Ó mé srdce aspirace, kde jsi?

Návrat na obsah

Ó mé srdce aspirace

1.1

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Od té doby, co jsi mě opustilo,
jsem nikdy neviděl,
jak se na mě Bůh usmívá.


  1. MAHW 1 -34. Následujících 34 básní bylo napsáno 23. a 24. srpna 1993 v New Yorku.

2.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Ty jsi mou základnou jistoty
víry v Boha.

3.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Jsi to ty, kdo mi dal
nezdolnou odvahu
čelit nejen neznámému,
ale také uspokojit Nepoznané.

4.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Ty jsi jediný
kdo ukončí mé pozemské trápení
a probudí mou Nebeskou extázi
zde na zemi.

5.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nevidíš, že oba mé světy,
svět snů
a
svět skutečnosti,
žalostně a bezmocně
pláčou pro tebe?

6.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tvé radostné pomoci
by můj spánek nevědomosti po tisíce let
neskončil.

7.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Vše, co od tebe potřebuji,
je klid moře ticha mé duše.

8.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tebe,
nehledě na to jakým směrem jdu,
vede mě
ke zbytečné nicotnosti.

9.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Prosím vrať se zpět.
Slibuji ti, že se vzdám
vedení života mysli
nadobro.
Věř mi.

10.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Vrať se zpět.
Od této chvíle ti dám
svou radostnou a bezesnou vůli.
Poslechnu tě a potěším tě
v každém směru.

11.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pokaždé když na tebe myslím,
slyším novou
rozechvívající melodii Boha.

12.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Jsem oslepen a zasažen
chuligánem pochybnosti.
Přijď okamžitě na moji záchranu!

13.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pokusme se znovu
opatrně, dušeplně a sebedáváním
kráčet po cestě
objevení Boha.

14.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nezapomeň,
že ty jsi jediným zlatým mostem
mezi mým životem naděje
a Božím Okem Slibu.

15.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pro tebe a pro mě
zde není odpočinku.
Musíme každý den společně zpívat
naši píseň sebepřekonání
u Nohou
našeho Pána Milovaného Nejvyššího.

16.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Každý den mě obdarováváš
nově rozkvetlým snem.
Zoufale potřebuji
tebe i tvůj sen.

17.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Zapomnělo jsi
Boží vlastní transcendentální Moto:
„Nikdy se nevzdávej?“
Proto, nikdy to se mnou nevzdávej,
nikdy to se sebou nevzdávej
a obzvláště
nikdy to nevzdávej s mojí hloupou myslí,
která potřebuje osvícení Boha
s tvojí a mou pomocí.

18.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bůh mi telefonoval
zprávy pro tebe.
Jednoduše nevím, co mám odpovědět.
Prosím vrať se okamžitě zpět
a vezmi telefon.
Každých pět minut zde Bůh volá
s velmi důležitým
a osobním vzkazem pro tebe,
pouze pro tebe.
Nevím, o čem je.
Proto přijď okamžitě zpět
a promluv s Bohem,
a já ti budu velmi vděčný,
pokud se mnou můžeš sdílet
jen trochu z tvého rozhovoru
s Bohem.

19.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bůh hladoví
po tvých plamenech jídla aspirace.

20.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tebe nemohu stavět
svůj palác naplnění naděje.

21.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Přijď zpět
se svou fontánou míru ticha.
Tentokrát nedovolím
své neklidné mysli
vyrušovat tě.

22.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pouze s tebou a v tobě
jsem schopen jít daleko za
své vlastní schopnosti.

23.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Každý den, bez selhání,
od tebe potřebuji
schopnost zachovat
mé přátelství jednoty víry v Boha.

24.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nemohu bez tebe milovat Boha,
nemohu bez tebe poslechnout Boha.
Bez tebe nemohu udělat nic
zbožně, dušeplně
a nepodmíněně
abych viděl Boha usmívat se na mě.

25.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Prosím tě za odpuštění.
Nikdy více nedovolím
své tázající a zmatené mysli
vstoupit
do tvého života ticha ceněného Bohem.

26.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nabízím ti
svůj dech vděčnosti,
protože jsi to bylo ty, kdo mi ukázalo
jak patřit pouze Bohu.

