od Boha

Přišel jsem od Boha Věčného Snílka.
Směřuji k Bohu Nesmrtelnému Milujícímu.

3. Tvůj dar štěstí

Ze všech darů,
které jsi Bohu nabídl,
si nejvíce cení tvého daru štěstí.

4. Mysl chce vynalézt

Mysl chce vynalézt nového Boha.
Srdce chce objevit starodávného a věčného Boha.

5. Prosím, varuj mne

Můj Pane,
prosím, varuj mne předtím, než přijdeš.
Jinak bys mohl přijít nepoznán
a odejít nemilován.

6. Mé srdce říká mé mysli

Má mysl říká mému srdci:
„Budeš, prosím, za mne velebit Boha?“
Mé srdce říká mé mysli:
„Budeš se, prosím, modlit k Bohu,
aby mi požehnal?“

7. Jízdné

Jaké je jízdné ze země do Nebe?

Voňavá krása srdce vděčnosti.

8. Pokaždé, když od tebe uteču

Pokaždé, když od Tebe uteču
a vrátím se,
vidím Tvé Oči
více osvěcující než dříve
a cítím Tvé Srdce
více odpouštějící než dříve.

9. Pán mých myšlenek

Můj Pane, jsem šťastný,
protože jsi Pánem mého života.
Nemůžeš mě učinit dokonalým tím,
že se staneš Pánem mých myšlenek?

10. Dva zázraky

Zázrak mého života zvuku:
Dokáže vyhnat Boha.

Zázrak mého života ticha:
Dokáže obejmout Boha.

11. Dvě tajná přání

Dvě jsou má tajná přání:
Ukážu Bohu hlavu přeměny člověka.
Ukážu člověku Nohy Soucitu Boha.

12. Není to nemožné

Pro člověka není nemožná realizace Boha.
Pro zemi není nemožná přeměna země.
Pro mne není nemožné sebepřekonání.

13. Nepletu se

Nepletu se do Záležitostí Boha.
Každý den Ho nechávám vytvořit nový svět.
Bůh se také neplete do mých záležitostí.
Každý den mě nechává zničit starý svět.

14. Nová modlitba

Tvá stará modlitba možná nezmění Boha.
Ale Bůh ti může poskytnout novou modlitbu
a tato nová modlitba tě učiní skutečně šťastným.
Co je tvá nová modlitba?
Spokojenost Boha Božím vlastním Způsobem.

15. Aby postrašil a osvítil

Aby postrašil to zvířecí ve mně,
můj Bůh je veškerou Spravedlností.

Aby osvítil to lidské ve mně,
můj Bůh je veškerým Soucitem.

16. Boží Síla Lva

Včera
jsem si přál být Boží Silou Lva.

Dnes
si přeji být
Boží Rychlostí Jelena.

Zítra
si budu přát být
Boží Oblíbeností Ovečky.

17. Co jsi udělal

Bůh chtěl,
abys k Němu šel nedotknutý.
Ale co jsi udělal?
Však víš!
Šel jsi k Bohu nezměněný.

18. Jsi unaven, ó Pane?

Jsi z toho unaven, ó Pane, že jsi stále dobrý?
Vypadá to, že ano.

Jsi z toho unaven, ó Pane, že jsi stále božský?
Vypadá to, že ano.

Jsi z toho unaven, ó Pane, že jsi stále dokonalý?
Vypadá to, že ano.

Ó můj Pane Nejvyšší,
pak mne požehnej svým Srdcem Dobroty,
Životem Božskosti a Posláním Dokonalosti.

19. Dva pozorovatelé

Bůh mne sledoval z oblohy
s neměnným Soucitem.

Pozoroval jsem Boha ze země
s rostoucími rozpaky.

20. Dar

Hubuj mne, můj Pane, neúnavně.
Urážej mne, můj Pane, bezvýhradně.
Nezapomeň ale, můj Pane,
na svůj Dar.
Před milióny let jsi mí řekl,
že mi dáš schopnost milovat Tě bezesně.
A co víc, nepodmíněně.

21. Hodina Boha udeří

Nedokončený Sen Boha mne přinesl dolů.
Hodina Boha pak udeřila.

Nekončící Skutečnost Boha mne vezme nahoru.
Hodina Boha ještě jednou udeří.

22. I můj stín se mi vyhýbá

I můj stín se mi vyhýbá.
I mé tělo mne nemá rádo.
I můj život mi přináší zklamání.
I můj Bůh na mne zapomíná.

23. Úplně poslední krok

Srdce vděčnosti
je předposledním krokem,
než dosáhneme Nebes.

Život odevzdání
je úplně posledním krokem,
než dosáhneme Nebes.

24. Zaměňuje zemi s Nebem

Zaměňujíc zemi s Nebem,
zavzdychal.

Zaměňujíc Nebe se zemí,
zemřel.

25. Může to být pravda?

Může to být pravda?
Žádná touha mne nesvazuje,
žádné pokušení mne nepronásleduje,
žádná nedokonalost mne neničí.
Může to být pravda?

26. Nevystartuj pozdě

Nevystartuj pozdě.
Mohl bys závod úplně prohrát.
Měj svou lásku-oddanost-odevzdání
stále na stráži.
Pak nemůžeš vystartovat pozdě.

27. Ó sestupující Modři

Ó sestupující Modři,
miluji tě.
Ó stoupající Zeleni,
miluji tě.
Ó rozšiřující se Zlato,
miluji tě.

28. Aspirace mi říká

Aspirace mi říká,
že můj Bůh je Matkou Soucitu.

Realizace mi říká,
že můj Bůh je Otcem Osvobození.

Projevení mi říká,
že můj Bůh je Přítelem Dokonalosti.

29. Malinký ostrov

Bůh Sám ví,
kdy Království nebeské konečně sestoupí na zem.
Mezitím Bůh prosí své aspirující děti,
aby se pokusily vytvořit alespoň malinký ostrov,
který by mohl nazvat Nebem na zemi.

30. Co mi Bůh dal?

Co mi Bůh dal?
Krásné srdce.

Co Mu dám já?
Oduševnělou tvář.

31. Dvacáté století

Dvacáté století je zaplaveno
samozvaně ničemnými Mistry.

Dvacáté století je zaplaveno
obludně bláznivými žáky.

