Pouliční žebrák

Návrat na obsah

1.

Konečná cesta,
ne, ne!
Milionkrát!

2.

Stále rozkvétající pouť,
ano, ano!
Miliardkrát!

3.

Když se věci nedaří,
Bůh nám dává příležitost
běžet k Němu rychleji
a s větším sebedáváním,
abychom se mohli radovat
v Jeho usmívající se Zahradě Srdce.

4.

Naleznu-li Boha
uvnitř malé kapky,
potom se Bůh Oceán
okamžitě stane mým.

5.

Nepřízeň osudu
pročišťuje mysl
a posiluje srdce.

6.

Kdo je vzdělaný?
Ne ten, kdo přečetl
bezpočet knih,
ale ten, kdo je sycen
Srdcem zaplaveným Božím Soucitem.

7.

Když se modlíme na kolenou,
Bůh Strom
se sklání
s krásou květů
a výživou plodů.

8.

Přikládáme takovou důležitost
černotě své mysli.

9.

Nemáme čas věnovat pozornost
bělosti svého srdce.

10.

Miluj Světlo více.
Noc
musí zmizet.

11.

Mysl ví,
jak mi poroučet.

12.

Srdce ví,
jak mě povznést.

13.

Pohlédneme-li na život,
děsí nás.
Pohlédneme-li do života,
odevzdá se.

14.

Hora deprese
zamlžuje mysl.

15.

Fontána humoru
rozjasňuje mysl.

16.

Nejdůležitější věcí v životě
není vlastnění,
ale přeměna.

17.

Zpomal, zpomal,
pokud skutečně potřebuješ
zlatou Korunu Boha.

18.

Mé oči se rády
dívají na krásu.

19.

Mé srdce se rádo
stává Krásou,
Krásou Boha.

20.

Vítězství na bitevním poli
nepřetrvá.

21.

Vítězství na poli srdce
přetrvá navždy.

22.

Jsme tak pošetilí.
Chceme vědět, co život má,
a ne, co život je.

23.

To lidské v nás
pracuje, aby žilo.

24.

To božské v nás
žije, aby pracovalo
na Boží Práci.

25.

Bůh se s námi podělí
o svou všemohoucí Sílu Vůle,
odvážíme-li se ovládnout
to nelidské v nás.

26.

Odchod do důchodu z práce
nesmí být
odchodem do důchodu ze života.

27.

Lékař ví,
jak vzbudit strach.

28.

Mistr ví,
jak utěšit.

29.

Život nezačíná,
když přemýšlíme o čase,
ale když se staneme
Pánem času.

30.

Víra je lékem
na nemoc mysli.

31.

Láska je vitamínem
komedie života.

32.

Vůdcovství se potápí.
Přátelství pluje.

33.

Chyby minulosti
musíme nechat za sebou,
a ne před sebou.

34.

Přestaň se hněvat.
Snaž se zapomenout.
Štěstí bude jisté!

35.

Existuje bezpočet cvičení.
Tím nejobtížnějším cvičením
je sebedávání.

36.

Proč to neříct?
Bůh je celý tvůj.

37.

Proč to neudělat?
Dotkni se a zůstaň
u Božích Nohou.

38.

Oko Soucitu
sestupuje nepodmíněně.

39.

Srdce aspirace
stoupá rychle.

40.

Nejveselejší úsměv
je
tou nejsilnější silou.

41.

Protivným lidem
dodáváme sílu tím,
že o nich přemýšlíme.

42.

Protivné lidi
odzbrojujeme tím,
že je položíme
k Nohám Boha.

43.

Dokud nesestoupí
nepodmíněná Boží Milost,
musím být zodpovědný
za svůj vlastní osud.

44.

Zvláštní žádost:
Bože, dej mi,
co máš.

45.

Spontánní žádost:
Bože, vezmi si mě
a mé vše.

46.

Vnější osamělost
potřebuje přátele
a známé.

47.

Vnitřní osamělost
potřebuje pouze Boha
a nikoho jiného.

48.

Bůh nechce, abych žil
ve vypůjčeném čase.

49.

Bůh chce, abych žil
v Jeho posvátné
Věčnosti.

50.

Aspirace říká:
„Udělám to.“

51.

Zasvěcení říká:
„Dělám to.“

52.

Odevzdání říká:
„Už jsem to udělal.“

53.

Štěstí není
vnější plod.

54.

Štěstí je
vnitřní semínko.

55.

Lidský umělec
maluje
vnější svět.

56.

Božský umělec sní o vnitřním světě.

57.

Bůh mi bezesně říká,
že chce být
zajatcem mé lásky.

58.

Bůh, který mi říká,
abych se modlil,
je tentýž Bůh, který mi říká,
abych si udělal čas na hraní.

