Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 2

Návrat na obsah

1066

Má radost dnes
nezná hranic,
neboť vidím
popel budovy své mysli.

1093

Chceš-li porazit
všechny své slabosti,
musíš jim čelit
jedné po druhé.

1120

Bůh Otec
má velmi zvláštní lásku
pro probouzející se dítě
v mém srdci.

1179

Nebe skrápí svými lístky blaženosti
ty, kteří bezesně
milují Boha.

1183

Tisíciletí přišla a odešla,
avšak lidstvo dosud dělá
dětské kroky
na cestě ke svému Cíli — k Bohu.

1265

Jak krásně vypadám,
když žiji v denním světle
rozkvétajících úsměvů svého srdce!

1396

Láska rozšiřuje,
láska zvětšuje,
láska zkrášluje
a láska sjednocuje
srdce hledajícího.

1421

První Úsměv Boha se zrodil v den,
kdy si lidstvo uvědomilo Jeho Světlo.

1426

Vděčné srdce je
univerzálním klíčem,
který otvírá všechny místnosti
Paláce Srdce Boha.

1815

Kdo je připraven pro duchovní život?
Každý, kdo si vybral duchovní život,
je víc než připraven,
protože jej Bůh již vybral,
aby byl Jeho vybraným nástrojem.

1841

Má mysli,
pokud chceš udělat nejrychlejší pokrok,
tak bys měla vidět a cítit,
že jsi menší než nejmenší,
pokornější než nejpokornější —
to nejzbytečnější zrnko prachu.

1847

Čím silnější je
počítačová mysl,
tím hlasitější je
žalostný pláč srdce.

1854

Na své cestě
k Božímu Paláci
trub na lasturu své připravenosti.

1855

Na své cestě
k Božímu Paláci
rozezni housle své ochoty.

1856

Na své cestě
k Božímu Paláci
hraj na flétnu své dychtivosti.

1857

V každou chvíli používej
svůj odzbrojující úsměv,
se kterým ses narodil,
aby sis podrobil
pýchu noci nevědomosti.

1865

Disciplinovaný život
není otázka trestání.
Je to otázka moudrosti lásky.

1869

Nezapomeň,
že když se nestaráš o mír,
nestaráš se také o Boha.

1878

Když dáváš radost druhým,
tvoje vlastní radost
se automaticky násobí.

1883

Když si tvoji dobrotu
mohou užívat ostatní,
pak jen tehdy je tvá dobrota
zcela opravdová a dokonalá.

1888

Vyžaduješ-li v duchovním životě,
aby si s tebou přátelé povídali,
pak jsi nucen ztratit
své těžce získané přátelství s Bohem.

1891

Běda,
budu někdy věřit Bohu,
když mi říká,
že má negativní mysl
pro mě nevytvoří nic dobrého?

1897

Můj Pane,
miluješ mě stále,
i když Tě já vůbec nemiluji?
"Mé dítě,
co jsem doposud dělal?"

1898

Můj Pane,
nemůžeš dělat něco lepšího,
než na mne pořád myslet?
"Mé dítě,
já prostě nic jiného dělat nechci."

1916

V Božím stvoření není nic,
co by měl Bůh tak rád,
jako přeměnu lidské přirozenosti.

1917

Nepodceňuj své nebožské kvality
a nepřeceňuj své božské kvality,
chceš-li se setkat s Bohem
— Blažeností-Uspokojení.

1920

Věřím v současné hrdinství
a ne v budoucí vítězství
nebo porážku.

1940

Boží Soucitné Oko
nemusí zůstat stále otevřené,
zvláště když dobrovolně zneužijeme
nám svěřenou svobodu.

1941

Boží Úsměvy jsou neodolatelné.
Stejně tak i Boží Slzy.
Cokoliv Bůh má a je
je neodolatelné.

1943

Ne proto, že existuje Bůh,
ale proto, že existuje Boží Sen,
máme naději, že se jednoho dne
staneme dokonalými obyvateli světa.

1948

Když kalamita spí,
nebuď ji,
jen abys viděl,
jak je ničivá.

1949

Cokoliv inspirujícího a osvěcujícího
tě určitě udělá
lepším milovníkem Boha,
než jsi byl včera.

1952

Byla doba,
kdy jsem chtěl vědět,
co mohu udělat pro lidstvo.
Ale nyní chci vědět jen to,
kdo skutečně jsem.

1960

Máš-li mír mysli,
můžeš snadno uniknout
z hlasitého světa kolem tebe.

1961

Pokud se strachem lpíme na tom,
co máme,
nikdy nedokážeme objevit,
kdo skutečně jsme.

1962

Neptej se Boha,
co bys měl dělat.
Zeptej se sám sebe,
proč jsi tak dlouho
zůstával zcela neaktivní.

1974

Kdykoliv ospravedlňuji
své slabosti,
snižuji kvalitu
dokonalosti světa.

1999

Sbírat slzy vděčnosti svého srdce
a položit je k Nohám
svého Pána Nejvyššího,
je má jediná úloha.

Překlady této stránky: Russian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče st-2