Bůh mysli

Návrat na obsah

1.

Bůh mysli
má velmi krátký život.

3.

Opravdový milovník Boha
si nemusí nic půjčovat
od včerejška ani od zítřka.

5.

Božské pocity
jsou ty nejvyšší skutečnosti.

8.

Každý plamen aspirace
je reprezentantem Boha.

10.

Odpuštění znamená
přeměnu lidského srdce
do božského života.

12.

Dnes nejsem sám.
Vůně květinové zahrady
mého srdce
zůstává se mnou.

13.

Vidím v druhých jedinečnost.
To znamená,
že mě Bůh již požehnal svou plností.

16.

Neobviňuj svět.
Najdi řešení.

17.

Dnes jsem odhodlán
dát prostor nemilovaným.

18.

Dělej zdravá rozhodnutí.
Dokonalost bude tvá.

19.

Boží Ochrana
se zdá být neviditelná.
Vídíme ji,
jen když zmizí.

20.

Překvap Boha!
Bez dechu Mu řekni,
že miluješ jen, jen a jen Jeho.

22.

Dokonalé štěstí je nadšení
mínus očekávání.

25.

Opravdový milovník míru cítí,
že nemůže být nikdy přepracován.

28.

Jediná skutečná chudoba lidstva:
neochota.

30.

Existuje lidská bytost,
která by nebyla
ztělesněním protikladných skutečností?

35.

Kdo je tím, kdo skutečně ztrácí?
Ten, kdo se těší
ze hry nadřazenosti a podřazenosti.

38.

Bůh tě zoufale hledá,
aby od tebe dostal
kopii klíče tvého srdce.

40.

Je nějaká lidská bytost,
která nemá radost
z blikajícího světla
lampy optimismu?

41.

Jsou jen tři cesty,
na kterých není omezená rychlost:
cesta aspirace srdce,
cesta zasvěcení života
a cesta uspokojení Boha.

42.

Vděčné srdce
může s úsměvem osvítit
pochybující mysl.

45.

Miluješ Boha bezpodmínečně;
to znamená, že nikdy nedovolíš,
aby si tvá aspirace udělala přestávku.

46.

Hledající Boha
nikdy neodejde na odpočinek.

47.

Tvá ryzí víra v Boha
dokáže snadno čelit nesčetným úderům.

54.

Nemohu věřit,
že ve tvém adresáři srdce
nemáš číslo svého
Milovaného Nejvyššího.