Tady a teď

Návrat na obsah

1.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že Boží Kosmické Plány
nejsou ani nevysvětlitelné,
ani záhadné.

2.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že Bůh je velmi prostý
a je velmi snadné Jej milovat —
jako květinu nebo dítě.

3.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že tento svět
není Božím Žonglováním
a není Božím Potěšením,
ale Jeho Pokladnicí.

4.

TADY a TEĎ
musím připravit svůj život,
aby se jako moje duše —
představitel Boha na zemi,
ponořil do oceánu blaženosti.

5.

TADY a TEĎ
musím cítit,
že můj Pán Nejvyšší
mě ze své nekonečné Štědrosti
v každém okamžiku
vdechuje do svého Srdce.

6.

Úpěnlivě prosím Boha,
aby mi dal trochu více času.
Bůh říká: „Ne, Mé dítě, ne!
TADY a TEĎ.“

7.

Ke své největší blaženosti
TADY a TEĎ
neomylně vidím,
jak ke mně Bůh přichází,
neohlášený a bez doprovodu.

8.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že každá lidská bytost
je obdařena schopností
být tyčícím se majákem
v temné noci
dnešního světa.

9.

TADY a TEĎ
si musím rozvinout schopnost
vidět každou lidskou bytost
jako stavitele mostu
mezi vnitřním srdcem aspirace
a vnějším životem zasvěcení.

10.

TADY a TEĎ,
a ne potom —
to musí být zákon
mého života.

11.

Ne potom,
ale TADY a TEĎ
na mě sestoupilo
toto nejvznešenější poznání:
Ztratit znamená získat.
Ztratil jsem své malinké já,
jen abych našel své Univerzální Já.

12.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že láska k Bohu
je mým jediným náboženstvím,
mou jedinou duchovností
a mým jediným osvícením.

13.

TADY a TEĎ
se od Boha učím,
že pro každou lidskou bytost
připravil něco zcela jedinečného.
Proto nesmím být žádostivý.
Nesmím se rmoutit.
Nesmím namítat.
Nesmím odmítat.

14.

TADY a TEĎ
musím vzít svou odpovědnost
za projevení Boha
a uspokojení Boha
nanejvýš vážně.

15.

TADY a TEĎ
jsem odhodlán vzývat
Boží Požehnání,
aby se staly začátkem blaženého svítání
světového míru.

16.

TADY a TEĎ
si musím vytvořit
své neoddělitelné přátelství
s bezesnou bdělostí
a neochvějnou koncentrací.

17.

Jestliže opravdu chceme, aby na zemi
vykvetl světový mír,
pak si musíme vážit
nejvyšší nezbytnosti
duchovního přežití.
Žádný odklad.
Žádné příště.
TADY a TEĎ.

18.

Já vím, mnohokrát
jsem porušil
své sliby nabízení míru
celému světu.
TADY a TEĎ
obnovuji svůj slib,
a tentokrát
má neutuchající láska k lidstvu
a má neoblomná síla vůle
musí uspět.

19.

TADY a TEĎ
má duše naléhá
na všechny snílky o světovém míru
a hledající světového míru,
aby se účastnili,
a nejen pozorovali
Projevení Božího Světla a Blaženosti
na zemi.

20.

TADY a TEĎ
nechť každá lidská bytost
okamžitě reaguje na
Boží tajný a posvátný
kynoucí Úsměv
Nadšení a Povzbuzení.

Poznámka

15. června 2000
US Kapitol
Washington, DC
USA

21.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že mé nepodmíněné odevzdání
Boží Vůli
je tou nejnenahraditelnější částí
mého těšení Boha.

22.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že má neposlušnost Bohu
je
okamžitým a nezměřitelným
selháním mého aspirujícího srdce.

23.

TADY a TEĎ
se můj dech musí naučit,
jak dýchat
dech světa.

24.

TADY a TEĎ
se mé srdce naučí,
jak milovat
srdce světa.

25.

TADY a TEĎ
se můj život musí naučit,
jak se stát
životem světa.