27.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Zoufale tě potřebuji
pro to, že ztělesňuješ
moji nejrychlejší rychlost vzývání Boha.

28.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Když na tebe myslím každou chvíli,
vidím
tvou nesrovnatelnou krásu růže.

29.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Můj pták lásky k Bohu létá
výše než nejvýše
na nejsilnějších křídlech
pouze, když jsi se mnou
a pro mě.

30.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tebe,
má víra v Boha
a
má láska od Boha
zmizí před tím,
než se objeví.

31.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tebe se
má loď života potápí rychle,
velmi rychle.
Nevidím žádného kormidelníka, žádný cíl.
Co vidím, je tanec zničení
mé pozemské existence.

32.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nemohu udělat
ani jeden jediný krok vpřed
k Bohu
bez tvé inspirace, nadšení,
dychtivosti a podpory.

33.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Každý den se stávám
více vědomým
tvé nejvyšší důležitosti
v mém projevení Boha
a života uspokojení Boha.

34.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Dávám ti to, co mám:
slib.
Dávám ti to, čím jsem:
vděčností.
Nikdy, nikdy
tě znovu nezklamu.
Vrať se zpět.
Pojďme se spolu znovu kolébat
na vlnách Věčné Blaženosti.

Neuvěřitelné zprávy

35.1

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl
namísto aby každým rokem stárla,
nyní se stane každým rokem mladší —
plus, stane se moudřejší.


  1. MAHW 35-55. Následujících 21 básní bylo napsáno v červnu a srpnu 1982 na Floridě a v New Yorku..

36.

Neuvěřitelné zprávy:
každý den
má mysl sedí u mého srdce
a s nejvyšší upřímností
medituje s mým srdcem.

37.

Neuvěřitelné zprávy:
dříve se má mysl posmívala
důvěřivému chování
mého srdce.
Nyní má mysl chce být
mé duši tak blízko,
jako je mé srdce.

38.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl se stala
velmi oddaným studentem
mé duše.

39.

Neuvěřitelné zprávy:
mysl, která kdysi zpochybňovala
duši,
má nyní v duši veškerou víru.

40.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl nyní uznává,
že Bůh ví
více než zná ona —
a to je nanejvýš upřímné uznání
ze strany mé mysli.

41.

Neuvěřitelné zprávy:
nedávné objevení mé mysli —
nemůže žít bez Boha,
ani na letmou vteřinu.

42.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl se nakonec odevzdala
mému srdci.

43.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl začala věřit
v prázdnotu.

44.

Neuvěřitelné zprávy:
od této chvíle
bude moje mysl docela často
brát přísahu úplného ticha.

45.

Neuvěřitelné zprávy:
nejlepší přítel mé mysli,
pochybnost,
se nyní stala
nejhorším nepřítelem mé mysli.

46.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl řekla kritice:
„Mám už tebe dost!
Nepotřebuji tě již nikdy více,
ani na letmou vteřinu!
Co nutně potřebuji
je uspokojení jednoty.“

47.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl vstřebává
něco zcela nového —
čistotu.

48.

Neuvěřitelné zprávy:
moje nová mysl je pod plnou kontrolou
nad mým starým vitálnem.

49.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl začala přicházet
do chrámu mého srdce
každý den oddaně
a s vírou poslouchat
nanejvýš osvěcující přednášky
mé věčně moudré duše.

50.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl dostává obrovskou radost
v odnaučování se starých lekcí
a
odstraňování nákladu starých problémů.

51.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl je upřímně zahanbena
svým minulým životem složitosti.

52.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl přikazuje
svému obru intelektu
dotknout se nohou
mého dítěte intuice
a zůstat u jeho nohou navždy.

53.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl nechce
vlastnit Boha
za každou cenu
nikdy více.
Moje mysl nyní potřebuje Boha
oduševněle a nepodmíněně.

54.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl zcela rozbila
bázlivý dům strachu.

55.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl se ptá Boha:
„Otče, jsem nyní připravena?“

Bůh říká mé mysli:
„Jsi, Mé dítě.
Jsi více než připraveno.
Podívej, bezpečně
a nepochybně jsi přišlo
ke svému konečnému Cíli:
Mému zlatomodrému Břehu Uspokojení.“