Mé ranní modlitby k tělu a duši, část 12

Návrat na obsah

1. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každý den, za všechno,
mé srdce miluje citovat Boha,
protože On je jediný spolehlivý,
nepopiratelný a nevyhnutelný Zdroj.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

1. ledna 2000, 8:04 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 54,43 kg, souběžné zvednutí pažemi a 72,57 kg každou paží zvlášť

1. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh rád akceptuje
nutnost mého spánku,
ale
prudce odmítá
nadbytek mého spánku.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

1. ledna 2000, 8:22 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)

1. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Stejně jako má duše,
nechť je mé srdce, má mysl, mé vitálno
a mé tělo
neúprosně taženo k Bohu.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

1. ledna 2000, 8:31 ráno, Curitiba, Brazílie, před provedením 57 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (28 pravá, 27 levá)

1. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Můj život radostného odevzdání
má volný přístup
do Království Srdce Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

1. ledna 2000, 8:45 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvedáním benčpres do 45,36kg, v každé ruce jednoruční činku

2. ledna 2000 (I)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Kdy mě budeš sytit
Tvou Nektarovou Blažeností?
„Mé dítě, nasytím tě
svou nektarovou blažeností
pouze když uvidím,
že jsi se osvobodilo
ode všech pozemsky spoutaných tužeb.“
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

2. ledna 2000, 8:05 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi a 72,57 kg každou paží zvlášť

2. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Sním a sním
o plně rozkvetlém
a Boha manifestujícím světě.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

2. ledna 2000, 8:19 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně třikrát (dohromady 362,88kg)

2. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Máme mnoho božských ctností.
Naše ctnost poslušnosti Bohu
je, vskutku, nesrovnatelná.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

2. ledna 2000, 8:29 ráno, Curitiba, Brazílie, před provedením 57 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (28 pravá, 27 levá)

3. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každá lidská bytost je bohatá
ne pouze na možnosti realizace Boha,
ale také
na nevyhnutelnosti realizace Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. ledna 2000, 8:38 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi a 77,11 kg každou paží zvlášť

3. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Obrátil jsem svůj život touhy
k Tvým požehnaným a blaženým Nohám.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. ledna 2000, 8:54 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)

3. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh neodpovídá
na některé naše modlitby
především proto,
že Jeho nekonečná Láska pro nás
je zcela ryzí.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. ledna 2000, 9:05 ráno, Curitiba, Brazílie, před provedením 56 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (26 pravá, 30 levá)

5. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Když jsem ve společnosti
slz mého srdce,
létám a létám s nimi,
dokud nedosáhnu Božích Nohou a Jeho přístřeší.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. ledna 2000, 9:48 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

5. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Musím rozvinout
neodolatelnou přitažlivost
ke všemu, co miluješ —
jako je soucit, odpuštění, harmonie,
mír a blaženost.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. ledna 2000, 9:59 ráno, Curitiba, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)

5. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Cesta bezvýhradného života odevzdání
je určena pro mě
Tebou a nikým jiným.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. ledna 2000, 10:12 ráno, Curitiba, Brazílie, před provedením 57 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (28 pravá, 29 levá)

5. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každé ráno mě Bůh inspiruje,
povzbuzuje a pomáhá mi
dosáhnout vyšší výšky
v mé meditaci.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. ledna 2000, 10:35 ráno, Curitiba, Brazílie, před obouručním zvedání činek ve stoje

7. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jako Fénix
se musím povznést z popela
zničení mého života touhy
ke světlu
mé transcendentální výšky.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. ledna 2000, 8:53 ráno, Curitiba, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg souběžné zvednutí pažemi

7. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Prosím požehnej mě
nezměrnou kapacitou
tak, aby se Ti každý den na mne
mé duchovní děti nestěžovaly.
Říkají Ti, že je nikdo nechce, neoslovuje, nepodporuje,
neoceňuje, neobdivuje, nemiluje
a dokonce si jich nevšímám.
Přeji si ukončit
tento jejich slogan.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. ledna 2000, 9:07 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně dvakrát (dohromady: 362,87 kg)

8. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Snílek ve mně
je Božím Okem Novosti.
Ten, kdo sny uskutečňuje,
je Božím Srdcem Sladkosti.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

8. ledna 2000, 5:47 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi

8. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Díky své nekonečné štědrosti
nahrazuješ
slzy mého zklamání
Svými Úsměvy Osvícení.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

8. ledna 2000, 5:58 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)

8. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nadšený krok mého srdce
je
míle pokroku mého života.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

8. ledna 2000, 6:08 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před provedením 61 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (30 pravá, 31 levá)

9. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh chce, aby slzy mého srdce
doprovázely Jeho Srdce.
Bůh chce, aby úsměvy mé duše
doprovázely Jeho Oko.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

9. ledna 2000, 8:28 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg souběžné zvednutí pažemi

9. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Život beze strachu
žije pouze
v rozlehlosti jednoty srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

9. ledna 2000, 8:51 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před provedením 55 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (26 pravá, 29 levá)

9. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Snílků Boha je mnoho,
hledajících a služebníků Boha je málo,
ale milovníků Boha je velmi, velmi málo.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

9. ledna 2000, 9:03 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně čtyřikrát (dohromady: 362,87 kg)

9. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Tragický konec
je jiným jménem
pro neposlušnost Bohu.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

9. ledna 2000, 9:20 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvedáním benčpres do 45,36 kg, oběma pažemi současně

11. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nadšení je v ničem nesrovnatelné.
Nadšení znamená, že vše je udělané.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

11. ledna 2000, 8:46 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

11. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nadšení, nadšení, nadšení!
Osvobodilo jsi můj život
z propasti mé mysli.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

11. ledna 2000, 8:58 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před provedením 50 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (25 pravá, 25 levá)

11. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nadšení je
nejmocnějším řevem mé duše.
Nadšení je
nejjasnějším břehem mého života.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

11. ledna 2000, 9:05 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg, oběma pažemi současně třikrát (dohromady: 362,87 kg)

13. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Blaženost odpuštění nemůže být nikdy
zcela vyčerpána.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

13. ledna 2000, 7:33 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

13. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Tvé Oko Soucitu začne;
Tvé Srdce Odpuštění dokončí.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

13. ledna 2000, 7:45 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před provedením 62 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (27 pravá, 35 levá)

13. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Mé odpuštění velmi překvapivě
zvětšuje
hloubku mé Božské moudrosti.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

13. ledna 2000, 7:59 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně třikrát (dohromady: 362,87 kg)

14. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bohužel, docela často jsou vynálezy naší mysli
nalezeny pod
našimi špatnými úmysly.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. ledna 2000, 8:11 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

14. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každé ráno mi nařizuješ
abych se s Tebou hodinu procházel
s krásou mého srdce
a s vůní mé duše.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. ledna 2000, 8:26 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před provedením 57 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (28 pravá, 29 levá)

14. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť je mé srdce tak krásné,
okouzlující, osvěcující
a dokonalé,
jako úsměv zrozený v nebi.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. ledna 2000, 8:39 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg, oběma pažemi současně dvakrát (dohromady: 362,87 kg)

14. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Plakal jsem pro Tebe,
ale nic se nestalo.
Usmál jsem se na Tebe,
ale nic se nestalo.
Když jsem plakal s Tebou,
když jsem se smál s Tebou,
stalo se všechno —
inspirujícího, aspirujícího, osvěcujícího
a naplňujícího.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. ledna 2000, 8:53 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvedáním benčpres do 49,90 kg, oběma pažemi současně

15. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Voláš mě.
Avšak mé uši Ti nechtějí naslouchat.
Nedovolí mi slyšet
Tvé Požehnané Poselství.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

