Vnitřní svět a vnější svět

Návrat na obsah

Část I — Promluva

Vnitřní svět a vnějsí svět 1

Vnitřní svět mě připravuje. Vnější svět mě používá.

Vnitřní svět mě krmí. Vnější svět mě ohlašuje.

Ve vnitřním světě jsem samou aspirací. Ve vnějším světě jsem samým projevením. Co je to aspirace? Aspirace je oduševnělý pláč mého věčného života. Co je to projevení? Projevení je plodný úsměv mé nesmrtelné duše.

Ve vnitřním světě vím, čím věčně jsem. Ve vnějším světě vím, co neustále mohu. Jsem na věčnost Božím nástrojem. To je to, co vím ve vnitřním světě. Mohu sloužit Bohu, těšit Boha a naplnit Boha Jeho vlastním Způsobem. To je to, co vím ve vnějším světě.

Ve vnitřním světě zkouším vidět Boží Výšku, Jeho transcendentální Výšku. Ve vnějším světě zkouším vidět Boží Délku, Jeho neomezenou Délku.

Ve vnitřním světě zkouším vstoupit do Boží Zlaté Lodi. Ze své nekonečné Štědrosti mi dovolí být v Jeho Lodi. Ve vnějším světě mě Bůh v Své zvolené Hodině nese a řídí ke Svému Pobřeží Skutečnosti. Toto také dělá ze Své nekonečné Štědrosti.

Přijde čas, kdy se můj vnitřní i vnější svět stanou neoddělitelně jedním. Tehdy ucítím, že moje skutečnost a Boží Skutečnost jsou neoddělitelně jedním, že výška mé skutečnosti a výška Boží Skutečnosti jsou neoddělitelně jedním, že vize mého světa a Vize Božího Světa jsou neodděliteně jedním. Tehdy se jako hledající stanu jedním se svým Mistrem, jako snílek se stanu jedním se svou skutečností a jako božský milovník se stanu jedním se svým Milovaným Nejvyšším.

Ve svém vnitřním světě potřebuji božským způsobem víc milovat svůj vnější svět. Ve svém vnějším světě potřebuji oduševněle víc poslouchat svůj vnitřní svět. Jestliže nebudu cítit potřebu svého vnitřního světa, světa aspirace, nebudu schopen porozumět vnějšímu světu. Mé rozhodnutí, projevení, dokonalost a uspokojení ve vnějším světě zcela závisí na mém míru, harmonii a jednotě ve vnitřním světě.


IOW:1 25. října 1978, St. Paul's Chapel, Columbia University, New York

Část II — Rozhovor "Jiná hodina" WRWR-Fm radio

3. července 1977 byl Sri Chinmoy hostem pořadu "Jiná hodina", živého vysílání rádiové stanice WRWR v New Yorku. Následuje přepis tohoto vysílání.

Donna Halper: Poslouchání hudby pomáhá lépe se naladit na Boha. Jak se to děje? Jestliže jsem byla ateistka a poslouchala hudbu, nevěděla jsem, že bych měla myslet na Boha, ale že bych měla být uvolněná a plná míru. Můžete říct, že tento pocit znamená být blíže k Bohu?

Sri Chinmoy: Boha nemůžeme definovat podle jednoho určitého pocitu nebo prožitku. Každý musí zažít Boha sám. Řekneme-li, že Bůh je samý mír nebo Bůh je samá blaženost, najdou se lidé, kteří nám budou oponovat. Každý si musí Boha definovat sám pro sebe. Všichni chceme uspokojení, já cítím uspokojení zakoušením pravdy a světla a stejné uspokojení získají ze zážitku této skutečnosti i druzí, ačkoli ji mohou nazývat jiným jménem.

Donna Halper: Mluvíme o hudbě, meditaci a náboženství. Guru, abychom pokračovali o náboženství, mnoho lidí se dnes vydává za Gurua, mnoho lidí se považuje za Mesiáše, myslí si, že mají správnou odpověď. Jak může poznat člověk, který to bere vážně, kdo je opravdový duchovní Mistr a kdo ne?

Sri Chinmoy: Je řada způsobů, jak poznat, zda je nějaký Mistr pravý, nebo ne. Pokud Mistr říká, že vám dokáže zaručit realizaci přes noc, je to falešný Mistr. Pokud říká, že vám dokáže pomoci vstoupit do vyššího stavu vědomí a získat Mír, Světlo a Blaženost, když mu zaplatíte několik set nebo několik tisíc dolarů, je to falešný Mistr. Pravý Mistr bude hledajícímu neustále říkat, že on není Bůh, není dokonce ani Guru. Bůh Sám je skutečným Mistrem. Lidský Mistr jen slouží Bohu uvnitř hledajících, není Guruem. Skutečným Guruem je Bůh Sám. Chce-li tedy hledající vědět, kdo je pravý Mistr, tato vodítka mu obvykle mohou pomoci rozpoznat skutečné od falešného.

Donna Halper: Co musí dělat někdo, kdo se rozhodne, že jste člověk, od kterého se chce učit a přijde za vámi?

Sri Chinmoy: Je několik pravidel a omezení, které musí hledající akceptovat, jestliže je přijmu za své studenty. Jako první věc je žádám, aby byli velmi prostí, upřímní, pokorní a čistí. Doporučuji velmi jednoduchý život.

