Vůně mírových květů, část 1

Návrat na obsah

1 Boží Oko mě děsí...

Boží Oko mě děsí
   svou nekonečnou Silou Spravedlnosti.
   Boží Nohy mě ozařují
   svým nekonečným Mírem Odpuštění.

2 Dobrota...

Dobrota
je kapkou míru.

3 Jednota ...

Jednota
je mořem míru.

4 Mír...

Mír
je úspěšnou operací mysli
bez říznutí.

5 Oko míru...

Oko míru
je mikroskopické.

6 Srdce míru...

Srdce míru
je teleskopické.

7 Mír...

Mír
je mostem jednoty
mezi mým uspokojením
a uspokojením světa.

8 Mír...

Mír
není v sebeprosazující
ztřeštěnosti.

9 Mír...

Mír
je v Boha prosazující
všepronikavosti.

10 Mír...

Mír
je v hledání Boha.

11 Mír...

Mír
je v sebedobývání.

12 Vítězství duše...

Vítězství duše
všude
je mír.

13 Neobjevení se touhy...

Neobjevení se touhy
nikde
je mír.

14 Mír...

Mír
jsem nenašel
ve své zvířeckosti.

15 Mír...

Mír
nyní nacházím
ve své svatosti.

16 Mír...

Mír
není v okultní bouři.

17 Mír...

Mír
je v duchovním vánku.

18 Chtivost majetku...

Chtivost majetku
je hladověním míru.

19 Bůh se stává vlastníkem míru...

Bůh se stává vlastníkem míru,
jen když se usmívám a zpívám.

20 Bůh ztrácí mír...

Bůh ztrácí mír,
jen když pláču a vzdychám.

21 Člověk — univerzální Bůh...

Člověk — univerzální Bůh —
je květinou míru.

22 Bůh — transcendentální člověk -...

Bůh — transcendentální člověk —
je vůní míru.

23 Hnízdo mého srdce míru...

Hnízdo mého srdce míru
je Božím Domovem
dokonalého Uspokojení.

24 Neuchopitelný...

Neuchopitelný
je můj mír radosti z poslušnosti Boha.

25 Mír...

Mír
není v královském bohatství.

26 Mír...

Mír
je v tichu svobody.

27 Má meditace rozkvětu ticha...

Má meditace rozkvětu ticha
není nic méně,
než znásobení mé svobody míru.

28 Mír...

Mír
je ozařující a naplňující
rozpínání
horizontu mé duše.

29 Studenti lásky...

Studenti lásky
se nakonec stanou
profesory míru.

30 Nadřazenost rozdělující mysli...

Nadřazenost rozdělující mysli
nezná žádný mír.

31 Důvěrnost znásobení srdce...

Důvěrnost znásobení srdce
nezná nic než mír.

32 Těším se z míru...

Těším se z míru,
jen když se nebojím
změnit svou tvrdohlavou mysl.

33 Když dám Bohu...

Když dám Bohu
své rozhodné dosažení:
   odevzdanost,
Bůh mi dává
celé své vlastnictví:
   mír.

34 Když myslím na mír ...

Když myslím na mír,
má mysl těžce vzdychá.

35 Když se modlím pro mír ...

Když se modlím pro mír,
mé srdce lítostivě pláče.

36 Když medituji na mír ...

Když medituji na mír,
má duše se hrdě usmívá.

37 Mír mého srdce vděčnosti...

Mír mého srdce vděčnosti
nejenže se dožil
vysokého věku,
ale bude také žít navždy.

38 Žádný mír...

Žádný mír
v prázdnotě mé mysli bez Boha.

39 Veškerý mír...

Veškerý mír
v bláznovství mého srdce po Bohu.

40 Běžec lásky k Bohu...

Běžec lásky k Bohu
bude mít mír
pouze, když
seberozdávajíc předá
pochodeň míru.

41 Má mír postrádající mysl...

Má mír postrádající mysl
zdvojnásobuje Boží Slzy.

42 Mé mírem oplývající srdce...

Mé mírem oplývající srdce
ztrojnásobuje Boží Úsměvy.