26.

Mé rozechvění z aspirace pro Boha,
mé rozechvění ze zasvěcení Bohu
a mé rozechvění z projevení Boha
jsou stále nové a nikdy staré.
To je to, co jsem se naučil
TADY a TEĎ.

27.

TADY a TEĎ
můj slavnostní slib
sobě samému:
už žádné otroctví tužbám.

28.

TADY a TEĎ
budu žít svůj život
mezi vyhoštěním svých tužeb
a svým připoutáním k Bohu.

29.

Ne to, co chci,
ale to, co mám udělat
pro spokojenost Boha,
je světlem moudrosti
TADY a TEĎ.

30.

Jsme hluboce zamilováni
do krásy Boha stvoření.
Musíme se také hluboce zamilovat
do povinnosti
Boha Stvořitele —
hned ode dneška,
TADY a TEĎ.

31.

TADY a TEĎ
jsem se rozhodl nabízet
jen jedinou modlitbu:
Můj Pane, učiň mne milovníkem,
služebníkem a pohltitelem
zlatého Prachu Tvých Nohou.

32.

TADY a TEĎ
zázrak zázraků:
roztomilý úsměv mých očí
snesl Boha dolů
z Nejzazšího Za.

33.

Nikdy jsem nevěděl,
že prchavé slzy mého srdce
mají tak obrovskou sílu.
TADY a TEĎ jasně vidím,
že snesly dolů
Boha Samotného
s Jeho věčnými Úsměvy.

34.

Miluji Boha.
Bůh miluje mne.
Není to nové zjištění,
ale TADY a TEĎ
neomylně vidím,
že my dva
nemáme oddělené bytí.

35.

Tak jako já miluji Boha,
tak mne On potřebuje.
Tak jako Bůh miluje mne,
tak já potřebuji Jeho.
TADY a TEĎ ale
vidím nepatrný rozdíl:
Jeho Láska a Potřeba
jsou nepodmíněné.
Mé dosud nejsou.

Poznámka

25.  července 2000
Landmark Community Center
Port Washington, New York
USA

36.

TADY a TEĎ
musím objevit svou cestu
k Božím Nektarem zaplaveným Nohám
pro svou realizaci Boha.

37.

TADY a TEĎ
musím být plně odhodlán
zbožně a oduševněle přijmout
všechny Bohem dané
vyzývající příležitosti —
a nikdy neutéci.

38.

TADY a TEĎ
se musím odloučit
od ničivého dechu
noci nevědomosti.

39.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že rozechvění aspirace mého srdce
je vždy nové
a nikdy nestárne.

40.

TADY a TEĎ
je život nepodmíněného odevzdání
nepostradatelnou součástí
života hledajícího,
aby potěšil Boha
Jeho vlastním Způsobem.

41.

TADY a TEĎ
musí mé aspirující srdce pospíchat
za kynoucím Voláním
mého Pána Milovaného Nejvyššího.

42.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že je to ten stejný Bůh,
který hraje roli
Boha Stvořitele-Vize
i Boha stvoření-projevení.

43.

TADY a TEĎ
se musím snažit dozvědět,
jaké jsou skutečné
Priority Boha.

44.

TADY a TEĎ
se mé srdce musí stát
krásou duhy
v modré rozlehlosti
oblohy nadšení.

45.

TADY a TEĎ
si hledající musí uvědomit,
že v jeho životě
nemůže být nic
více osvěcující a naplňující
než jeho bezesná a bezdechá
poslušnost Bohu.

46.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká, že nechce,
aby Jeho Nohy Moci
ovládaly mé myšlenky,
ale chce, aby Jeho Srdce Sladkosti
objímalo a vedlo a provázelo
mou vůli.

47.

TADY a TEĎ
vyzývám
své nestoudné dlouhotrvající
vlny sebepochybností.

48.

TADY a TEĎ
nemám pochybující mysl,
která uhýbá a bloudí,
ale mám aspirující srdce,
které plane a plyne.

49.