32. Vzlykající Bůh

Přemýšlející mysl je klesající život.
Klesající život je umírající slib.
Umírající slib je vzlykající Bůh.

33. Zajímavá otázka

Zajímavá otázka:
Kde je Bůh?

Inspirující otázka:
Co Bůh dělá?

Osvěcující otázka:
Kdo je Bůh?

Naplňující otázka:
Potřebuji lásku někoho jiného
než Boha samotného?

34. Ať se ti to líbí nebo ne

Můj Pane Nejvyšší,
ať se Ti to líbí nebo ne,
budu za Tebou denně přicházet.

Ať se Ti to líbí nebo ne,
budu Tě s úsměvem škádlit.

Ať se Ti to líbí nebo ne,
vysadím Tě překvapivě na svá ramena.

35. Dobré místo

Dobré místo pro začátek:
oduševnělé hnízdo mé duše.

Dobré místo pro pokračování:
psychické jádro mého srdce.

Dobré místo pro přeměnu:
mentální továrna mé mysli.

36. Věda je

Vskutku,
věda je pokrok člověka,
jenž vyráží dech.

Vskutku,
duchovnost je romance Boha,
jež činí dech nesmrtelným.

37. Hudba je

Hudba je zábavou.
Hudba je osvícením.
Hudba je zvířecím štěknutím člověka.
Hudba je Písní Boha a Tancem Boha pro člověka.

38. Čtyři výtahy

Výtah pochybnost nikdy nefunguje.
Výtah strach zřídka funguje.
Výtah jistota tu a tam funguje.
Výtah aspirace bezesně funguje.

39. Jak to může být pravda?

Můj Pane Nejvyšší, rozezvonil jsi můj budík.
Jak to může být pravda?

Modlil ses pro mou spásu.
Jak to může být pravda?

Soustředil ses na mé osvícení.
Jak to může být pravda?

Meditovat jsi pro mou realizaci.
Jak to může být pravda?

Kontemploval jsi na mou dokonalost.
Jak to může být pravda?

Žil jsi pro mé uspokojení.
Jak to může být pravda?

40. Modli se za mne, prosím!

Nebe, modli se za mne, prosím!
Potřebuji sen o dokonalosti jednoty.

Země, modli se za mne, prosím!
Potřebuji skutečnost uspokojení z plnosti.

41. Dvě nejvyšší tajemství

Můj Pán mi řekl nejvyšší tajemství:
„Mé dítě, už ti nikdy nevyhubuji.“

Pověděl jsem svému Pánu nejvyšší tajemství:
„Můj Otče-Příteli, už Tě nikdy nezklamu.“

42. Bůh je můj Trenér

Bůh je můj vnější Trenér.
Proto se usmívám a usmívám poté, co uspěji.

Bůh je můj vnitřní Trenér.
Proto tančím a tančím předtím, než pokročím.

43. Mám dvě závažné chyby

Mám dvě závažné chyby:
Podceňuji Krásu Soucitu Boha.
Přeceňuji skutečnost nevděčnosti člověka.

44. Bavím Boha

Bavím Boha silou svého slibování.
Bůh baví mne Sprchou svého Soucitu.

45. Zvolit jsem si

Zvolit jsem si nerozumět Bohu.
Zvolil jsem si nerozumět ani člověku.
Ale běda,
zvolil jsem si rozumět
své chytré mysli.

46. Včerejší Bůh

Včerejší Bůh
patřil mé jistotě.

Dnešní Bůh
patří mému slibu.

Zítřejší Bůh
bude patřit mé naději.

47. Z legrace

Bůh mi dal z legrace malou mysl.
Dávám Bohu se smrtelnou vážností velký problém:
svůj zbytečný život.

48. Nechť Ti pomohu

Můj sladký Nejvyšší Pane,
pomohl jsi mi tím,
že jsi ke mně hovořil.
Nechť Ti pomohu tím,
že Ti budu naslouchat.

49. Vybírám si Boží Světlo

Včera
jsem si rychle vybral Boží Sílu,
aby mne naplnila.

Dnes
si tiše vybírám Boží Světlo,
aby mne osvítilo.

50. Křídla mé modlitby mne nesou

Křídla mé modlitby
mne nesou nahoru do Nebes,
abych spatřil Boží Krásu.

Křídla mé meditace
nesou Boha dolů na zem,
aby spatřil čistotu mého srdce.

51. Boží Odpuštění mne najde

Boží Odpuštění mne najde,
ať jsem kdekoli.
Boží Soucit mne vezme tam,
kam mám jít.

52. Myslím na Boha

Myslím na Boha, protože
potřebuji Boží Sílu.

Bůh myslí na mne, protože
potřebuje mou lásku.

53. Objevil jsem se před Bohem

Objevil jsem se před Bohem s tím, co mám:
se špetkou vděčnosti.

Bůh se objevil přede mnou s tím, čím je:
Úsměvem Spokojenosti Nekonečna.

54. Protože mne Bůh miluje více

Právě proto,
že mne Bůh miluje nekonečně více,
než miluji sám sebe,
nemůže si Bůh dovolit
být tak nedbalý k mému životu,
jako jsem já.

55. Když se modlím k falešnému Bohu

Když se modlím k falešnému Bohu,
mé modlení nestačí,
musím k němu běžet.

Když se modlím k pravému Bohu,
On ke mně okamžitě běží.

56. Starý Bůh, nový Bůh

Starý Bůh
mne učil, jak bojovat proti noci nevědomosti.

Nový Bůh
mne učí, jak se odevzdat Světlu Jeho Vize.

57. Matení

Velikost a Dobrota Boha mne matou.
Má slabost a sobectví matou Boha.

58. Není zapotřebí

Není zapotřebí, abych říkat správnou věc.
Jen se ode mne žádá, abych byl správnou věcí.

59. Každé srdce je krásou

Každé srdce je krásou snílka o Bohu.
Každý život je blažeností milovníka Boha.

60. Každé naslouchající srdce

Každé naslouchající srdce
není poupětem dětskosti.
Každé naslouchající srdce
je květinou Extáze Boha.

61. Neplýtvej časem

Neplýtvej časem.
Čas je drahý.

Nezneužívej Boha.
Bůh je milostivý.

Nestýkej se s nevědomostí.
Nevědomost je zuřivá.

