Soucítění

Návrat na obsah

1.

Soucítění je pláčem srdce po jednotě.

2.

Soucítění je krásou úsměvu sladkosti.

3.

Soucítění je vůní plné lásky.

4.

Soucítění přináší lidstvu svěží úsvit štěstí.

5.

Soucítění je projevem moudrosti jednoty.

6.

Soucítění je nekonečně silnější a sladší než laskavost.

7.

Soucítění je dokonalým odhalením Božskosti.

8.

Soucítění je slunečním svitem Nebe.

9.

Soucítění dokáže zdaleka nejlépe vysušit slzy ostatních.

10.

Soucítění je nesrovnatelným přítelem smutku.

11.

Soucítění je nektarovou blažeností srdce.

12.

Vnitřním jménem soucítění je oběť.

13.

Soucítění je osvěcujícím světlem slz soucitu.

14.

Soucítění je tryskajícím srdcem zájmu.

15.

Soucítění spontánně nabízí útěchu srdci, mysli, vitálnu a tělu.

16.

Soucítění je milovníkem jednoty a slz.

17.

Soucítění nepřemýšlí. Jedná. Jedná, aby odstranilo neutuchající utrpení světa.

18.

Soucítění je radostí sebedávající síly.

19.

Srdce soucítění nezná rozdělení. Zná pouze jednotu.

20.

Soucítění je nepodmíněným dárcem naděje.

21.

Soucítění hasí žízeň naděje.

22.

Soucítění nejúspěšněji utěšuje proudící slzy.

23.

Soucítění přichází. Zármutek mizí.

24.

Srdce soucítění je velmi zvláštní hrdostí Boha.

25.

Životu moře soucítění se nic nevyrovná.

26.

Soucítění přináší Nebe do našeho krvácejícího srdce.

27.

Soucítění je největší ze všech ctností.

28.

Soucítění poskytuje okamžité přístřeší zármutku.

29.

Soucítění je proudem a září dobroty.

30.

Soucítění je představitelem Boha na zemi.

31.

Soucitné srdce je životem plným Boha.

32.

Soucítění přeměňuje utrpení na růže.

33.

Soucítění rozvíjí. Útěcha kvete.

34.

Soucítění přichází k zármutku, aby ho nepodmíněně zahojilo.

35.

Soucítění je vrcholně požehnáno ne Božíma Rukama, ne Božím Srdcem, ale Božím Dechem.

36.

Kéž je má mysl řekou soucítění.

37.

Kéž je mé srdce mořem soucítění.

38.

Kéž je můj život královstvím soucítění.

39.

Soucítění je člověkem uskutečněný čin, který naplňuje vlastní touhu Boha.

40.

Soucítění přichází od Boha Stvořitele a jde k Bohu stvoření.

41.

Moře zármutku a obloha soucítění se narodily současně.

42.

Soucítění je cestovatelem se zájmem o bolest světa.

43.

Zármutek si myslí, že je nevyléčitelný. Soucítění nesouhlasí. Soucítění srdce zármutku léčí.

44.

Tak jako je tento svět chorobou, tak je soucítění lékem.

45.

Soucitné srdce radostně a bezvýhradné vítá naříkající mysl.

46.

Soucítění je rozpětím srdce, osvícením mysli a uspokojením jednoty.

47.

Bolest nás zarmoutí. Soucítění nás potěší.

48.

Soucítění je mateřským srdcem lidstva.

49.

Slzy očišťují náš život. Soucítění osvěcuje naše srdce.

50.

Když nás přepadne bolest, soucítění k nám běží, aby nás zachránilo.

51.

Dokud je soucítění naživu, Bůh se o své stvoření nemusí strachovat.

52.

Soucítění dostává Boží Srdce od Samotného Boha a vrací jej Božímu Tělu.