43 Úplná upřímnost mé mysli...

Úplná upřímnost mé mysli
je Božím Mírem.

44 Boží nepodmíněná Jednota...

Boží nepodmíněná Jednota
je mírem mé mysli.

45 Mír...

Mír
je jedinou volbou mého vnitřního života.

46 Mír...

Mír
není stromem představivosti mé mysli.

47 Mír...

Mír
je plodem skutečnosti mého srdce.

48 Mír...

Mír
není úleva útěkem ze světa.

49 Mír...

Mír
je vírou v přeměnu světa.

50 Mír...

Mír
je mého srdce
hladem po Božím Soucitu.

51 Mír...

Mír
je mé duše
hostinou Božího Uspokojení.

52 Mír...

Mír
je květem vonícím
duchovní Krásou.

53 Mír se rodí...

Mír se rodí
jen v hojnosti lásky jednoty.

54 Mír...

Mír
je spojujícím článkem
mezi
mým transcendentálním já
a mou bezednou hlubinou.

55 Mír...

Mír
je neustálou realizací
mé duše Boží jednoty.

56 Mír...

Mír
je vzácným zážitkem
mého srdce Boží aspirace.

57 Mír...

Mír
je prchavým zázrakem
v mé mysli uvědomění si Boha.

58 Bůh chce...

Bůh chce,
abych uvnitř svého srdce
vytvořil pro Něj malou zahradu,
kam by mohl
každý den
přijít a zpívat Své Mírové Písně.

59 Ó má mysli...

Ó má mysli,
kdy si uvědomíš,
že tvůj život bez míru
není nic než
nesmyslná noční můra?

60 Má mysl by ráda věděla...

Má mysl by ráda věděla,
zda si někdo tajně, ale laskavě povšiml,
že se modlí k Bohu
pro mír.

61 Mého srdce uznání Boha...

Mého srdce uznání Boha
je nejrychlejším přinašečem míru.

62 Ó můj Pane...

Ó můj Pane,
dej mé mysli krutou bolest hlavy,
bude-li váhat
modlit se k Tobě pro mír
každý den.

63 Mezi básněmi mého srdce...

Mezi básněmi mého srdce,
má mírová báseň
je zdaleka nejlepší.

64 Chci více...

Chci více, než
nepřítomnost neposlušnosti Bohu.
Chci úplný konec
neposlušnosti Bohu,
aby byl můj život zaplaven mírem.

65 Nechť se urychlí...

Nechť se urychlí
odevzdanost mého srdce
a ochota mé mysli,
aby snesly nekonečný mír
z Nebe.

66 Nezastavuj pláč svého srdce...

Nezastavuj pláč svého srdce,
chceš-li, aby mír
dokonale vykvetl
v celé tvé bytosti.

67 Mír...

Mír
je vskutku zázračným lékem
pro pochybami zamořené lidstvo.

68 Míre, ...

Míre,
jsi sladkým šepotem
východu slunce mého uspokojení Boha.

69 Vidět Boha nestačí...

Vidět Boha nestačí.
Také služba Bohu je nezbytná
pro tvůj život, má-li vrůst
do trvalého míru.

70 Mé vitálno, má mysli...

Mé vitálno, má mysli,
prosím, ó prosím, učiňte konec boji!
Jasně slyším mír,
jak klepe na dveře mého srdce.

71 Žiji jen za jedním účelem: ...

Žiji jen za jedním účelem:
projevení míru zde na zemi.

72 Ne klamáním nevědomosti...

Ne klamáním nevědomosti,
ne vyhrožováním nevědomosti,
ale ozářením nevědomosti
můžeme mít hojnost míru.

73 Bůh nikdy neučinil...

Bůh nikdy neučinil
svět hladovějící po míru.
Je to nepochybně
člověkem způsobená pohroma.

74 Začne-li docházet...

Začne-li docházet
víra mysli,
mír srdce
je nucen běžet pomalu.

75 Nemáš-li mír mysli...

Nemáš-li mír mysli,
jdeš dál a dál
po cestě nicoty,
jež nikam nevede.