Nehraj si s pochybností.
Pochybnost je škodlivá.

Neuchovávej si nejistotu.
Nejistota je nakažlivá.

Nechovej v sobě nečistotu.
Nečistota je nebezpečná.

62. Pokud spatřím Boží Tvář

Pokud spatřím Boží Tvář
byť i jedinkrát,
jsem si jist,
že pro mne uvolní nějaké místo,
abych zůstal v Jeho Srdci tak dlouho,
jak jen budu chtít.

63. Sebeuvěznění začíná

Sebeuvěznění začíná v den,
kdy si začneme hrát
s léčkou očekávání
a ne dříve.

64. Mé srdce představuje

Mé srdce představuje
Boha Povinnost na zemi.

Má duše představuje
Boha Krásu v Nebi.

65. Mír nepotřebuje žádný výklad

Mír nepotřebuje žádný výklad.
Láska nepotřebuje žádné vysvětlení.
Jednota nepotřebuje žádné vyjádření.

66. Tři největší nesmysly

Tři největší nesmysly:
Zklamu svého Pána.
Nejsem míněn pro realizaci Boha.
Můj Pán mnou není potěšen.

67. Boží potíže

Boží potíže jsou tyto:
Zvířecí v člověku
na Něj úplně zapomnělo.
Božské v člověku
Jej neprojevuje uspokojivě.

68. Pleteme se

Pleteš se.
Bůh na tebe opravdu neustále myslí.
Pletu se.
Bůh nás opravdu miluje oba stejně.

69. Snílek snů o Bohu

Dokud se nestanu bezesným snílkem Snů o Bohu,
mé srdce zůstane fontánou osiřelých slz.

70. Vím, Čí jsem

Pravda,
nevím, kdo jsem,
ale vím, Čí jsem.

71. Zázraky hodné vidění

Jen dva zázraky jsou hodné vidění:
Zázrak lásky a
zázrak odpuštění.

72. Nebe ví, jak osvobodit

Temnota ví, jak houstnout.
Světlo ví, jak zjasnět.
Země ví, jak spoutat božské v člověku.
Nebe ví, jak osvobodit lidské od zvířecího.

73. Staletí přešla

Staletí přešla,
a přesto vnější člověk stále neví,
kde vnitřní člověk neomylně je,
a vnitřní člověk stále neví,
co vnější člověk vlastně chce.

74. Snílek o Bohu a milovník Boha

Rozdíl mezi snílkem o Bohu
a milovníkem Boha je tento:
snílek o Bohu chce žít
v Boží nezrozené a nesmrtelné Nekonečnosti;
milovník Boha touží žít
v jeskyňce Božího Srdce.

75. Mnoho možností

Žádná možnost,
jak přemluvit Boha.
Žádná možnost,
jak oklamat Boha.
Avšak mnoho možností nejen jak realizovat Boha,
ale také jak se stát Bohem.

76. Když se modlím

Když se modlím,
modlím se pro správnou věc:
pro mír.

Když medituji,
medituji na správnou Osobu:
na Boha.

77. Stálý host mého srdce

Stálý host mého srdce:
Bůh Mnohost.

Stálý hostitel mého života:
Bůh Jediný.

78. Měřil jsem svůj úspěch

Včera
jsem měřil svůj úspěch
soutěžením s ostatními.

Dnes
měřím svůj úspěch
soutěžením se sebou samým.

Zítra
budu měřit svůj úspěch
rozšiřováním svého srdce,
aby obsáhlo ostatní.

79. Dvě cesty do Nebe

Oduševnělá cesta meditace do Nebe
není nikdy rušná,
protože velmi málo hledajících
má schopnost tuto cestu použít.

Divoká cesta frustrace do Nebe
je vždy rušná,
protože každý má schopnost
tuto cestu použít.

80. Záměr a schopnost

Naděje nemá žádný skutečný záměr nás podvádět.
Běda, nemá odpovídající schopnost nás potěšit.

81. Přijatý Pravdou

Jsi přijatý Pravdou.
To znamená, že jsi osvobozen Bohem.

82. Na dvě věcí nesmím nikdy zapomenout

Na dvě věcí nesmím nikdy zapomenout:
na svou meditační schůzku s Bohem
v časných ranních hodinách
a na schůzku Uspokojení Boha se mnou
v pozdních nočních hodinách.

83. Udělají to za tebe

Neobviňuj se.
Tento svět to udělá za tebe,
daleko za tvou představivost.

Neobdivuj se.
Vyšší světy to udělají za tebe,
daleko nad tvé očekávání.

84. Jitro jeho života

Jitro jeho života vidělo Boží Nohy Odpuštění.
   
Pozdní večer jeho života uvidí Boží Oko Soucitu.

85. Dovol Bohu stát se skutečným

Určitě poznáš Boží Vůli,
dovolíš-li Bohu,
aby se pro tebe stal skutečným.

86. Tři Himálajské modlitby

Tři Himálajské modlitby:

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Nohy Odpuštění bezvýhradně.

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Srdce Soucitu neúnavně.

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Oko Spravedlnosti nepodmíněně.

87. Jen blázen

Jen blázen
si myslí, že je nezávislý.
   
Jen blázen
cítí, že je nepostradatelný.

88. Sladký je můj Pán

Sladký je můj Pán,
neboť je poznatelný.

Sladší je můj Pán,
neboť je známý.

Nejsladší je můj Pán,
neboť mne zve,
abych s Ním hrál
každý den na schovávanou.

89. Buď vědomý!

Buď vědomý!
Bůh určitě existuje.

Buď bdělý!
Bůh přijde a zaklepe na tvé dveře.

90. Pokud je to pravda

Pokud je to pravda,
že Ježíš má znovu přijít,
pak je také pravda,
že ty i já bychom měli jít se s Ním setkat
a přivítat Jej na poloviční cestě.

91. Protože miluji Boha

Protože se bojím Boha,
nemusím se bát žádného člověka.

Protože miluji Boha,
musím milovat všechny lidské bytosti.

92. Bůh mne potřebuje

Bůh mne miluje.
Myslím tím můj upřímný pláč.

Bůh mne chce.
Myslím tím můj prostý život.

Bůh mne potřebuje.
Myslím tím mé čisté srdce.