TADY a TEĎ
mi můj Pán Milovaný Nejvyšší
říká,
že můj nový začátek
je mým novým vítězstvím.

50.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že žádná lidská bytost
nemůže nikdy vyjít
z Kruhu Božího Oka Soucitu.

51.

TADY a TEĎ
musím změnit svůj život
na vůni srdce oddanosti Bohu.

52.

TADY a TEĎ
mi Můj Absolutní Pán Nejvyšší
bere balvan mé mysli
a na oplátku mi dává
Diamant svého Srdce.

53.

TADY a TEĎ
jsem rozhodnut nechat
dveře svého srdce vděčnosti Bohu
otevřené po celou dobu.

54.

TADY a TEĎ
neomylně vidím,
že oceán pokušení světa
je bezbřehý.

55.

TADY a TEĎ
jasně vidím,
že Bůh sešel až z Nebe
na zem,
aby se Mu dostalo roztomilého úsměvu
mého srdce.

Poznámka

10.  září 2000
Harvard University
Cambridge, Massachusetts
USA

56.

TADY a TEĎ
musím uctívat Nohy svého Pána
kanoucími slzami svého srdce.

57.

TADY a TEĎ
musím považovat
svého Pána Nejvyššího
za svého vlastního, zcela vlastního.

58.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že neexistuje nic takového
jako hledající Boha,
snílek o Bohu a milovník Boha
na částečný úvazek.

59.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že má láska k Bohu
bez mé víry v Boha
není vůbec žádnou láskou.

60.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že všechno ostatní
mě nakonec zklame,
kromě a vyjma
mého Bohu oddaného srdce.

61.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že můj vztah k Němu
musí být vždy osobní,
soukromý a důvěrný.

62.

TADY a TEĎ
říkám Bohu, že Jeho Příkazy
jsou jediným naplněním
mého uspokojení.

63.

TADY a TEĎ
musím zmizet
z dohledu světa,
abych zůstal jen v Srdci
svého Absolutního Nejvyššího.

64.

TADY a TEĎ
se musím spřátelit
s květinovou krásou
svého rozkvétajícího srdce.

65.

TADY a TEĎ
Bůh chce,
aby Jeho Srdce
bylo Domovem
mého pláče aspirace.

66.

TADY a TEĎ
kéž mé sny aspirace
učiní z mého života pevnost víry.

67.

TADY a TEĎ
musím ze svého aspirujícího srdce
učinit to nejcennější bohatství
svého života.

68.

TADY a TEĎ
si má duše chce posvítit
na všechna vystoupení
mého života odevzdání.

69.

TADY a TEĎ
Bůh chce,
abych k Němu přišel
se sladkou nevinností
dítěte.

70.

TADY a TEĎ
nesmím své mysli nikdy dovolit,
aby byla sužována
bezpočtem pochybností.

71.

TADY a TEĎ
Bůh chce, abych zapomněl
na všechny své chyby.
Chce, abych si pamatoval pouze
své srdce vděčnosti Bohu.

72.

Bůh mi říká:
„TADY a TEĎ!“
Říkám Bohu:
„Prosím, prosím dej mi
trochu více času.“

73.

TADY a TEĎ
chci, aby byl můj život
mezi
stoupáním mé aspirace
a sestupem Boží Spokojenosti.

74.

TADY a TEĎ
kéž Boží Oko Nektaru Soucitu
pohltí slzy mého srdce aspirace.

75.

TADY a TEĎ
jasně vidím,
že Boží Srdce Soucitu
vykonává vše
za mne.

76.

TADY a TEĎ
jsou pro Boha
slzy a úsměvy
mého srdce vděčnosti
tou nejvíce vzrušující věcí.

77.

TADY a TEĎ
jasně vidím, že Bůh
nechce, aby někdo hlídal
plameny aspirace
oltáře mého srdce.
Chce to dělat On Sám.

78.

TADY a TEĎ
kéž krása a Božskost
víry
obklopuje můj život po celý čas.

79.