15. ledna 2000, 8:53 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi

15. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jak jsem šťastný!
Každé ráno kolébáš mé srdce
s Úsměvem Krásy Tvého Srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

15. ledna 2000, 9:05 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před provedením 53 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (26 pravá, 27 levá)

18. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Slepá duchovnost:
počítačová mysl.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. ledna 2000, 6:31 ráno, Asunción, Paraguay, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

18. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Počítačová mysl
bohužel nikde nenachází
Oko-Krásy Pána Nejvyššího —
povzdech naprostého zklamání.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. ledna 2000, 7:02 ráno, Asunción, Paraguay, před provedením 52 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (25 pravá, 27 levá)

18. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Počítačová mysl
zůstává daleko vzadu.
Necení si hledání Boha
a Bůh své Hnízdo Srdce skrývá.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. ledna 2000, 7:18 ráno, Asunción, Paraguay, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 362,87 kg)

18. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Počítačová mysl
nemůže být nikdy tak laskavá,
jako duše odevzdaná Bohu.
Radost Boha je její jediný cíl.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. ledna 2000, 9:19 ráno, Asunción, Paraguay, před zvedáním benčpres do 40,82 kg oběma pažemi současně

20. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Boží otroci jsou více věrohodní,
více spolehlivý, více přátelští,
více prospěšní a více schopní,
než kdokoliv jiný.

20. ledna 2000, 6:14 ráno, Asunción, Paraguay, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

20. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Otrok říká:
„Mistře, ve Věčnosti,
budu s Tebou, v Tobě a pro Tebe.“
Mistr říká:
„Můj otroku, ty jsi to nejcennější bohatství
mého srdce zde na zemi
i tam v Nebi.“
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

20. ledna 2000, 7:21 ráno, Asunción, Paraguay, před zvedáním benčpres do 40,82 kg, oběma pažemi současně

20. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Věrný otrok dneška
je
blažený Mistr zítřka.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

20. ledna 2000, 6:48 ráno, Asunción, Paraguay, před provedením 53 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (26 pravá, 27 levá)

20. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Sebedávající otrok
se nakonec stane
Mistrem, kvetoucím Bohem.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

20. ledna 2000, 6:57 ráno, Asunción, Paraguay, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně čtyřikrát (dohromady: 362,87 kg)

21. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Hluboce si cením, obdivuji a uctívám
Tvé pevné uchopení mého života.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

21. ledna 2000, 7:08 ráno, Asunción, Paraguay, před použitím sedacího obouručního stroje

21. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Ó Nové Milénium,
přineslo jsi krásu novosti do mé mysli.
Přineslo jsi vůni novosti do mého srdce.
Přineslo jsi dokonalost novosti do mého života.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

21. ledna 2000, 7:16 ráno, Asunción, Paraguay, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 362,87 kg)

23. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nikdy více Tě nesmím překvapit
s novou nocí nevědomosti mého života.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

23. ledna 2000, 7:00 ráno, Asunción, Paraguay, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi

23. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh chce, abych byl zítra přítomný
uvnitř mého srdce,
když mě přijde navštívit.
Toto je, vskutku, Jeho expresní Příkaz.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

23. ledna 2000, 7:11 ráno, Asunción, Paraguay, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně třikrát (dohromady: 362,87 kg)

26. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Toto ráno jsem vstoupil
na novou cestu
k naplnění všech mých neuskutečnitelných snů.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

26. ledna 2000, 8:31 ráno, Brasilia, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg souběžné zvednutí pažemi

26. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jsem takový blázen!
Očekávám Nekonečný Nektar Blaženosti
od mé toužící mysli.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

26. ledna 2000, 8:45 ráno, Brasilia, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně čtyřikrát (dohromady: 362,87 kg)

26. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každé ráno miluji provádět
svůj trénink vnitřní intenzity.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

26. ledna 2000, 9:03 ráno, Brasilia, Brazílie, před provedením 60 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (23 pravá, 37 levá)

27. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Ten, kdo dává, je milován;
ten, kdo se stává, je uznáván;
ten, kdo se odevzdává, se stává
nanejvýš vybraným členem
vnitřního kruhu Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

27. ledna 2000, 5:49 ráno, Brasilia, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

27. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Realizovaná duše Boha přichází do světa
provádět duchovnost,
která je vnitřním životem Boha,
krystalově čistá pro snílky Boha,
hledající Boha, milovníky Boha
a služebníky Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

27. ledna 2000, 6:03 ráno, Brasilia, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně čtyřikrát (dohromady: 362,87 kg)

27. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Den, kdy může hledající zbožně,
oduševněle, bezesně
bezdechu a se sebedáváním
plakat po Bohu,
je pro něj, vskutku, triumfálním dnem.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

27. ledna 2000, 6:22 ráno, Brasilia, Brazílie, před provedením 43 zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg (23 pravá, 20 levá)

27. ledna 2000 (IV)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh říká mé mysli.
„Udělej Mně velkou laskavost:
zkrať svůj list stížností.“
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

27. ledna 2000, 8:56 ráno, Brasilia, Brazílie, před použitím stroje na benčpres do 45,36 kg, oběma pažemi současně

28. ledna 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bezesné a bezdeché
odevzdání Bohu
je nevyčerpatelnou zásobou Boží Lásky.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

28. ledna 2000, 7:51 ráno, Brasilia, Brazílie, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi

28. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Čas je příliš krátký,
ale má láska k Bohu není pouze dlouhá
velmi dlouhá,
ale je také věčná.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

28. ledna 2000, 8:07 ráno, Brasilia, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 362,87 kg)

3. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jsou zde určité věci,
které mě tak hluboce zraňují.
Jak to, že se jich nechci
vzdát okamžitě?
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. února 2000, 7:10 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

3. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Tak, jako si nevědomě uchovávám své problémy,
stejně tak je chci vědomě
položit k Tvým Nohám.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. února 2000, 7:24 ráno, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně šestkrát (dohromady: 362,87 kg)

3. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh nemá čas pro ty,
kteří mu záměrně nenaslouchají.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

3. února 2000, 7:36 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg

5. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Dlouho před tím, než něco řeknu,
dlouho před tím, než něco udělám,
musím nadšeně přijmout
Tvůj radostný Souhlas.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. února 2000, 8:02 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi

5. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh dává nejvyšší důležitost
slzám jednoty srdce
a úsměvům jednoty duše
žáka Mistra.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. února 2000, 8:24 ráno, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg)

5. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Boží Soucitné Oko
nekritizuje žádnou lidskou bytost.
Boží Srdce Odpuštění
neobviňuje žádnou lidskou bytost.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. února 2000, 8:36 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg

7. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Srdce vděčnosti Bohu
je
radostí naplnění života.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. února 2000, 8:06 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

7. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Léta se snažím velmi těžce
být členem boží
společnosti Blaženosti.
Konečně jsem dnes úspěšný.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. února 2000, 8:18 ráno, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně šestkrát (dohromady: 362,87 kg)

7. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Můj sebedávající život
je tou nejsilnější zbraní
ve zbrojnici mého srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

7. února 2000, 8:31 ráno, před provedením zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg

8. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Dnes můj Pán Absolutní
nařizuje mé negativní mysli
zmizet
jednou a provždy.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

8. února 2000, 7:15 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

8. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Tvá bezvýhradná Milost
je pro mě jedinou cestou, jak udělat
jakýkoliv pokrok na jakémkoliv poli.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

8. února 2000, 7:29 ráno, před zvednutím 204,12 kg oběma pažemi současně (dohromady: 362,87 kg), nový rekord

8. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Díky Tvé bezvýhradné Milosti
doufám, slibuji a naplňuji.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