93. Jedna touha a jedna aspirace

Ó můj Nejvyšší Pane,
mám jen jedinou touhu:
dej mi věc,
která mne potěší na jeden prchavý den.

Ó můj Nejvyšší Pane,
mám jen jedinou aspiraci:
dej mi věc,
která Tě potěší navždy a provždy.

94. Nedokončený člověk

Kvůli své povrchní mysli
je nedokončeným člověkem.

Kvůli svému rozlehlému srdci
je neutišenou bolestí.

95. Ztratil jsem Tě

Ztratil jsem Tě, můj Pane,
ne proto, že mým důvěrným přítelem
je temná noc nevědomosti,
ale proto, že jsem se Tě nikdy neodvážil považovat
za svého vlastního, zcela vlastního.

96. Můj život potřebuje vedení

Pozornost —
mé tělo potřebuje pozornost.

Povzbuzení —
mé vitálno potřebuje povzbuzení.

Inspirace —
má mysl potřebuje inspiraci.

Aspirace —
mé srdce potřebuje aspiraci.

Vedení —
můj život potřebuje vedení.

97. Žij jen pro Boží Lásku

Nemusíš dokazovat Boží Lásku k tobě.
Jen ciť, že žiješ pouze pro Boží Lásku.

98. Bůh se mě soucitně ptá

Bůh se mě soucitně ptá:
„Budeš k dispozici?“

Nikdy se mě neptá:
„Budeš schopen?“

99. Jen jediný vnitřní učitel

Mám jen jednoho vnitřního učitele:
plamen vděčnosti.

Mám jen jednoho vnějšího učitele:
kapku odevzdání.

100. Jen vyvolení

Každý může začít,
ale jen vyvolení
mohou božsky pokračovat
a nejvýše uspět.

101. Být v Boží společnosti

Pokud nemáš
smysl pro humor,
pak si tě Bůh nevybere,
abys byl v Jeho blízké společnosti.

102. Brnění důkazu

Co má mysl chce,
je silné brnění důkazu.

Co mé srdce potřebuje,
je sladká vlnka víry.

103. Zpáteční cesta

Velikost je záležitostí okamžiku.
Dobrota je prací celého života.
Jednota je zpáteční cestou zrození a smrti.

104. Snílci a milovníci

Jako snílek
je milován Bohem neustále.

Jako milovník
je jím Bůh milován nepodmíněně.

105. Jeden idol, jeden hrdina

Mám jen jediný idol
a tímto idolem je mé plačící srdce.

Mám jen jediného hrdinu
a tímto hrdinou
je má usmívající se duše.

106. Bůh mi dal své Srdce

Něco nového se přihodilo dnes ráno:
uvědomil jsem si,
že Bůh mne stále miluje.

Něco nového se přihodilo dnes večer:
Bůh mi dal své Srdce
a výměnou za něj si vzal mou mysl.

107. Filozofie ztělesňuje

Filozofie ztělesňuje informaci o Bohu.
Náboženství ztělesňuje aspiraci po Bohu.
Duchovnost ztělesňuje Uspokojení Boha.

108. Má mysl mi říká

Ráno
mi má mysl říká:
„Mladý muži,
jsi nanejvýš užitečný.“

Večer
mi má mysl říká:
„Starý muži,
jsi naprosto zbytečný.“

109. Odstraň zmatek

Můj Pane, odstraň mou mysl z toho zmatku.

„Mé dítě,
nech mne nejprve odstranit zmatek z tvé mysli.“

110. Dvě nejvyšší skutečnosti

Nesestupuj z Nebe po mně.
Mé srdce se bude cítit bídně.

Nesestupuj z Nebe přede mnou.
Tvá duše to neocení.

Bůh má dvě nejvyšší Skutečnosti:
život pospolitosti a
srdce jednoty.

111. Mé hledáni končí

Ráno
mé hledání realizace končí
uvnitř Srdce Soucitu mého Pána.

V poledne
mé hledání dokonalosti končí
uvnitř Oka Vize mého Pána.

Večer
mé hledání uspokojení končí
u Nohou Krásy mého Pána.

112. Dnes jsem moudrý

Včera jsem byl chytrý.
Proto jsem chtěl změnit svět.

Dnes jsem moudrý.
Proto měním sám sebe.

113. Začátek

Pozorování se je začátkem sebezdokonalení.
Sebezdokonalení je začátkem Spokojenosti Boha.
Spokojenost Boha je začátkem Božího nového Snu.

114. „Ne“ od tvého srdce

Jedno musíš vědět;
„Ne“ od tvého srdce
je nekonečně silnější,
než všechny nepřátelské síly na světě.

115. Něco zvláštního

Bůh mi dal něco zvláštního: bdělost.
Dal jsem Bohu něco zvláštního: ochotu.
Nyní mi Bůh chce dát své Uspokojení
a já chci dát Bohu svou vděčnost.

116. Chvíle, kdy mě nemiluješ

Můj Pane, miluješ mne, i když zabíjím čas?

„Ano, Mé dítě, miluji tě.“

Můj Pane, je nějaká chvíle, kdy mne nemiluješ?

„Ano, Mé dítě, je chvíle, kdy tě nemiluji“

Kdy, můj Pane, kdy?

„Když si myslíš, že nejsi rozvíjejícím se Bohem.“

117. Ovládnutí sebe sama a objevení Boha

Ovládnutí sebe sama a objevení Boha
jsou jediné dvě věci,
které všechny lidské bytosti na zemi
musí brát vážně.
Všechno ostatní se může brát lehce.

118. Nevyšší naplňovatel

Mé tělo, pomáhal jsem ti tak dlouho.
Přesto jsi lenoch.

Mé vitálno, pomáhal jsem ti tak dlouho.
Přesto jsi útočník.

Má mysli, pomáhal jsem ti tak dlouho.
Přesto jsi pochybovač.

Mé srdce, pomáhám ti od dnešního rána.
Jasně vidím, že jsi rozený milovník.

Má duše, právě jsem ti začal sloužit.
K mé veliké radosti shledávám,
že jsi nejvyšší naplňovatel.

119. Než ti tvá mysl poví

Každý den, než ti tvá mysl poví,
že může něco zvláštního dát světu,
ať ti tvé srdce poví,
že může něco zvláštního přijmout od Nebe.