Kdo napíše Životopis Boha
TADY a TEĎ?
Ne mé srdce aspirace,
ne můj život služby,
ale slzy mého dechu vděčnosti.

80.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že mému odevzdání Boží Vůli
nezbývá k vyřešení žádný problém.

81.

TADY a TEĎ
musím vidět, že Boží Láska
rezonuje
mým srdcem jednoty s Bohem.

82.

TADY a TEĎ
musím složit slavnostní slib
sám sobě,
že budu poslouchat
Boží každodenní Vysílání.

83.

TADY a TEĎ
se nejenom musím těšit,
ale také se musím stát
nektarovým prachem Božích Nohou.

84.

TADY a TEĎ
musím začít pochodovat
k domovu svého srdce.

85.

TADY a TEĎ
si uvědomuji, že Věčnost
je příliš krátká na to,
abych potěšil Boha
Jeho vlastním Způsobem.

86.

TADY a TEĎ
neomylně vidím,
že každý nový mírový národ
je novým
květem spokojenosti Boha.

87.

TADY a TEĎ
Bůh objímá mé odevzdané srdce
a přikazuje mi,
abych šel kupředu, letěl vzhůru
a nořil se dovnitř.

88.

TADY a TEĎ
si Bůh i já navzájem říkáme
totéž:
„Nezapomeň na mne.“

Poznámka

23.  září 2000
Molson Centre
Montreal, Kanada

89.

TADY a TEĎ
potřebuji jen jedinou věc:
Boží Absolutní Vůli.

90.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že mé nepodmíněné odevzdání Bohu
má úspěch,
když vše ostatní selže.

91.

TADY a TEĎ
chci, aby mé srdce vděčnosti
zbožně pohltilo
Boží Oko Soucitu,
Boží Srdce Odpuštění
a Jeho Všechno.

92.

TADY a TEĎ
jasně vidím,
že Bůh může hrát na schovávanou
s mojí láskou a oddaností,
ale nikdy ne
s mým úplným odevzdáním.

93.

TADY a TEĎ
je mým jediným slibem Bohu
splnit
úplně každý Boží Sen.

94.

TADY a TEĎ
musí mé srdce získat
velký zájem o všechno,
co je od Boha,
a můj život musí získat
velký zájem o všechno,
co je pro Boha.

95.

TADY a TEĎ
musím zvyšovat a stále zvyšovat
krásu
své mysli upřímné k Bohu
a vůni
svého srdce čistého pro Boha.

96.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že odevzdání znamená srdce hladovějící
po nektarovém prachu Božích Nohou.

97.

TADY a TEĎ
jsem objevil
svou bezesnou a bezdechou
lásku, oddanost a odevzdání:
Jediný způsob, jak vyléčit
všechny bolesti hlavy Boha.

98.

TADY a TEĎ
můj nejvyšší objev:
Když je mé srdce
veškerou oduševnělostí,
Bůh je Božím Objetím Plnosti.

99.

TADY a TEĎ
musím poručit své mysli,
aby se odnaučila
všechny své povídačky z džungle
pochybností a podezření.

100.

TADY a TEĎ
říkám svému Pánu Nejvyššímu:
dokážu si vytvořit
bezesnou a bezdechou
jednotu s Bohem.
Můj Pán Nejvyšší mi říká:
„Už jsi tak učinilo,
Mé dítě.“

101.

TADY a TEĎ
jsem se dozvěděl,
že má připravenost na Boha,
ochota Bohu
a dychtivost pro Boha
jsou Božími nejbližšími sousedy.

102.

TADY a TEĎ,
díky svému životu modlitby
a srdci meditace,
budu mít nejlepší výhled
na Nohy svého Pána.

103.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
abych si zapamatoval
jen jedinou věc:
vždy si na mě a na kohokoliv na zemi
udělá čas.

104.

TADY a TEĎ
žádná neposlušnost Bohu,
ani špetka,
nemá místo
v mém duchovním životě.

105.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že zahrady srdce
hledajících Boha
jsou Jeho nejoblíbenějšími místy
na dovolenou.