8. února 2000, 7:38 ráno, před provedením 60 zdvihů jednou rukou se závažím 272,16 kg

10. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Vděčné srdce je nesrovnatelný
zázrak světa.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

10. února 2000, 8:01 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 68,04 kg, souběžné zvednutí pažemi

10. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Opravdu čteš každý den mé utrápené srdce?
„Ano, mé dítě, čtu.
Ve skutečnosti
dávám každý den svou první a nejpřednější pozornost
tvému utrápenému srdci.“
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

10. února 2000, 8:17 ráno, před zvednutím 204,12 kg oběma pažemi současně šestkrát (dohromady: 408,23 kg)

10. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Ve chvíli, kdy zničím
sídlo svého ega,
mi požehnáš
Svou nejvyšší Odměnou Hrdosti.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

10. února 2000, 8:33 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 272,16 kg

12. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Můj Pane,
Tvůj Hlas Blaženosti-Soucitu
je tajemnou a posvátnou volbou mého srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

12. února 2000, 8:23 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

12. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Každé ráno
mě Bůh ve svém Srdci Blaženosti
zve, abych s Ním zpíval,
běhal s Ním
a hrál si s Ním.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

12. února 2000, 8:41 ráno, před zvednutím 204,12 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 408,23 kg)

12. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Blaženost v sebedávání říká:
Věčnost mám.
Blaženost ve stanutí se Bohem říká:
Nekonečností jsem.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

12. února 2000, 8:58 ráno, před provedením 60 zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

14. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Ó neosobní Bože,
Mám Tě rád, cením si Tě, obdivuji Tě.
Ó osobní Bože,
Miluji Tě, uctívám Tě, potřebuji Tě.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. února 2000, 8:48 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 54,43 kg, souběžné zvednutí pažemi

14. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Ó neosobní Bože,
inspiruješ mě vydatně.
Ó osobní Bože,
aspiruješ ve mně a skrze mě pravidelně.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. února 2000, 9:02 ráno, před zvednutím 204,12 kg oběma pažemi současně třikrát (dohromady: 408,23 kg)

14. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Ó neosobní Bože,
jsi skutečností mého duhového snu.
Ó osobní Bože,
jsi odhalením slunce mé realizace.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

14. února 2000, 9:17 ráno, před provedením 59 zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

16. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Co je Tvá Milost?
Tvá Milost je Tvá Všudypřítomná Láska.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

16. února 2000, 7:45 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 54,43 kg, souběžné zvednutí pažemi

16. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Co je Tvá Milost?
Tvá Milost je Tvá Vševědoucí Radost.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

16. února 2000, 7:53 ráno, před provedením 62 zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

16. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Co je Tvá Milost?
Tvá Milost
Je Tvé Všemohoucí Objetí.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

16. února 2000, 8:06 ráno, před zvednutím 226,80 kg oběma pažemi současně sedmkrát (dohromady: 453,59 kg), nový rekord

18. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť je každý den dnem Božího Vítězství
pro všechny milovníky Boha a služebníky Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. února 2000, 8:35 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

18. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť připravenost mé mysli,
ochota mého života
a
nadšení mého srdce
bezesně odpovídají Vůli
mého Pána Milovaného Nejvyššího.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. února 2000, 8:48 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

18. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nakonec jsi mě přijal
za svého vlastního, zcela vlastního.
Dnes se můj životní sen
stal skutečností.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

18. února 2000, 9:05 ráno, před zvednutím 226,80 kg oběma pažemi současně sedmkrát (dohromady: 453,59 kg)

19. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Dnes to bude symbolický zdvih.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Dnes nastupuji na
velmi, velmi, velmi dlouhou cestu.
Při každém kroku vpřed
Ti hodlám nabídnout
slzy vděčnosti mého srdce.
Doufám, že jednoho dne
mě ze Své nekonečné Štědrosti
vezmeš k mému cíli.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

19. února 2000, 8:37 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně šestkrát (dohromady: 589,67 kg), nový rekord

19. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Vskutku, mystická cesta
ve světě vzpírání.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

19. února 2000, 8:56 ráno, po úspěšném zvednutí 589,67 kg

21. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Prosím, prosím nikdy mi nedovol
utéci pryč od
podpory pláče energie aspirace.
Prosím, prosím nikdy mi nedovol
utéci pryč od
podpory úsměvu energie zasvěcení.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

21. února 2000, 9:17 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně (dohromady: 589,67 kg)

23. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Musím Tě milovat více,
nekonečně více.
Pouze potom se mi všechny překážky
s jejich nepřátelskostí
odevzdají.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

23. února 2000, 7:05 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

23. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Dej mi kapacitu
zvonit na Tvůj Zvon Extáze Vítězství
každé ráno a každý večer
v mém srdci aspirace
a v mém životě zasvěcení.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

23. února 2000, 7:25 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně (dohromady: 589,67 kg)

24. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Kéž má mysl každý den
běží k Božímu Oku.
Kéž mé srdce každý den
sprintuje k Božímu Srdci.
Kéž můj život každý den
líbá prach Nohou mého Pána.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

24. února 2000, 9:03 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

24. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť má láska k Bohu, oddanost k Bohu
a odevzdání Bohu
vzrůstá každý den
nejméně o centimetr.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

24. února 2000, 9:15 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně třikrát (dohromady: 589,67 kg)

24. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Tvá nekonečná Milost mi říká,
že poustevna mého srdce
je Tvým nebeským Palácem.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

24. února 2000, 9:30 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

25. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jsem naprosto přesvědčen,
že moje manifestace Boha
zde na zemi
není slepé, beznadějné,
a zbytečné hladové pátrání.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

25. února 2000, 8:39 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně (dohromady: 589,67 kg)

25. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť je můj život neúnavným
nabízením sebe sama
Božímu aspirujícímu srdci lidstva.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

25. února 2000, 8:57 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

25. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jsem neustálým pláčem vděčnosti;
Bůh je záplavou svého Soucitu,
nepřetržitým, osvěcujícím Úsměvem.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

25. února 2000, 9:01 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg souběžné zvednutí pažemi

26. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nikdy více hlučnou mysl zmatku,
Nikdy více!
Spokojenost Boha více, nekonečně více,
věčně více.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

26. února 2000, 6:26 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 589,67 kg)

26. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Jsem svým srdcem vděčnosti
a
Ty jsi svým Okem Soucitu.
Tvé Oko Soucitu mi říká,
že vrchol mé meditace
je bohatstvím Tvého Srdce.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

26. února 2000, 6:42 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg

26. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bůh upřímnosti
a bohyně čistoty
žijí vždy uvnitř mého chrámu srdce.
Nikdy, nikdy nežijí uvnitř
neosvíceného pokoje mé mysli.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

26. února 2000, 6:51 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje

28. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Bez ohledu na to, co mě postihne,
mé srdce a já budeme bezesně zpívat
Písně Tvého Vítězství.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

28. února 2000, 8:51 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg souběžné zvednutí pažemi

28. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Nechť se můj život stane nekončící řekou
slz a úsměvů vděčnosti Bohu.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

28. února 2000, 9:02 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně pětkrát (dohromady: 589,67 kg)

28. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Kde žiji?
Žiji v Nebi Srdce Soucitu mého Pána.
Jak?
Neustálým létáním, létáním a létáním.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

28. února 2000 (III), 9:19 ráno, před provedením 61 zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg (27 pravá, 34 levá)

Předmluva editora k prvnímu vydání

Tyto ranní modlitby Sri Chinmoy nabízel jako součást svých aktivit při zvedání závaží během svých návštěv v různých městech v Brazílii a Paraguayi v lednu 2000 a ve svém domě v New Yorku v únoru 2000.

Překlady této stránky: Russian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče mp-12