Můj Pane Nejvyšší, usínám

Návrat na obsah

1 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
jaký je rozdíl
mezi velikostí a dobrotou?
„Mé dítě, velikost znamená ,já jsem‘.
Dobrota znamená ,Ty jsi‘.“

2 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co potřebuji,
výjimečnost, nebo překonání?
„Mé dítě, potřebuješ obojí.
To lidské v tobě potřebuje výjimečnost.
To božské v tobě potřebuje překonání.“

3 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
jak může být má mysl, mé srdce
a můj život skutečně šťastný?
„Mé dítě,
tvá mysl může být skutečně šťastná tak,
že se vzdá své chamtivosti po vlastnictví,
tvé srdce tak,
že znásobí svůj hlad po Bohu,
a tvůj život tak,
že se bude těšit ze své hostiny
odevzdání Bohu.“

4 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
kdo jsem podle Tvého laskavého názoru dnes
a kým budu zítra?
„Mé dítě,
podle Mého názoru jsi dnes
svým snem fantazie
a zítra budeš
svou skutečností extáze.“

5 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
prosím, řekni mi,
co je uvnitř mě
a co je okolo mě?
„Mé dítě,
uvnitř tebe jsou
jemné šepoty tvého srdce
a okolo tebe
je hlasité hučení tvé mysli.“

6 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
můžu vědět, co uděláš
s mou myslí tužeb
a mým srdcem aspirace?
„Mé dítě,
s tvou myslí tužeb
jsem se rozhodl vykopat si svůj vlastní hrob
a s tvým srdcem aspirace
jsem se rozhodl stvořit nový ráj.“

7 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mou tváří tužeb
a s mýma očima aspirace?
„Mé dítě,
rozhodl jsem se váhavě dotknout
tvé tváře tužeb
a rozhodl jsem se s náklonností opatrovat
tvé oči aspirace.“

8 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mou myslí touhy
a s mým srdcem uspokojení?
„Mé dítě, rozhodl jsem se,
že vezmu tvou mysl touhy
a společně se potopíme
do moře nevědomosti.
Rozhodl jsem se,
že vezmu tvé srdce uspokojení
do své Zlaté Lodi
a společně poplujeme
k Břehům
vždy přesahujícího Za.“

9 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co děláš,
když od Tebe něco požaduji
a něco od Tebe očekávám
a něco od Tebe potřebuji?
„Mé dítě,
když požaduješ, okamžitě usnu
a začnu chrápat.
Když očekáváš, rychle se vzbudím
a začnu zpívat.
Když potřebuješ, sprintuji k tobě
jako tvůj Sudhahota Carl Lewis,
nejrychlejší sprinter na světě,
s úsměvem tě dohoním
a s láskou ti dám, co potřebuješ.“

10 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mojí složitou myslí?
„Mé dítě, velmi starostlivě
přivedu tvoji složitou mysl
do své nové školy,
kde ji naučím, jak se odnaučit.“

11 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mým srdcem jednoduchosti?
„Mé dítě, velmi pyšně přivedu
tvé srdce jednoduchosti
do své školy plnosti,
kde ho naučím, jak získat více,
nekonečně více
světla moudrosti.“

12 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
když oddělím svou mysl od ostatních,
ovlivní Tě to?
„Mé dítě,
ovlivní.
Rozhodně ovlivní.
Něco uvnitř
Mě donutí plakat nanejvýš žalostně.“

13 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
když oddělím své srdce od ostatních,
ovlivní Tě to?
„Mé dítě,
ovlivní.
Rozhodně ovlivní.
Něco uvnitř
Mě donutí okamžitě zemřít.“

14 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
mám něco, co Tě učiní šťastným?
„Mé dítě, máš.
Život existence tvého srdce založený na víře
Mě činí šťastným, nesmírně šťastným,
mnohem víc, než si dovedeš představit.“

15 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
je mi Tě moc líto,
opravdu moc.
„Mé dítě,
proč ti je Mě líto?“
Jsem tak chytrý, že Tě snadno dokážu přesvědčit,
že Tě miluji, ale pro Tebe je tak těžké
mě přesvědčit, že mě miluješ.
Proto je mi Tě líto.
„Mé dítě,
jsem ti tak vděčný,
že máš pro Mě takové pochopení.
Kde jinde můžu najít
tak soucitné srdce jako to tvoje?“

16 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
když se s oddaností modlím
a oduševněle medituji,
je mi úplně jasné,
že můj život je pro Tebe otevřenou knihou.
Ale běda, nehledě na to,
jak těžce se snažím
poznat Tvůj pozemský život a Nebeský život,
nedaří se mi to.
Proto Tě žádám, abys byl tak laskavý
a podělil se se mnou o některá svá Tajemství.
„Mé dítě, vyhovím tvé prosbě.
Ale nejsem si zcela jist,
jestli tě Má tajemství
učiní šťastným, nebo nešťastným.
Nicméně to nechávám na tobě.Mé tajemství číslo jedna:
Pokaždé, kdy tvá toužící mysl
porazí tvé aspirující srdce,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo dvě:
Když jíš s pochybnostmi své mysli
a necháváš hladovět víru svého srdce,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo tři:
Pokaždé, kdy nedovolíš svému srdci,
aby naplnilo své do Nebe šplhající sliby,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo čtyři:
Pokaždé, kdy nedovolíš své duši,
aby na zemi naplnila své Nebe projevující sliby,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo pět:
Když se loď tvého života plaví
mezi tvým břehem vitálna deprese
a tvým břehem mysli zklamání,
pláči a pláči.

Mé tajemství číslo šest:
Když se staneš tím nejbližším přítelem
lenosti svého těla
a neochoty své mysli,
pláči a pláči.“

Můj Pane Nejvyšší,
nevím, proč se najednou cítím
tak unavený a ospalý.
Zdá se, že máš doslova
nekonečné množství tajemství.
„Ano, mé dítě, mám.“
Pak, můj Pane,
někdy jindy si určitě poslechnu
více Tvých tajemství.

„Mé dítě, Mé dítě, počkej, počkej.
Ještě o jedno tajemství
bych se s tebou rád podělil,
než usneš.
Tentokrát tě požehnám
svým největším tajemstvím:
Ty jsi mým dnešním Snem Sebepřekonání
a Mou zítřejší Skutečností
Uspokojení Sebedokonalosti.“
Můj Pane Nejvyšší,
už spím.
Už Tě neslyším.
„Mé dítě, já jsem stále úplně vzhůru.
Udělám pro tebe vše.
Ty si užívej svůj sladký spánek.“