106.

TADY a TEĎ
jasně vidím, že Boží
Dny Soucitu a Odpuštění
mají Věčný Život.

107.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že projevení Boha
není běh na jednu míli,
ale stále přibývající míle Věčnosti.

108.

TADY a TEĎ
pokud učiním své srdce
stále se přesahujícím plamenem
pro realizaci Boha,
pak Bůh Sám vysuší slzy
mých dlouhých, velmi dlouhých
neaspirujících roků.

109.

TADY a TEĎ
se musím stát
bezesnou myslí obdivující Boha,
srdcem oddaným Bohu
a životem zasvěceným Bohu.

110.

TADY a TEĎ
jsem objevil,
že můj život se nachází mezi
mým vzlykajícím srdcem
a Božím odpouštějícím Srdcem.

111.

TADY a TEĎ
jsem varoval světy tužeb,
aby mě přestaly
pronásledovat.

112.

TADY a TEĎ
jsem si závazně slíbil,
že ačkoliv
od mého malého já
k Božímu nezměrnému Já
je to nekonečně dlouhá cesta,
bez selhání ji dokončím.

113.

TADY a TEĎ
jsem veškerým odhodláním
statečně roztrhnout
železnou oponu
noci nevědomosti.

114.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká, že
miluje pláč mé aspirace
a tlukot mé oddanosti
nekonečně více,
než si kdy dokážu představit.

115.

TADY a TEĎ
jsem se vážně zapřísáhl,
že už nikdy neskočím do
víru pohromy
z neposlušnosti Bohu,
nikdy!

116.

TADY a TEĎ
jsem kolíbán
Boží nepodmíněnou Milostí
a Jeho všemocnou Vůlí.

117.

TADY a TEĎ
se chci stát
stále rozkvétající krásou
srdce moře ticha.

118.

TADY a TEĎ
slibuji,
že se stanu
neustálým poslíčkem
vítězství Boha.

119.

TADY a TEĎ
Bůh chce, abych udeřil
do gongu přeměny svého života
a hrál
na nektarovou flétnu svého srdce.

120.

TADY a TEĎ
můj nejnovější objev:
Když se oduševněle nemodlím
a sebedávajícně nemedituji,
bezmocně se nacházím
v přecpané, hlučné
a naprosto bezbožné
podzemní dráze mysli.

121.

TADY a TEĎ
můj nový objev:
Sladké je Oko mého Pána,
Sladší je Srdce mého Pána,
Nejsladší je prach
Nohou mého Pána.

122.

Každý den
Mi Bůh žehná
svým vlastním Motem:
„TADY a TEĎ.“

Poznámka

7.  října 2000
Old Pine Street Church
Philadelphia, Pennsylvania
USA

123.

TADY a TEĎ
jsem právě zrušil
svou cestu do země tužeb.

124.

TADY a TEĎ
musím porazit
vztek ze zklamání své mysli.

125.

TADY a TEĎ
jsem závazně slíbil:
Nikdy, nikdy nevstoupím
do země neposlušnosti Bohu
své mysli.

126.

TADY a TEĎ
musím milovat a sloužit
Bohu Nejvyššímu Hostu
oddaně, oduševněle, sebedávajícně
a bezesně.

127.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že v Božím Oku Soucitu
má každá lidská bytost
svůj neomylný původ.

128.

TADY a TEĎ
neomylně cítím,
že Boží Srdce Touhy
potěšit lidstvo
je nekonečně silnější
než srdce touhy lidstva
potěšit Boha.

129.

TADY a TEĎ
slzy mého Boha uctívajícího srdce
musí dosáhnout Božího Zlatého Břehu
stále se přesahujícího Za.

130.

TADY a TEĎ
musím všechny slzy
svého aspirujícího srdce
a všechny úsměvy
svého vděčného života
nabídnout
svému Absolutnímu Pánu Nejvyššímu.

131.

TADY a TEĎ
musím
oduševněle a zbožně přihlížet
u všech Božích
činnostech při přeměně světa.