76 Kéž slunce míru mého aspirujícího srdce...

Kéž slunce míru mého aspirujícího srdce
je bezesně na vzestupu.

77 Mé životní dosažení míru...

Mé životní dosažení míru
není pouze v mezích
možnosti,
ale také ve svobodě
nevyhnutelnosti.

78 Vnitřní rychlost srdce...

Vnitřní rychlost srdce
zcela závisí
na bezesně se usmívajícím míru.

79 Ticho mé meditace...

Ticho mé meditace
urychluje
mou zpáteční cestu do Domova Božího Míru.

80 Mír...

Mír
má nejvzácnější schopnost
ozářit svět
Božím vlastním Úsměvem.

81 Úplné sebeodevzdání...

Úplné sebeodevzdání
je dokonalý Boží Mír.

82 Slunce štěstí mé mysli...

Slunce štěstí mé mysli
a obloha míru mého srdce
mě činí tím,
kým mám být:
dokonalým nástrojem Boha.

83 Nyní, když žiji...

Nyní, když žiji
v zóně osvobozené od tužeb,
mír světa Za
mě volá.

84 Nyní, když jsem se stal...

Nyní, když jsem se stal
dokonalým cizincem
svým starým přelétavým tužbám,
mír ke mně pospíchá.

85 Protože jsem se narodil...

Protože jsem se narodil
pod Hvězdou Božího Soucitu,
mé tělo, vitálno, mysl a srdce
si mohou bezustání hrát s mírem.

86 Bůh obklopuje můj život...

Bůh obklopuje můj život
svým bezmezným mírem,
jen když já obklopuji Život Boha
svou bezdechou láskou.

87 Neulpívej...

Neulpívej
na faktech svého minulého života.
Drž se pouze rychle rozkvétajících snů
svého srdce.
Mír bude zcela tvůj.

88 Ó hledající pravdy a milovníku Boha...

Ó hledající pravdy a milovníku Boha,
máš splnit jen jeden úkol:
Musíš udržet
svatý sen lidstva o míru
naživu.

89 Člověk míru...

Člověk míru
je skutečně
Božím nedokončeným
mistrovským dílem Soucitu.

90 Tam, kde je...

Tam, kde je
velmi malá zásoba odpuštění,
mír nenabídne
své viditelné vzezření.

91 Ó hledající...

Ó hledající,
jak můžeš kdy mít mír,
když bláznivě závidíš
druhým jejich blízkost Božímu Srdci?

92 Ó má mysli...

Ó má mysli,
snažně tě prosím,
neztenčuj
svou zásobu nadšení,
neboť já stále potřebuji
mír zvnějšku,
mír zevnitř.

93 Stal jsem se...

Stal jsem se
krásou a vůní
míru,
když jsem se usmál
na květinu vděčnosti svého srdce.

94 Pokud dovolíme své mysli...

Pokud dovolíme své mysli,
aby byla světovým
specialistou v rozdělování,
nikdy nebudeme mít
ani špetku míru.

95 Nemůžeš mít nic jiného než mír...

Nemůžeš mít nic jiného než mír,
budeš-li užívat Boha
a Boží Vůli
milujíc a seberozdávajíc
ve všem, co děláš
a ve všem, čím se stáváš.

96 Vždy žij životem...

Vždy žij životem
odevzdání Bohu.
Mír sám přijde
a spřátelí se s tebou.

97 Zeptej se lidí starých časů...

Zeptej se lidí starých časů,
co je nejlepší.
Odpovědí je mír,
a nic jiného.

98 Zeptej se lidí dneška...

Zeptej se lidí dneška,
co je nejlepší.
Odpovědí je rychlost,
a určitě ne mír.

99 Ó má mysli ...

Ó má mysli,
jak můžeš mít špetku míru,
když sama sobě dovoluješ,
abys byla zaplavena
světskými otázkami,
dotazy a podezřeními?

100 Můj mír je...

Můj mír je
Trumpetou Nejvyššího Vítězství
mého Pána
ve mně a pro mne.