Donna Halper: Jestliže si dobře vzpomínám, v Bibli se říká, že nejlepší čas k modlitbě je ráno, protože svůj den začínáme duchovními věcmi, které nás povedou zbytkem celého dne. To, co říkáte, se ve skutečnosti příliš neliší od toho, čemu my říkáme západní náboženství.

Sri Chinmoy: Mezi východním a západním náboženstvím není takový rozdíl, jak si lidé myslí. Všichni jsme dětmi Boha. Mluvíme rozdílnými jazyky, ale pokud jde o srdce - vaše srdce, mé srdce, jeho srdce, její srdce - jsme všichni sladěni. Je to jen mysl, co vytváří problémy. Aspirující srdce neustále rozmlouvá s duší a duše je představitelem Boha. Uvnitř nás všech stále existuje nepomíjející pravda. Jedná-li se o skutečnou duchovnost, neexistuje zeměpisná hranice - žádný východ, žádný západ, žádný sever, žádný jih. Existuje jen jednota srdce. Jednotou srdce naplníme sami sebe a naplníme Boha v nás a naším prostřednictvím.

Volající: Pokud patříte do určitého náboženství, je to neslučitelné s meditací? Patří meditace k jednomu konkrétnímu náboženství, nebo může meditovat každý člověk jakéhokoli vyznání?

Sri Chinmoy: Meditace zdaleka překračuje hranice náboženství. Člověk může vyznávat jakékoli náboženství. Meditace je jako škola a náboženství je jako dům. Můžete chodit do školy nebo na univerzitu bez ohledu na to, v kterém domě bydlíte. Meditovat může každý bez ohledu na to, k jakému náboženství patří, nebo dokonce i když nepatří k žádnému náboženství.

Caller: Chtěl bych vědět, jestli je možné být použitý jako nástroj v intimním vztahu s někým.

Donna Halper: Může být někdo nástrojem Boha a zároveň nástrojem někoho jiného, který je s ním v nějakém vztahu, kde Bůh jedná skrze ně, aby pomohli jinému člověku? Věříte například, že se mohou lidé v materiálním světě stát nástroji Boha?

Sri Chinmoy: Snadno. Všichni jsme nástroji Boha. Avšak jsme-li příliš vtaženi do materiálního života, nedokážeme být Jeho vybranými nástroji. Vybranými nástroji Boha jsou ti, kteří neustále dávají sami sebe. Nejsou sami pro sebe, ale pro celý svět. Vybrané nástroje mají široké srdce. Nesnaží se uzavírat do své vlastní skutečnosti. Snaží se nabídnout svůj život celému světu.

Caller: If an ignorant person who hasn't had any realisation is confronted with a situation of great physical danger, what kind of prayer could a person make to God at that critical moment? Sudden death happens to people in an airplane or on the streets at times.

:noexport:

Donna Halper: If he finds his life in danger, can a person seriously speak to God, even though the person has been irreligious?

Sri Chinmoy: We are all God's children. The parents are always full of love, even for a naughty boy who does not listen to them. When this naughty child at times runs into difficulty, he runs to his parents to help him. Will the parents discard him at that time? No, the parents will immediately embrace him and say, "At long last, my son, you have come to me for help." Similarly, God's help is always there provided we have a sincere cry.

Donna Halper: So the person who has been against religion or thought religion was silly or did not want to get involved in religion, if at a moment of danger that person reaches out to God, God will answer him?

Sri Chinmoy: Definitely He will answer, but in His own Way, of course.

Donna Halper: He will accept the sincerity of this person?

Sri Chinmoy: If someone sincerely cries for God's help, God will definitely help him. It depends on his sincerity.

Question: Jak můžete vysvětlit pád člověka?

Sri Chinmoy: Každý den nás napadají pochybnosti a každý den nás inspiruje a dodává energii víra. Když jsme napadeni pochybností, pozorujeme, že naše vědomí upadá. Nemůžeme se rozšířit; pochybujeme o svých vlastních schopnostech, dokonce i o své základní existenci. Když do nás časně ráno vstoupí pochybnost, je pro nás nemožné vyjít z malého pokoje své mysli. Jestliže jsme ale inspirováni a naplněni energií víry, cítíme, že nám patří celý svět.

Každá lidská bytost má pochybnost a víru. Použije-li člověk svůj nástroj pochybnosti, cítí, že vše v jeho životě je omezené. Jeho pokrok zůstane na mrtvém bodě. Použije-li ale svůj druhý nástroj, víru, cítí, že vzlétá do nejvyšší úrovně vědomí a zpívá píseň vždy přesahujícího Za.

Každý den se můžeme spoutat, nebo osvobodit. Sycením svých četných pochybností zpíváme vědomě nebo nevědomě píseň spoutání. Když si hrajeme s naším přítelem – pochybností, znovu a znovu padáme ze stromu skutečnosti. Ponoříme-li se však dovnitř a vyneseme do popředí svou srdce osvěcující a duši projevující víru, šplháme na strom skutečnosti vysoko, výše, nejvýše.

Jak někdo může v sobě vytvořit harmonii, když má v sobě vnitřní konflikty?

Sri Chinmoy: Abychom dosáhli harmonie, potřebujeme mír mysli. Abychom získali mír mysli, potřebujeme nanejvýš oduševněle meditovat na Vnitřního kormidelníka, který vytvořil potřebu vnitřní harmonie. Meditujeme-li správně, mír mysli a harmonie se odrazí v celém našem vnějším jednání. Když má mysl mír, pak je ve všech činnostech, které se dějí v naší bytosti, vždy harmonie.