132.

TADY a TEĎ
se svými slzami oddanosti Bohu
musím veslovat v loďce svého života
k Přístavu Božího Srdce Nektaru.

Poznámka

21.  října 2000
Xcel Energy Center
St. Paul, Minnesota
USA

133.

TADY a TEĎ
jsem zjistil,
že Boží Soucit
je jediným kompasem mého srdce.

134.

TADY a TEĎ
se ptám Boha:
Můj Pane,
kde Tě mohu najít?
„Mé dítě,
uvnitř Úsměvů Mého Oka Požehnání.“

135.

TADY a TEĎ
se mě Bůh ptá:
„Mé dítě,
Kde tě mohu najít?“
Můj Pane,
uvnitř slz mého srdce vděčnosti.

136.

TADY a TEĎ
mě Bůh žádá,
abych vyšel z jeskyně
nejistoty své mysli
a ukázal Mu nejmocnější
mořské vlny světla a blaženosti
svého srdce.

137.

TADY a TEĎ
jsem zjistil,
že jen v Boží zvolenou Hodinu
mysl nadobro odejde
a srdce aspiruje
po celou Věčnost.

138.

TADY a TEĎ
má duše chce,
abych ukončil rozšířené
hladovění lidstva po vnitřním míru.

139.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká, abych si nikdy neužíval
prázdniny od modlitby a meditace,
pokud chci zůstat
Jeho vybraným vojákem
pro Jeho plné Projevení
na zemi.

140.

TADY a TEĎ
ve mně Bůh rozsvěcuje
neomezené plameny srdce aspirace,
aby objaly Jeho Nohy Božskosti.

141.

TADY a TEĎ,
když dám Bohu svá vlastnictví:
slzy oddanosti,
Bůh mi dá svá Vlastnictví:
nektarová Objetí.

142.

TADY a TEĎ
jsem své otevřené srdce vhodil
do Božího
Soucitem zaplaveného Oka.

143.

TADY a TEĎ
má bezesná poslušnost Bohu
porazila
všechny mé vnitřní nepřátele.
Abych jmenoval několik —
pýcha, nejistota, strach a pochybnost.

144.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká, že je docela snadné
Jej uspokojit a potěšit.
Radí mi, abych každý den udělal
jen několik kroků aspirace,
kroků zasvěcení
a kroků oddanosti
ke svému konečnému Cíli:
Jeho univerzálnímu Naplnění.

145.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká:
„Neplač jako žebrák
pro své vlastní osvobození.
Usmívej se a usiluj
a usiluj a usmívej se
jako hrdina nejvyšší
pro Mé úplné projevení
zde na zemi.“

146.

TADY a TEĎ
musím ukončit
své dlouhotrvající přátelství
s nocí nevědomosti.

147.

TADY a TEĎ
se musím stát
nezměrnou
zásobárnou víry v Boha.

148.

TADY a TEĎ
jsem se pevně rozhodl
vzít každý den
jako den služby Bohu.

149.

TADY a TEĎ
musí můj plačící dech
a kanoucí slzy
vstoupit
do Pokoje Božího Srdce.

150.

TADY a TEĎ
musím úplně rozbít
roh svého ega
na milión kousků.

151.

TADY a TEĎ
se musím co nejmocněji
postrčit,
abych dosáhl nové
výšky uspokojení Boha.

152.

TADY a TEĎ
musím nebojácně zabránit
nemožnosti,
aby mi překážela na mé cestě k Bohu.

153.

TADY a TEĎ
musím Bohu nabídnout
dárek svého vděčného srdce.

154.

TADY a TEĎ
musím ukončit všechny
útoky tygra mé touhy.

155.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že jen tehdy, když ukončím
předvádění své pýchy,
Bůh začne
Přehlídku své Pýchy.
Proč?
Jen aby mi požehnal a korunoval mne.

156.

TADY a TEĎ
dávám Bohu, co mám:
své vzlykající srdce.
A Bůh mi dává, co je:
své usmívající se Oko.