120. Tři možnosti

Nezapomeň, má mysli, že máš tři možnosti:
buď můžeš jít od temnoty ke světlu
nebo od světla k temnotě,
nebo můžeš zůstat, kde jsi,
ve svém vytvořeném nevědomí,

121. Bůh má tu upřímnost

Bůh má tu upřímnost,
aby mi řekl, že mne miluje.

Běda, já nemám tu upřímnost Mu říci,
že naléhavě potřebuji Jeho Lásku.

122. Než se k Tobě dostanu

Pane Nejvyšší,
prokaž mi laskavost:
než se k Tobě dostanu,
nechť mne mé srdce vděčnosti předejde.

123. Potvrzuji, co Bůh potvrzuje

Potvrzuji, co Bůh potvrzuje.
Co Bůh potvrzuje?
Potvrzuje, že realizace Boha je mým rodným právem.

Popírám, co Bůh popírá.
Co Bůh popírá?
Popírá, že jsem členem společnosti nevědomosti.

124. Utiš a naplň

Utiš
svou nekončící potřebu země tajně.

Naplň
svou bezdechou potřebu Nebes okamžitě.

125. Člověk se plazí k Bohu

Rozdíl mezi
člověkem a Bohem je tento:
Člověk se nevědoucně plazí k Bohu;
Bůh soucitně běží k člověku.
Člověk si myslí, že má Boha;
Bůh ví, že člověk je Bůh.

126. Klaním se

Bezesně se klaním Světlu,
které nikdy nezeslábne.

Bez dechu se klaním Blaženosti,
která nikdy nevyprchá.

127. Můj Milovaný Nejvyšší vyhledává

Můj Milovaný Nejvyšší
vyhledává mou ochotu,
a ne mou schopnost.

Můj Milovaný Nejvyšší
vyhledává mou připravenost,
a ne mou dokonalost.

128. Vzpomeň si, co jsi řekl

Vzpomeň si, co jsi řekl Bohu:
„Můj Pane,
vždy Tě budu naplňovat nepodmíněně.“

Vzpomeň si, co jsi řekl člověku:
„Můj příteli, vždy ti budu pomáhat bezvýhradně.“

129. Jsi osamocen, protože

Chceš vědět, proč jsi osamocen?
Jsi osamocen,
protože nikdy nechceš slyšet
píseň jednoty svého srdce.

130. Spasitel mne učí

Písma mne učí, jak milovat Spasitele.
Spasitel mne učí
jak milovat Skutečné ve mně,
budoucího Boha.

131. Bůh mladý a Bůh starý

Miluji
Boha mladého i Boha starého.

Od Boha mladého se učím
jak běhat, skákat, létat a jak se potápět.

Od Boha starého se učím
jak plakat a smát se
a jak se smát a plakat.

132. Uvědomíš si

Když se modlíš, uvědomíš si,
že máš pokojík vysoko nahoře.

Když medituješ, uvědomíš si,
že máš domov hluboko uvnitř.

133. Bezpodmínečný život

Na začátku
je nepodmíněný život bojištěm.
Ale nakonec
se nepodmíněný život stane hřištěm.

134. Pravá a bezesná láska k Bohu

Pokud máš pravou a bezesnou lásku k Bohu,
nikdo tě nebude schopen vytrhnout z Božího Objetí.

135. Milovník Boha ví

Hledající Boha si myslí,
že může být svobodný.

Služebník Boha cítí,
že bude svobodný.

Milovník Boha ví,
že je svobodný.

136. Odpustím a zapomenu

Odpustím a zapomenu.
Odpustím své bývalé neochotě meditovat na Boha.
Úplně zapomenu na svého velmi, velmi starého přítele:
nevědomost.

137. Nevzpomínáš si?

Nevzpomínáš si,
že docela nedávno
jsi miloval Boha nepodmíněně?

Nevzpomínáš si,
že docela nedávno
jsi považoval Boha za svého vlastního,
zcela vlastního?

138. Každý den se mé srdce obrací

Každý den se má mysl obrací k Bohu činícímu zázraky.
Každý den se mé srdce obrací k Bohu osvěcujícímu život.

139. Budu Tě poslouchat nepodmíněně

Můj Pane,
budu Tě poslouchat nepodmíněně,
pod podmínkou, že mi řekneš,
že jsem Tvůj nejlepší student.

„Mé dítě, povím světu,
že jsi můj nejlepší student pod podmínkou,
že budu tvým jediným Učitelem
a ty se úplně vzdáš svého druhého učitele:
nevědomosti.“

140. Bůh sestoupil

Vystoupal jsem nahoru,
abych spatřil Boží krásné Nohy.
   
Bůh sestoupil dolů,
aby mi dat své štědré Srdce.

141. Miluješ mne, můj Pane?

Miluješ mne, můj Pane,
nehledě na to, co říkám,
a nehledě na to, co proti Tobě dělám?

„Nejprve Mi, Můj synu, pověz,
potřebuješ Mne nehledě na to,
jak přísný na tebe jsem?“

142. Když použiji to, co mám

Když použiji to, co mám: svou lampu věrnosti,
Bůh mi dá to, co má: své Slunce Spokojenosti.

143. Mé srdce touží pracovat pro Boha

Rozdíl
mezi mou myslí a mým srdcem je tento:
Má mysl si chce hrát s Bohem.
Mé srdce touží pracovat pro Boha.

144. Můj nejvyšší okamžik

Toto je můj den; miluji jej.
Toto je má ranní Hodina Boha; potřebuji ji.
Toto je můj nejvyšší okamžik; jsem jím.

145. Dvě osoby mne milují

Dvě osoby mne milují:
Satan a Bůh.

Satan mne miluje,
aby mne mohl použít
jako svého věrného otroka.

Bůh mne miluje,
aby mne mohl mít
jako svého radostného přítele.

146. Jeho starobylé srdce mu říká

Jeho starobylé srdce mu říká,
že Bůh je krásný i mocný.

Jeho moderní mysl mu říká,
že Bůh je buď nedbající, nebo pochybující.

147. Abys byl blíže Bohu

Abys byl blíže Bohu,
buď lepším pláčem
a měj lepší úsměv.

148. Není předěl

Není žádný viditelný
ani neviditelný předěl
mezi sebedáváním
a stáváním se Bohem.

