Ranní úsvit

Návrat na obsah

1.

Ranní krása se stává úspěchem dne.

2.

Ráno ukazuje úplně každé lidské bytosti cestu míru.

3.

Ráno se koupeme ve sladké radosti ticha.

4.

Východ slunce nás inspiruje, abychom se na sebe usmívali.

5.

Ráno je zdaleka tou nejlepší příležitostí poslouchat Boha.

6.

Za ranního úsvitu společně tančí naděje a odhodlání.

7.

Ráno je stoupající řekou nadšení.

8.

Ráno nám pomáhá vybrat si přijetí pravdy.

9.

Za východu slunce ticho zpívá v srdci čistoty.

10.

Když ráno svítá, připravenost, ochota a dychtivost stoupají k himálajským výškám.

11.

Za ranního rozbřesku nám naše duše dává lekci dokonalosti.

12.

V tichu východu slunce se naše probouzející se mysl stává milovníkem míru.

13.

Ranní sebedůvěra dodává energii dokonce i beznadějnému srdci.

14.

Východ slunce neslyší uši rvoucí hrom pochybností.

15.

Ráno je jarem inspirace a létem aspirace.

16.

Ráno rádo sleduje všepřekonávající svět Za.

17.

Ráno naše duše věnuje větší pozornost projevení Boha.

18.

Za úsvitu jsme blízko objetí Božího Srdce.

19.

Za ranního svítání sebedávající srdce vyzařuje
krásu celého stvoření.

20.

Každé ráno Bůh přichází navštívit chrám našeho srdce.

21.

Za ranního svítání je pro nás Cesta velmi zřetelná.

22.

Ráno vítr naší naděje rozhání mraky našeho strachu a pochybností.

23.

Ráno nesmíme sejít ze své předurčené cesty.

24.

Za ranního úsvitu nám Matka Země požehnává svým srdcem světového přátelství a světové jednoty.

25.

Ráno je tou nejlepší dobou, kdy všechno dokážeme v tom nejkratším čase.

26.

Světlo jitra přináší své osvěcující paprsky snícím dětem světa.

27.

Ráno oznamuje vítězství světla nad temnotou.

28.

Díky mému rannímu míru mi Bůh říká: „Mé dítě, jsi Mé.“

29.

Ve světle úsvitu se naše duhové sny mění na třpytivé poklady srdce.

30.

Ráno se naše srdce otevírá rozšiřujícímu se světlu vesmíru.

31.

Za úsvitu k nám Bůh přichází v podobě Světla, aby probudil naše spící oči.

32.

Ráno ti, kteří kráčejí k pravdě, cestují po dálnici k cíli světla a blaženosti.

33.

Ranní světlo ukazuje hledajícímu hlubší a bohatší existenci.

34.

Ranní Bůh nejen oceňuje a obdivuje jemnost zahrady našeho srdce, ale také se z ní raduje.

35.

Ranní slunce nás obklopuje svým vesmírným objetím.

36.

Oduševnělý ranní úsměv je pokladem mysli i srdce.

37.

Ráno jsou velikost mysli a dobrota srdce neoddělitelné.

38.

Ráno se v našich srdcích rozednívá se sladkými kapkami rosy.

39.

Každé ráno je zrozením nové příležitosti.

40.

Ráno Nebe sestupuje s veškerou svou slávou, aby se stalo vycházejícím sluncem.

41.

Ranní světlo sytí naše srdce a vede náš život.

42.

V tiché blaženosti rána sám Nejvyšší přichází navštívit příbytek mého srdce.

43.

Za ranního úsvitu slyším jemný šepot svého žehnajícího vnitřního průvodce.

44.

Ráno naplňuje zahradu mého srdce svou sladkou vůní.

45.

Ráno začínáme svou cestu k Bohu lesem života.

46.

Ráno nacházíme naše srdce, jak si hraje na houpačce blaženosti.

47.

Každé ráno je stvořeno z tisícinásobného zlatého ticha.

48.

Ráno jsou úsměvy příležitosti milými sny, které máme před sebou.

49.

Ráno naše srdce oduševněle studuje na univerzitě poslušnosti Bohu.

50.

Ráno je ten nejlepší čas opustit stůl touhy a usednout ke stolu aspirace.

51.

Ráno je šeptajícím hlasem naší vnitřní krásy.

52.

Ráno naše duše rozkvétá v našich zasněných očích.

53.

Každé ráno můj Pán osvěcuje sladkým pohledem mé oči a mé srdce.

54.

Ráno je stříbrnou plachtou lodi mého života.

55.

Ráno se obklop vůní božských myšlenek.

56.

Ráno je nejlepší čas usídlit se v Dechu Nejvyššího.

57.

Ráno je mé srdce naprostým ztělesněním nabízení vděčnosti Bohu.

58.

Ráno vdechujeme vůni živoucího míru.

59.

Za rozbřesku dne pluje loď mého života vesele po vlnách radosti srdce.

60.

Ráno se naše oči kochají krásou přírody.

61.

Ráno se paprsky světla a radosti dotýkají našeho srdce.

62.

Ráno sdílíme neocenitelné chvíle s krásou Boha-stvoření.

63.

Ráno se naše srdce nemůže udržet, aby nezpívalo a netancovalo, kamkoliv jde.

64.

Ráno je srdce každého obzvlášť velké, obzvlášť krásné a obzvlášť štědré.