157.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že od Něj mohu odvrátit
svou hlavu,
pokud chci.
ale že mi nikdy nedovolí,
abych od Něj odvrátil
své srdce.

158.

TADY a TEĎ
mne přestaly
pronásledovat
všechny světy tužeb.

159.

TADY a TEĎ
jsem zjistil,
že Bůh na mne
miluje všechno,
ale tlukot mého srdce oddanosti
miluje
nekonečně více.

160.

TADY a TEĎ
musím odložit
slzy
svých neaspirujících dní.

161.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že má vždy čas
na děti připoutané k Jeho Srdci.

162.

TADY a TEĎ
Bůh činí mou naději na realizaci Boha
silnější
a můj slib projevení Boha
jasnější.

Poznámka

30.  října 2000
Reykjavik University Theatre
Reykjavik, Island

163.

TADY a TEĎ
musím považovat Boží božské Nohy
za své vlastní,
zcela vlastní.

164.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že brzy navštíví
chrám mého srdce.
Musím jej udržovat
naprosto neposkvrněný.

165.

TADY a TEĎ
mě vzedmutí aspirace mého srdce
nese
do Zahrady Božího Srdce.

166.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že odevzdání se Boží Vůli
je jedinou jednosměrnou ulicí
k trvalému štěstí.

167.

TADY a TEĎ
si musím rozvinout
srdce rozlehlosti modři oblohy,
aby objala celé lidstvo
k projevení Boží Vůle
na zemi.

168.

TADY a TEĎ
se to lidské ve mně
musí každý den koupat
v Moři Srdce Božího Odpuštění.

169.

TADY a TEĎ
se můj lidský život musí ukrýt
pod Stromem Božího Odpuštění.

170.

TADY a TEĎ
mi Bůh s bouřlivým potleskem žehná
za porážku mých sebepochybností.

171.

TADY a TEĎ
musím začít poslouchat
příkazy
svého Kormidelníka Nejvyššího.

172.

TADY a TEĎ
se musím stát
hledajícím s koncentrovanou myslí.

173.

TADY a TEĎ
se musím stát
stavitelem srdce meditace.

174.

TADY a TEĎ
se musím stát tím,
kdo se těší ze života zasvěcení.

175.

TADY a TEĎ
se sám musím stát
bojovníkem v řešení problémů.

176.

TADY a TEĎ
si musím rozvinout dychtivost po tom
cítit zoufalou naléhavost
k naplnění Boží Vůle
každý jednotlivý den.

177.

TADY a TEĎ
si musím rozvinout
schopnost dychtivosti po tom
věrně následovat Boží Vůli
všude, vždy.

178.

TADY a TEĎ
musím potopit
svou svět porážející
loď ambicí.

179.

TADY a TEĎ
jsem se dozvěděl,
že Bůh chce,
abych přeměnil svá omezení
v dokonalosti uspokojující Boha,
a ne je zcela zničit.

180.

TADY a TEĎ
s nezdolnou vůlí své duše
zaplavím své srdce
vnitřním slunečním svitem.

181.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil
rozdíl mezi svou myslí a svým srdcem:
má mysl získává potěšení
z přehlížení Boha;
mé srdce získává radost z hledání Boha.

182.

TADY a TEĎ
si musím vyvinout
silnou dychtivost
cítit svou realizaci Boha
jako naléhavou nezbytnost.

183.

TADY a TEĎ
musím pohltit
nektarovou úrodu
své duše realizace Boha.

184.

TADY a TEĎ
má mysl musí rozkvétat
a mé srdce kvést
v hlubinách bezzvukého ticha.

185.

TADY a TEĎ
ke své největší radosti vidím,
jak na mne svítí
Slunce Síly
světa Za.

186.

TADY a TEĎ
se musím stát
dokonalým uspokojením
Boží zkoušky plného projevení
na zemi.

187.

TADY a TEĎ
mi má duše přikazuje,
abych vyšplhal
na stále se přesahující stožár své duše.

