Ve chvíli, kdy Boha těším Božím vlastním Způsobem

Návrat na obsah

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh dává mým očím
Krásu svých Očí
a mému srdci dává
Vůni svého Srdce.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh činí můj život
Ambrózií Náklonnosti
svého vlastního Srdce.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
bere mě, jako naléhavou potřebu
před tím, než cokoliv udělá.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
můj život se stává
nesmrtelnou kolébkou ochrany.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
mé srdce se stává
planoucí a stoupající
rozkvetlou květinou aspirace.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
bohyně čistoty
začíná žít v mém chrámu srdce
natrvalo.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
každá má myšlenka
roste
v trvalé spříznění
se všemi lidskými bytostmi
světa.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mě nutí zapomenout
všechny mé lidské chyby
a slabosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
život selhání se stává
naprostou nemožností.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
žehná mi
Svým transcendentálním
Oceněním Světla Vize.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
záplava pochyb celého světa
se neodváží přiblížit
úrodě pokroku mého života.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
stává se mým srdcem
a já se stávám Tepem Jeho Srdce.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
první věc, kterou dělá,
je osvícení
jasné, jasnější, nejjasnější
temné aleje mé mysli.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
On i já se okamžitě stáváme
dva vzájemně nadšení
nabídkami Jednoty.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
cítím se být inspirován z hloubky nitra,
abych napsal Bohu každé ráno
dopis srdce vděčnosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
činí ze mě vynikajícího hráče
v Jeho Kosmické Hře.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
přikazuje mi
nikdy více nejezdit
na koni ega mé mysli.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
nikde nevidím
nástrahy pokušení.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, radostně a hrdě
se stanu
otrokem tvého otroka.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, pálím
všechny tvé minulé
zlé skutky
a urychluji tvé budoucí
božské skutky.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
přemohl jsem tvou hlavu;
ty sis podrobil Mou Korunu.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, dalo jsi Mně
to, co nyní máš.
Já ti dávám to,
čím věčně Jsem.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
nyní, když jsi mě potěšilo,
požádej mě o laskavost.
Ihned ti ji splním.“

Můj Pane,
prosím, dej mi schopnost
milovat Tě nekonečně více,
než Ty miluješ mě.
„Mé dítě, požádej Mě o jinou laskavost.
Jak ti mohu dovolit ukrást
Mi mou vlastní nejcennější touhu?“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
sehrálo jsi svou první roli
jako můj milovník velmi úspěšně.
Nyní chci, abys uspělo
přesně stejným způsobem
jako partner mé Věčnosti.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, pokládám
zvířecí v tobě
před Mé Oko,
lidské v tobě
do Mého Srdce,
božské v tobě
k Mým Nohám.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
tak, jako je pravda,
že jsem tvým oltářem,
stejně tak je pravda,
že ty jsi Mým Chrámem.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
od dnešního dne budu tvůj
dražší než nejdražší
a lepší než nejlepší Posel.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, ty a Já
jsme pro sebe plakali
po velmi, velmi dlouhou dobu.
Nyní se na sebe začněme usmívat
po celou Věčnost.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
On šeptá
osvícení
a já šeptám
překvapení.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
zůstávám daleko z dosahu
náhodných šípů
nepřátelského osudu.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
má Matka Země
a můj Otec Nebe
se na mě oba stávají
neobyčejně hrdými.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
mé Boha milující, Bohu sloužící
a Boha projevující schopnosti
se stávají pýchou
Boží Nekonečnosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
moje mysl nezůstává
nikdy více
lavinou nečistoty.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
mě Bůh vítá na studiích
v Jeho Škole Uspokojení
Dokonalé Dokonalosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká,
že od této chvíle
musím následovat pouze
jednosměrnou cestu
k mému Cíli.

Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh se mě ptá
zda se upřímně zajímám
o Jeho manifestaci na zemi.
Jestliže ano, požehná mě
dvousměrnou cestou
k mému Cíli.

Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
požádá mě, abych pil zhluboka,
velmi zhluboka
Jeho Vůli zaplavenou Nektarem.

Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
nikde nevidím
omezení neochoty své mysli
Bohu.

Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
žádá mě, abych sprintoval
pro Jeho svět udivující
a svět naplňující
cenu Míru.

Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, přestaň Mě pozorovat.
Zapoj se
v Mé Kosmické Lile (Hře).“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, nyní pro tebe nastal čas
šířit
transcendentální slávu
Světla Mé Vize
nad Mým stvořením.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh ukládá mou noc touhy v životě
k věčnému spánku.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh probouzí
dny aspirace mého srdce,
aby si hrály
s Jeho Tichem Věčnosti
a
Jeho Zvukem Nekonečnosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
přijmi Můj vždy překonávající se
Úsměv Nesmrtelnosti.
Je zcela tvůj.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
jasně vidím
svůj život pozemské existence
zaplaven
oceánem blaženosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mě žádá, abych vesloval
a opatří mě vesly,
abych přijel ke Zlatému Břehu
Za.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh ukončí
můj nekončící koloběh
chyb v životě.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh požádá kvalitu mého srdce
a kvantitu mého života
aby se usmívaly jedna na druhou.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
má touha sebe-slávy
se odevzdává
mé aspiraci sebe-objevení.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
stávám se
prezentací svého vděčného srdce
a Bůh se stává
Soucitem svého Srdce Nekonečnosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, jsem si jistý,
že tak jako Já,
i ty nikdy nebudeš chybět.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Můj Pán mi slibuje,
že každé ráno
půjde na radostnou procházku
do zahrady mého srdce.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mě učí nejvyšší umění
naladění mého srdce
k Jeho univerzálnímu Srdci.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
jsem šokován vidět Boha
brát mě jako dalšího Boha.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh okamžitě chce,
abych se radoval
z Jeho ohromného potlesku.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh otvírá dveře
Svého Ticha Věčnosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
nebe mého srdce začíná zvonit
s hudbou andělů.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká, že od této chvíle
se budu moci dotknout
Jeho Nohou
kdykoliv budu chtít.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká, abych nasál
vůni
Jeho Dechu Věčnosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi žehná
blaženými vlnami
Jeho Doteku.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mě začíná bránit
proti oběma pozemským i Nebeským
obviněním.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
stávám se „Zprávami dne“
jak v Nebi, tak i na zemi.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Mé srdce buší
se slzami oddanosti
a Boží Srdce buší
s Úsměvy Pýchy.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
můj život se stává
plně rozkvetlým srdcem lotosu
pro uctívání Boha.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
mé srdce se stává
bezesnou lodí aspirace
a můj život se stává
bezdechým vlakem zasvěcení.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
okamžitě mě žádá,
abych ozdobil
Jeho Domov Srdce
svým vlastním způsobem.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
říkám Mu: „Můj Pane,
nepotřebuji dokonce
ani Tvou nekonečnou Blaženost.
Potřebuji pouze
tvůj stálý Příkaz.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
pohlcuji prach
Sladké Jednoty Plnosti Boží Vůle.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi dává schopnost
naplnit Jej
v každém okamžiku
ve velmi obrovské míře.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
říká mi, abych se stal
trvalým příspěvkem
v Jeho Misi.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
donutím zastavit
dlouhou expedici
noci nevědomosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
úsměvy vděčnosti mého srdce
rozechvívají Boží Srdce
daleko více,
než si mohu kdy představit.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
libuji si v Božím
míruplném Srdci a
blaženém Objetí.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
říká mi,
že každý tep mého srdce
musí být Jeho vlastním
sloganem života manifestace.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
tančím ve středu
Boží
Soucitem zaplavené Náklonosti.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
budeš
doktorem své mysli.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
vdechuji
tvé slzy života.
Ty vdechuj
Mé Úsměvy Srdce.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
začni okamžitě
posilňovat samo sebe
sebezdokonalováním
a
objevováním Boha.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
zjistím, že
Krásou Nebe je Boží Oko
a
vůní Země je Boží Srdce.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
budu směrovat tvůj krok
podle Své potřeby.
Nemusíš se ani nutit,
ani snažit.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, už žádný další odpočinek!
Odpočinek je luxus
a ne nezbytnost.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha potěším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
tvůj život bude životem srdce
a ne životem plánování mysli.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
sleduj a naslouchej obloze svého srdce.
Promlouvá.
Mluví přesně jako Já.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
Mé Srdce bude řídit tvou volbu
a
Má Ruka bude řídit tvůj hlas.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
i když ti život udělil
mnoho, mnoho, mnoho krutých ran,
pamatuj,
ty jsi mým Věčným Zájmem,
Nekonečnou Radostí
a Nesmrtelnou Pýchou.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh okamžitě zrychluje
můj srdeční tep Boha.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
slibuje mi,
že se mnou bude bezpochyby
počítat
ve chvílích Jeho duchovních
záchran.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
zjistím,
že má poslušnost Bohu
je tak malou cenou
k zaplacení.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
bude ve tvém životě převládat
pouze Má Vůle —
tento fakt je jistý.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
zjistím,
že od této chvíle
bude můj život vzkvétat pouze
hladem po Bohu.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
telefonní linka
mezi tvým srdcem
a Mým Srdcem
nebude nikdy nefunkční.“

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká,
že od této chvíle
Jeho Ruce Sochaře
budou tvarovat můj život.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
k mému velkému překvapení
mi Bůh ukazuje,
že mé toužebné slzy po Bohu
jsou zároveň
nezrozené a nesmrtelné.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
řekne mi Svůj Životní Příběh
a učiní mě
Svým slovníkem Srdce.

Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
můj Pán mě žehná —
mé srdce, mou mysl, mé vitálno
a mé tělo —
gigantickými kroky duše
pro příchod
k mému konečnému Cíli.