Představ si...

Návrat na obsah

1.

Představ si krásu zahrady svého srdce.

2.

Představ si vůni blaženosti své duše.

3.

Představ si ticho v hlubinách moře.

4.

Představ si ticho na vrcholku hory.

5.

Představ si ticho.

6.

Představ si smích, zpívání a hraní dětí.

7.

Představ si modrou oblohu.

8.

Představ si ranní duhu.

9.

Představ si krásu jednoduchosti.

10.

Představ si záplavu soucitu měsíce.

11.

Představ si tanec mihotajících se hvězd.

12.

Představ si hravou veselost mořských vln.

13.

Představ si zurčení řeky.

14.

Představ si vůni padajících okvětních lístků.

15.

Představ si zrození mírového světa.

16.

Představ si, že každý člověk pláče po světovém míru.

17.

Představ si, že světový mír plodí krásné květy a lahodné ovoce.

18.

Představ si naprosté ukončení světových konfliktů.

19.

Představ si, že máš sehrát zvláštní roli ve vytvoření světového míru.

20.

Představ si nebývalou světovou harmonii.

21.

Představ si stále stoupající plameny svého srdce.

22.

Představ si nanejvýš uchvacující melodii flétny svého srdce.

23.

Představ si hodinu jednoty mysli.

24.

Představ si věž plnosti srdce.

25.

Představ si, že tě volá ranní rosa.

26.

Představ si, že tě volají večerní hvězdy.

27.

Představ si, že všichni létáme po obloze s modrými ptáky.

28.

Představ si krásu Země bez slz.

29.

Představ si, že jsme teď všichni v Nebi.

30.

Představ si stále kvetoucí jaro.

31.

Představ si mír teď a tady.

32.

Představ si mír právě zde na Zemi.

33.

Představ si Boží stvoření v bezmezné čistotě.

34.

Představ si a sni sen o světovém míru.

35.

Představ si svět snů nádherné krásy.

36.

Představ si modrozlaté ptáky letící po obloze.

37.

Představ si, že bychom všichni mohli prostě žít v míru.

38.

Představ si, že bychom všichni mohli být ve světě plném blaženosti.

39.

Představ si, že by celý svět mohl společně sdílet v dobré vůli.

40.

Představ si, že by celý svět mohl zpívat krásné písně.

41.

Představ si, že by celý svět mohl zjistit, že je Božím stvořením.

42.

Představ si nový svět plně rozkvetlý v kráse.

43.

Představ si svět bez bolesti.

44.

Představ si svět bez utrpení.

45.

Představ si svět bez žárlivosti.

46.

Představ si svět plný vzájemné důvěry.

47.

Představ si svět se šťastnými, smějícími se tvářemi.

48.

Představ si svět se smějícíma se očima.

49.

Představ si svěží svět.

50.

Představ si lidské bytosti, jak se všechny přátelí.

51.

Představ si sám sebe jako tvůrce nového světa.

52.

Představ si všechny své přátele, s tebou a pro tebe.

53.

Představ si přátelství, které tě posilňuje.

54.

Představ si svět bez jakéhokoliv utrpení.

55.

Představ si svět, kde je všechen déšť čistý.

56.

Představ si svět, kde jsou všechny stromy zelené.

57.

Představ si hluboký les se stále zelenými stromy.

58.

Představ si všechny ptáky létající po jasné obloze.

59.

Představ si všechnu vodu, čistou, jasnou a průzračnou.

60.

Představ si všechny oceány bez znečištění.

61.

Představ si všechny oceány dostatečně čisté na plavání.

62.

Představ si, že všechny naše naděje plavou v moři našeho života.

63.

Představ si svět se zlatými úsměvy.

64.

Představ si svět, kterému vládne láska.