188.

TADY a TEĎ
slavnostní Slib mého Pána:
zanedlouho mě přenese přes všechna
moře starostí a úzkostí.

189.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že mé radostné tváři
vždy vyhradí
slunné místo.

190.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že mé srdce potřebuje
jen jedinou sílu k realizaci Boha:
vděčnost,
hojnou vděčnost,
vděčnost nekonečnou.

191.

TADY a TEĎ
jasně vidím,
že je mnoho cest,
po kterých se dá dorazit k Cíli,
ale ta absolutně nejkratší cesta
je cesta srdce.

192.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že nikdy neselže
v každodenním vykonávání
svého zvláštního Úkolu:
sleduje mne
a chytí mne
těsně před tím, než upadnu.

193.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká, že musím věřit
Jeho Upřímnosti,
když mi říká, že má
bezvýhradnou Víru v mé schopnosti.

194.

TADY a TEĎ
musím inspirovat
duše hrdinných bojovníků
na zemi,
aby neodcházely.

195.

TADY a TEĎ
musí mé slzy plakat a plakat,
abych mohl létat
po Obloze Srdce
svého Milovaného Pána.

196.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že je jen jedna
bezpečná závislost:
závislost na mé oddanosti Bohu.

197.

TADY a TEĎ
jasně vidím rozdíl
mezi mnou a mým Bohem:
Já miluji lichocení
od začátku do konce.
Bůh miluje mistrovské ovládání
od začátku do konce.

198.

TADY a TEĎ
se na základě
stoupajícího pláče svého srdce
budu těšit
z Krásy a Vůně
Nebes.

199.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
abych si nevšímal své mysli,
když podceňuje
schopnosti mého srdce.

200.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
abych objal své srdce,
neboť mé srdce sebedávajícně
uctívá Boha.

201.

TADY a TEĎ
Bůh chce jen jedinou věc:
usmíření mezi
mou pochybující myslí
a mým dusícím vitálnem.

202.

TADY a TEĎ
Bůh říká mému tělu: „Vstávej!“
Mému vitálnu: „Postav se!“
Mé mysli: „Vyrůstej!“
Mému srdci: „Vzhlédni!“
A mému životu: „Vzchop se!“

Poznámka

1. listopadu 2000
King´s College
Cambridge University
Cambridge, Anglie

203.

TADY a TEĎ
musím jít vpřed,
těšíc Boha
každým jistým krokem.

204.

TADY a TEĎ
musím utišit
boxera své egoistické mysli
a zápasníka
svého egoistického vitálna.

205.

TADY a TEĎ
musím ukončit délku a šířku
svých
schopností nevědomosti a hlouposti.

206.

TADY a TEĎ
chci být
uchem naslouchajícím Bohu
a srdcem těšícím Boha.

207.

TADY a TEĎ
mi Bůh říká,
že pokud chci vyhlásit
Jeho nejvyšší Vítězství,
pak se musím spřátelit
s pevnou trpělivostí.

208.

TADY a TEĎ
se musím začít krmit
Boží
Krásou Oka Soucitu
a Boží
Vůní Srdce Odpuštění.

209.

TADY a TEĎ
už více ne
svět fantazie mysli.
Více, stále více
svět blízkosti Bohu.

210.

TADY a TEĎ
jsem si uvědomil,
že každá božská myšlenka
je zemi probouzející
a Boží Vítězství vyzvánějící zvon.

211.

TADY a TEĎ
se těším ze dvou věcí –
tajných a posvátných šepotů Boha
a otevřených a bezvýhradných
pozdravů Boha.

Poznámka editora

Následující básně na téma „Tady a teď“ napsal Sri Chinmoy během šesti měsíců mezi 29. květnem a 1. listopadem 2000. Mnoho z nich recitoval v této době na různých mírových koncertech v Americe i v zahraničí. Datum a místo každého koncertu je uvedeno před každou skupinou básní.

30. května 2000
Kanadský parlament
Parliament Hill
Ottawa, Kanada