59.

Život
není
řadou zklamání.

60.

Život
je každodenní
schůzkou s Bohem.

61.

Budoucnost
není temnota.

62.

Budoucnost
je Boží jednota.

63.

Nechci,
aby se můj život
ubíral mou cestou.

64.

Vybírám si,
jednou provždy,
jednu cestu:
Boží Cestu.

65.

Existuje pouze jedna rasa:
zamaskovaná Tvář Boha.

66.

Nic pro mě nemůže být sladší
a čistější
než mé srdce hladovějící po Bohu.

67.

Úspěch je
síla dolaru.

68.

Pokrok je
Záplava Boha.

69.

Bůh často přichází
do prázdnoty mého srdce.

70.

Bůh nikdy nepřichází
do osamělosti mé mysli.

71.

Neustálá otázka mysli:
Proč?

72.

Okamžitá odpověď srdce:
Proč ne?

73.

Včera
pro mě Bůh plakal.
Plakal pro mé zdokonalení.

74.

Dnes
pláču já pro Boha.
Pláču pro Uspokojení Boha.

75.

Od zítřka
budeme Bůh a já
žít s úsměvem
pouze jeden pro druhého.

76.

Když nechám oči zavřené
a modlím se,
cítím, že Bůh je pro mě.

77.

Když nechám oči napůl otevřené
a medituji,
jsem si naprosto jistý,
že jsem celý pro Boha.

78.

Modlitba
je semínkem života.

79.

Meditace
je rostlinou života.

80.

Kontemplace
je stromem života,
který plodí radost z krásy květů
a uspokojení z nasycení plodů.

81.

Konečný odchod ze země
se nedá oddálit.

82.

Bůh chce,
abych nejprve spočítal Jeho Úsměvy.
Jedině pak
bude On počítat mé slzy.

83.

Ctnost vděčnosti
je zatím
nezrozenou skutečností.

84.

Neposlušnost
není
pokořením Mistra.

85.

Neposlušnost
je
sebezkázou žáka.

86.

Bůh si okamžitě vybírá
srdce krvácející
pro úsměvy lidstva.

87.

Mysl
obvykle
miluje mračna.

88.

Srdce
se spontánně
raduje z hvězd.

89.

Dokonalost
je bezesné
zkoušení sebe sama.

90.

Uspokojení
je bezdeché
vzývání Boha.

91.

Bůh mě žádá:
„Mé dítě,
buď pravdivé samo k  sobě!“

92.

Musíme věnovat pozornost
svým nedokonalostem –
pokud tak neučiníme,
ihned se znásobí.

93.

Mysl zbavená myšlenek
je
duše s přidanou vůlí.

94.

Když miluji Boha,
nechávám věci, aby se děly
Božím Způsobem.

95.

Když miluji sám sebe,
dělám věci
svým způsobem.

96.

Trn mysli
je
nesmírně nebezpečný.

97.

Růže srdce
je
nanejvýš drahocenná.

98.

Bůh mi říká,
že mé poloviční věnování se světu
se vyrovná
mé plné aspiraci po Bohu.

99.

Bůh mi opakovaně říká,
abych mu nebral Jeho práci.
Jeho Prací je změnit svět
a mou prací
je milovat svět.

100.

Každý úsměv
je krásou
nového srdce.

101.

Každá slza
je vůní
nového života.

102.

Bůh mě žádá,
abych dokončil
svou úlohu osvícení.

103.

Bůh nechce,
abych soupeřil
se zbytkem světa
na bojišti života.

104.

S každou nadějí
kráčím
k Božímu Paláci.

105.

S každým slibem
Bůh běží
k chrámu mého srdce.

106.

Trpělivost, trpělivost, trpělivost!
Trpělivost
je nejzazší vítězství.

107.

Každý nenávidí temnotu,
ale kolik lidí je ochotno
vzývat Světlo?

108.

Jsi-li velký,
znamená to,
že umíš mluvit.

109.

Jsi-li dobrý,
znamená to,
že umíš poslouchat.

110.

Jsi-li dokonalý,
znamená to,
že zvuk tvého ticha
je odpovědí.

111.

Život bez slz
se nemůže přiblížit Bohu.

112.

Říkáš, že svět
je plný špatných sil.
Bohužel
tvůj vlastní mocný příspěvek
nemůže zůstat bez povšimnutí.

113.

Oči mohou vidět svět,
ale pouze srdce
se může stát světem.

114.

Nepřestávej
vše milovat.
Nesnižuj se
k hladu po nadvládě.

115.

Lidská mysl
staví domy.
Boží Srdce
vytváří domovy.

116.

Dnešní pouliční žebrák
se zítra stane
strážcem
Dveří Božího Srdce.