Harmonie

Návrat na obsah

1.

Harmonie je osvícením světa.

2.

Harmonie je dokonalostí světa.

3.

Harmonie je spokojeností světa.

4.

Harmonie dokáže vyřešit všechny problémy světa.

5.

Harmonie nezná zmatek mysli.

6.

Svět harmonie je kruhem jednoty.

7.

Harmonie zná pouze plnost života.

8.

Harmonie zná pouze sladkost srdce.

9.

Svět harmonie vzniká z našeho hlubokého vztahu s vesmírem.

10.

Můžeme mít harmonii, jestliže máme hlubokou úctu k matce přírodě.

11.

Harmonie je krásou jednoty a spokojenosti všude kolem.

12.

Harmonie zanedlouho vysvitne. Nezůstane navždy ve světě představivosti.

13.

Tam, kde je harmonie, nemůže být omezení.

14.

Harmonie odhání všechna naše zklamání.

15.

Harmonie nám přináší dlouho ztracené porozumění.

16.

Když mě příroda chová ve svém srdci, všude vidím a cítím harmonii a stávám se harmonií.

17.

Všichni se musíme nechat uchvátit harmonií.

18.

Harmonie utišuje všechny naše pochyby a podezření.

19.

Harmonie je pomocníkem jak Boha Stvořitele, tak i Boha stvoření.

20.

Kéž jsou mysl, uši a oči světa zaplaveny harmonií.

21.

Harmonie je veškerou důvěrou a žádnou nedůvěrou.

22.

Nad harmonickou rodinou vidíme rozevřená křídla.

23.

Trpělivost, tolerance a soucit jsou nesmírně hrdé, že žijí s harmonií.

24.

Harmonie je zlatým mostem mezi časem a prostorem.

25.

Harmonie nevidí mraky. Vidí pouze jasnou sluneční záři.

26.

Harmonie dává naší mysli obrovskou inspiraci, aby pozvedla svět.

27.

Harmonie dává našemu srdci bezesnou aspiraci, aby svět udržovala stále šťastným, veselým a blaženým.

28.

Mraky nesouhlasu okamžitě zmizí, když vysvitne slunce harmonie.

29.

Harmonie má vzácnou schopnost zapomenout a odpustit.

30.

Jediná věc, kterou potřebuje světová politika, je harmonie.

31.

Jediná věc, kterou potřebují světové konflikty, je harmonie.

32.

Harmonie je naší zlatou příležitostí milovat celý svět a být milováni celým světem.

33.

Harmonie je sladkým, milým a naplňujícím rozhovorem mezi myslí a srdcem.

34.

Život harmonie je plný zájmu a péče.

35.

Zmatek mysli se nakonec odevzdá harmonii.

36.

Harmonie žehná zmatku mysli i trápení srdce zároveň, aby je osvítila.

37.

Pouze pomocí světové harmonie se může zrodit světový mír.

38.

Světová harmonie není nedosažitelná.

39.

Harmonie plně ovládá negativismus.

40.

.
Harmonie se nenechá chytit ani zlobou ani smutkem.

41.

Harmonie se ničeho nebojí.

42.

Harmonie ví jen to, jak vše milovat.

43.

Harmonie rozkvétá v hledající mysli.

44.

Harmonie kvete v aspirujícím srdci.

45.

Život harmonie má otevřené dveře do Nebe.

46.

Srdce harmonie oceňuje Sám Bůh.

47.

Mysl harmonie je Boží největší pýchou.

48.

V novém tisíciletí nám světová harmonie nedovolí, abychom vedli svůj starý život nedokonalostí.

49.

V novém tisíciletí se aspirující srdce světové harmonie stanou zasvěcenýma rukama světové extáze.

50.

Harmonie odstraňuje náš bezmocný, beznadějný pláč.

51.

Harmonie dává našemu srdci, mysli a životu královské úsměvy.

52.

Harmonie dokáže vmžiku zabránit bolestným slzám a smutku.

53.

Sama harmonie dokáže zachránit náš svět před neodvratnou pohromou.

54.

Modlitby a meditace celého světa sní jen o jediné věci: o harmonii.

55.

Překročme všichni statečně hranice mysli. A hle — tanec světové harmonie.

56.

Kéž se sladší než nejsladší srdce harmonie neustále ozývá uvnitř každé rozdělující a rozdělené lidské mysli.

57.

Před osvícením má harmonie nejkratší životní dech.

58.

Harmonie je nejvyšší věží mysli.

59.

Harmonie je nejsladší vůní srdce.

60.

Harmonie je nejzářivějším úsměvem.

61.

Harmonie dovoluje nebeskému slunci, aby rozehnalo pozemské mraky.

62.

Ego nám překáží a rozpolcuje nás, zatímco harmonie nás povzbuzuje a získává si nás.

63.

Harmonie je ranní slunce, které vychází v nitru se všemi svými přísliby.

64.

Harmonie vysvobodí svět ze sítě složitostí.

65.

Harmonie nám pomáhá naplnit všechny naše sladké sny.

66.

Harmonie naplňuje naše nenaplněné naděje.

67.

Harmonie pochází z lásky naší šeptající duše.

68.

Harmonie cítí příchod Boha dříve než kdokoli jiný.

69.

Harmonie je Boží naprosto nejvyšší Vizí.

70.

Harmonie bude Božím zdaleka nejnádhernějším projevením na Zemi.