149. Běž navštívit Boha osobně

Neobávej se!
Udělej první krok.
Běž navštívit Boha osobně.
Jeho Všemocnost ti ukáže,
že je také svou univerzální Láskou.

150. Je věčně dokonalý

Miluješ Boha,
protože je nejvyšší.

Bůh miluje tebe,
protože jsi Jeho mocným Snem.

Potřebuješ Boha,
protože je věčně dokonalý.

Bůh potřebuje tebe,
protože jsi Jeho vybraným Projektem.

151. Dříve než zavolám

Dříve než zavolám,
Boží Oko Soucitu odpoví.

Dříve než odstartuji,
Boží Srdce Soucitu dokončí závod za mě.

152. Mám schopnost

Pravda, nemám schopnost dotknout se Božích Nohou Soucitu,
ale mám schopnost cítit Boží Srdce Odpuštění.

153. Uctívač sebe sama

Neříkej nic uctívači sebe sama,
neboť Bůh ví,
jak a proč probodává své vlastní srdce.

154. Neumírej neopěvované

Ó mé srdce,
neumírej neopěvované.

Ó má mysli,
neumírej neklidná.

Ó mé vitálno,
neumírej nevyzvané.

Ó mé tělo,
neumírej nezměněné.

155. Když realizoval Boha

Když realizoval Boha pro sebe.
Bůh mu řekl:
„Můj synu, možná tě použiji ve vzdálené budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro ostatní, Bůh mu řekl:
„Můj synu, použiji tě v blízké budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro Boha, Bůh mu řekl:
„Můj synu, používám tě a budu tě používat bezesně a věčně.“

156. Oduševnělý úsměv

Oduševnělý úsměv dokáže roznítit vesmír.
Bezdechý pláč dokáže nasytit vesmír.

157. Nežádej o příliš málo

Nežádej o příliš málo.
Uděláš-li to,
Boží Srdce Velkorysosti
bude slzavě zahanbeno.

158. Velmi jednoduchá otázka

Bůh se zeptal na velmi jednoduchou otázku:
Chceš být takový jako On?
Dychtivě čeká
na tvou upřímnou odpověď.

159. Jeho váha je tak lehká

Můj Pán Nejvyšší,
mi ze své nekonečné Štědrosti říká,
že Jeho Váha je tak lehká,
jako pláč aspirace mého srdce
a zároveň tak těžká,
jako mračení nevděčnosti mého života.

160. Chceš spatřit Boží Tvář

Chceš spatřit Boží Tvář,
aby ses uspokojil.

Bůh chce obejmout tvé srdce,
aby uspokojil Sebe.

161. Pokaždé, když dělám kompromis

Pokaždé, když dělám kompromis s nocí nevědomosti,
zabíjím krásu a čistotu stoupající rostlinky mého srdce.

162. Bůh tě otevřeně sytil

Bůh tě otevřeně sytil
svým Mořem Soucitu.
Nenasytíš Jej alespoň tajně
kapkami vděčnosti svého srdce?

163. Moderní ovoce člověka

Odvěké kořeny člověka:
jeho pláč a úsměvy.

Moderní ovoce člověka:
jeho smích a povzdechy.

164. Jen jedna odpověď

Máš množství otázek,
ale je jen jedna odpověď:
cesta je přímo před tebou
a průvodce na tebe čeká.

165. Nemluv o sobě špatně

Nemluv o sobě špatně.
Svět kolem tebe
to vždy s radostí udělá za tebe.

166. Úsměv přináší

Vnější úsměv nese
dnešní pozemské svítání do Nebe.

Vnitřní úsměv nese
zítřejší Nebeské slunce na zem.

167. Nikdy nezapomeň na jednu věc

Nikdy nezapomeň na jednu věc:
konečná Pravda je tvým přítelem
a ne tvým nepřítelem.

168. Naprosto jsem se mýlil

Naprosto jsem se mýlil,
když jsem si myslel, že miluji Boha
nepodmíněně.

Úplně jsem se mýlil,
když jsem si myslel, že Bůh mne vůbec
nepotřebuje.

169. Učit se jednu věc

Každý den se mám učit
jen jednu věc:
jak být opravdově šťastný.

170. Dvě zbytečné otázky

Dvě zbytečné otázky:
Miluje mne Bůh?
Potřebuji Boha?

171. Bůh chce vědět

Bůh nechce vědět,
proč pláči,
ale chce vědět,
proč se neusmívám.

172. Hlad a hostina

Co je to úspěch?
Můj hlad po expanzi.

Co je to pokrok?
Má hostina dokonalosti.

173v Nejvyšší příspěvek

Velký příspěvek lidského života:
mysl nad hmotou.

Nejvyšší příspěvek božského života:
srdce nad myslí.

174. Jen dvě vyšší cesty

Jsou jen dvě vyšší cesty
k realizaci Boha:
cesta odevzdání mého života
a cesta vděčnosti mého srdce.

175. Lev uspokojení a jelen aspirace

Lev uspokojení
bude muset posunout svou významnou návštěvu,
protože jelen aspirace
ještě nevyrazil na cestu.

176. Co mohu udělat pro Boha

Uvidím,
co budu moci udělat pro Boha,
neboť nedělám
nic záslužného pro člověka.

177. Diplomatická smrt

Protože je každá myšlenka atomovou silou,
můžeš dát každé myšlence diplomatickou smrt.

178. Dvě odvěké univerzální otázky

Dvě odvěké univerzální otázky:
Jak mohu okamžitě realizovat Boha?
Je nepodmíněné odevzdání vůbec kdy možné?

179. Konečně mé srdce vyzvalo

Konečně mé srdce vyzvalo mou mysl,
ne proto, aby ji porazilo,
ale aby ji přeměnilo.

180. Vždy dostupné

Bůh může být někdy nedostupný,
ale Boží Moře Soucitu
a Obloha Odpuštění
jsou vždy dostupné.

181. Dvě zděděné pohromy

Dvě pohromy zdědil
ze svých mnoha životů nevědomosti:
pochybující mysl a
neaspirující srdce.

182. K Bohu stoupající srdce

Co potřebuji,
je k Bohu stoupající srdce,
a ne Boha vyrábějící mysl.

183. Jen dva milovníci skutečnosti

Jsou jen dva milovnici skutečnosti:
Jeden je Bůh
Nesmrtelný Zpěvák;
druhý je Bůh
Věčný Posluchač.

184. Ačkoli je Bůh Nekonečný

Ačkoli je Bůh Nekonečný,
dává přednost životu v hnízdečku srdce člověka.

185. Bůh mne žádá, abych Mu dal

Bůh mne žádá, abych Mu dal věci,
o které se sám vůbec nestarám:
své nedokonalosti.

186. Nekonečné otázky věčnosti

Člověk má své nekonečné otázky Věčnosti.
Bůh má jedinou odpověď své Nesmrtelnosti:
objetí jednoty.

187. Dvě pevná přesvědčení

Pravda, Bůh mi nedal všechno,
ale dal mi dvě pevná přesvědčení:
miluje mne nehledě na to, co dělám;
budu Jej potřebovat nehledě na to, čím se stanu.

188. Víra změní jeho budoucnost

Upřímnost
změnila jeho minulost pomalu a jistě.

Odhodlání
mění jeho přítomnost mocně a přesvědčivě.

Víra
změní jeho budoucnost úžasně a nastálo.

189. Bůh se nesměje

Bůh se nesměje naším modlitbám
nehledě na to, jak neupřímné jsou.
Bůh se ale směje, když si myslíme a cítíme,
že naše modlitby nikdy nebudou vyslyšeny.

190. Můj pochybný život modlitby

Můj pochybný život modlitby
možná Boha neuspokojí,
avšak mé zářící srdce odevzdání
Boha vždy uspokojí.

191. Synové rána zpívali

Synové rána zpívali
a připomněli mi Boha Sílu.

Dcery večera zpívaly
a připomněly mi Boha Mír.

192. Bůh nás miluje

Bůh nás miluje,
i když Jej zklameme.

Potřebujeme Boha,
i když Jej realizujeme.

193. Boží „Proč?“ a „Jak?“

Přišel jsem od Boha,
abych se naučil významu Jeho „Proč?“

Vrátím se k Bohu,
až se naučím významu Jeho „Jak?“

194. Jeho jsou slzy

Jeho jsou slzy zklamaného očekávání.
Jeho jsou slzy
neočekávané vnitřní radosti.

195. Úplně ztracen

Svět je úplně ztracen
mezi tvou projevenou hloupostí
a tvou neprojevenou Božskostí.

196. Jen jedna odpověď

Je nesčetně otázek o Bohu,
ale jen jedna odpověď:
Bůh je svým vlastním rozdáváním Uspokojení Věčnosti.

197. Aspirace bez zasvěcení

Aspirace bez zasvěcení
je jako pomalý běžec,
který ví, kde je cíl,
ale nutně dorazí strašně pozdě.

198. Posvátné srdce Měsíce

Posvátné srdce Měsíce
pochází z Božího tajného Úsměvu.
Posvátný dech Slunce
pochází z otevřeného Tance Boha.

199. Dvě nezodpovězené otázky

Dvě jsou otázky,
na které nevím, jak odpovědět:
Potřebuje mne vlastně Bůh?
Co se stane,
když se stanu druhým Bohem?

200. Jednoho dne

Jednoho dne mi Bůh odpustí.
Může to být brzy.

Jednoho dne uspokojím Boha.
Může to chvilku trvat.

201. Tři věci potřebuji zoufale

Tři věci potřebuji zoufale:
starodávné srdce,
moderní paži
a ultra-moderní oko.

202. Jediný ochotný dech

Jediný ochotný dech spatřil Tvář Boha.
Jediný odevzdávající se život se stal Srdcem Boha.

203. Protože jsem hledající pravdy

Protože jsem hledající pravdy,
budoucnost mi plyne vstříc.

Protože jsem milovník Boha,
žiji ve Věčném Nyní.

204. Vyber si!

Vyber si!
Buď dovol Bohu, aby seděl ve tvé hlavě,
nebo běž a usedni u Božích Nohou Odpuštění.

205. Dvě neuvěřitelné skutečnosti

Dvě neuvěřitelné skutečnosti:
Bůh zaháněl tygra mých tužeb.
Má pochybující mysl neúnavně následovala Boha.

206. Špatné a správné modlitby

„Bože, dej mi!“
Toto je špatná a nepatřičná modlitba.

„Bože, vezmi si mne!“
Toto je správná a řádná modlitba.

207. Bůh milovník

Modlíme se k Bohu Mocnému,
ale Bůh Milovník odpovídá na naše modlitby.

Příloha — tiskové verze 207 milovaných květů

Existují dvě tiskové verze //207 milovaných květů//, které byly obě vydány nakladatelstvím Agni Press v únoru 1985. Jedna má na obálce malbu Jharna Kala datovanou ze září 1975, a druhá má na obálce Sri Chinmoye, jak maluje růži. Pozdější kopie je mírně odlišná od originálu, a rozdílné básně jsou uvedené níže.

3. Můj dar štěstí

Ze všech darů,
které jsem Bohu nabídl,
si nejvíce cení mého daru štěstí.

104. Snílek a Milovník

Jako snílek
jsi milován Bohem neustále.

Jako Milovník
je tebou Bůh milován nepodmíněně.

133. Bezpodmínečný život

Na začátku
je nepodmíněný život bojištěm.
Ale nakonec
se nepodmíněný život stane hřištěm.

146.Mé starobylé srdce mi říká

Mé starobylé srdce mi říká,
že Bůh je krásný i mocný.

Má moderní mysl mi říká,
že Bůh je buď nedbající, nebo pochybující.

188. Víra změní mou budoucnost

Upřímnost
změnila mou minulost pomalu a jistě.

Odhodlání
mění mou přítomnost mocně a přesvědčivě.

Víra
změní mou budoucnost úžasně a nastálo.

194. Mé jsou slzy

Mé jsou slzy
zklamaného očekávání.
Mé jsou slzy
neočekávané vnitřní radosti.

202. Ochotný dech

Ochotný dech spatří Tvář Boha.
Odevzdávající se život se stává Srdcem Boha.

203. Protože jsem hledající pravdy

Protože jsem hledající pravdy,
má budoucnost mi plyne vstříc.

Protože jsem milovník Boha,
žiji ve svém Věčném Nyní.

Editor’s note

Ačkoliv to není naprosto jisté, editoři cítí, že básně vybrané Sri Chinmoyem byly vybrány podle následujícího pořadí:

Poem 1, FF 7217
Poem 2, FF 734
Poem 3, FF 9205
Poem 4, FF 9439
Poem 5, FF 7099
Poem 6, FF 6651
Poem 7, FF 6700
Poem 8, FF 4001
Poem 9, FF 5024
Poem 10, FF 17
Poem 11, FF 84
Poem 12, FF 93
Poem 13, FF 96
Poem 14, FF 128
Poem 15, FF 150
Poem 16, FF 152
Poem 17, FF 202
Poem 18, FF 221
Poem 19, FF 212
Poem 20, FF 210
Poem 21, FF 201
Poem 22, FF 256
Poem 23, FF 9924
Poem 24, FF 298
Poem 25, FF 524
Poem 26, FF 318
Poem 27, FF 335
Poem 28, FF 361
Poem 29, FF 9300
Poem 30, FF 612
Poem 31, FF 419
Poem 32, FF 526
Poem 33, FF 421
Poem 34, FF 440
Poem 35, FF 444
Poem 36, FF 455
Poem 37, FF 487
Poem 38, FF 527
Poem 39, FF 538
Poem 40, FF 554
Poem 41, FF 536
Poem 42, FF 586
Poem 43, FF 628
Poem 44, FF 665
Poem 45, FF 737
Poem 46, FF 721
Poem 47, FF 661
Poem 48, FF 682
Poem 49, FF 716
Poem 50, FF 730
Poem 51, FF 849
Poem 52, FF 887
Poem 53, FF 744
Poem 54, FF 915
Poem 55, FF 928
Poem 56, FF 939
Poem 57, FF 1012
Poem 58, FF 935
Poem 59, FF 941
Poem 60, FF 1028
Poem 61, FF 1094
Poem 62, FF 1235
Poem 63, FF 1179
Poem 64, FF 1098
Poem 65, FF 1255
Poem 66, FF 1303
Poem 67, FF 1318
Poem 68, FF 1328
Poem 69, FF 9770
Poem 70, FF 6018
Poem 71, FF 6595
Poem 72, FF 9668
Poem 73, FF 1436
Poem 74, FF 1507
Poem 75, FF 1517
Poem 76, FF 1548
Poem 77, FF 1566
Poem 78, FF 1598
Poem 79, FF 1661
Poem 80, FF 1699
Poem 81, FF 1717
Poem 82, FF 1600
Poem 83, FF 1613
Poem 84, FF 1891
Poem 85, FF 1890
Poem 86, FF 1900
Poem 87, FF 1945
Poem 88, FF 1948
Poem 89, FF 1966
Poem 90, FF 2015
Poem 91, FF 2017
Poem 92, FF 2092
Poem 93, FF 2100
Poem 94, FF 2140
Poem 95, FF 2198
Poem 96, FF 2203
Poem 97, FF 2037
Poem 98, FF 2045
Poem 99, FF 9821
Poem 100, FF 2058
Poem 101, FF 2209
Poem 102, FF 2388
Poem 103, FF 2321
Poem 104, FF 2371
Poem 105, FF 2400
Poem 106, FF 2411
Poem 107, FF 2533
Poem 108, FF 2567
Poem 109, FF 2602
Poem 110, FF 2650
Poem 111, FF 2700
Poem 112, FF 2701
Poem 113, FF 2756
Poem 114, FF 2841
Poem 115, FF 2861
Poem 116, FF 2921
Poem 117, FF 2928
Poem 118, FF 2952
Poem 119, FF 2973
Poem 120, FF 3074
Poem 121, FF 3095
Poem 122, FF 3110
Poem 123, FF 3249
Poem 124, FF 7264
Poem 125, FF 3393 and FF 3394
Poem 126, FF 6961
Poem 127, FF 3462
Poem 128, FF 3616
Poem 129, FF 3681
Poem 130, FF 3738
Poem 131, FF 3754
Poem 132, FF 3785
Poem 133, FF 3770
Poem 134, FF 3872
Poem 135, FF 3874
Poem 136, FF 3966
Poem 137, FF 4013
Poem 138, FF 4032
Poem 139, FF 4052
Poem 140, FF 4110
Poem 141, FF 4115
Poem 142, FF 4315
Poem 143, FF 4427
Poem 144, FF 4401
Poem 145, FF 4423
Poem 146, FF 4639
Poem 147, FF 4677
Poem 148, FF 4681
Poem 149, FF 4701
Poem 150, FF 4875
Poem 151, FF 5002
Poem 152, FF 4901
Poem 153, FF 4988
Poem 154, FF 5225
Poem 155, FF 5357
Poem 156, FF 5479
Poem 157, FF 5655
Poem 158, FF 5695
Poem 159, FF 5741
Poem 160, FF 5762
Poem 161, FF 6160
Poem 162, FF 5123
Poem 163, FF 5931
Poem 164, FF 6301
Poem 165, FF 6314
Poem 166, FF 6414
Poem 167, FF 6740
Poem 168, FF 6831
Poem 169, FF 6947
Poem 170, FF 6969
Poem 171, FF 7296
Poem 172, FF 7404
Poem 173, FF 7320
Poem 174, FF 7018
Poem 175, FF 7054
Poem 176, FF 7582
Poem 177, FF 7610
Poem 178, FF 7633
Poem 179, FF 7735
Poem 180, FF 7843
Poem 181, FF 7069
Poem 182, FF 7080
Poem 183, FF 7089
Poem 184, FF 7573
Poem 185, FF 7149
Poem 186, FF 8120
Poem 187, FF 8200
Poem 188, FF 3815
Poem 189, FF 8294
Poem 190, Not found
Poem 191, FF 8394
Poem 192, FF 8681
Poem 193, FF 8470
Poem 194, FF 8880
Poem 195, FF 8929
Poem 196, FF 8981
Poem 197, FF 9027
Poem 198, FF 9517
Poem 199, FF 9629
Poem 200, FF 2426
Poem 201, FF 1798
Poem 202, FF 1439
Poem 203, FF 1344
Poem 204, FF 1327
Poem 205, FF 1247
Poem 206, FF 9928
Poem 207, FF 3732