Svornost a jednota

Návrat na obsah

4. Upřímnost

Skutečná upřímnost je upřímnost,
která vidí skutečnost způsobem,
kterým chce být viděna,
a je upřímností,
jenž se stává skutečností samotnou.

Skutečná upřímnost nevidí skutečnost
svýma vlastníma očima.
Skutečná upřímnost vidí skutečnost
očima samotné skutečnosti.

5. Jednoduchost

Jednoduchost
je neobyčejnou
a fascinující
rychlostí,
když běžíme po cestě
naplňujícího světla úspěchu
Věčnosti.

6. Odevzdanost

Odevzdejme Bohu
nejen to, co máme,
ale i to,
co jsme.
Co máme,
je opravdový vnitřní pláč pro Boha
Co jsme —
jsme naší vědomou nebo nevědomou jednotou
s nevědomostí.
Nabídněme obojí
Kormidelníkovi v nitru.

8. Světlo

Lidské v nás
nechce světlo.
Zvířecí v nás
nezná existenci světla.
Božské v nás ví,
že není ničím jiným,
než světlem.

10. Úsměv

Když je můj vnitřní pláč čistý,
Boží vnější úsměv je jistý.
Můj stoupající pláč
a Boží sestupující úsměv
zůstanou navždy
neoddělitelní.

11. Pravda

Když něco slíbím,
spřátelím se s pravdou.
Ale když splním slib,
celá má skutečnost
se stane jiným jménem
pro pravdu.

14. Vděčnost

Vděčnost
je stále rostoucí strom života,
který těší Boží
stále se překonávající Výšku,
Jeho Blaženost Nekonečnosti,
Jeho Život Nesmrtelnosti
a Jeho Úsměv Dokonalosti.

23. Věčný

Být věčným pláčem srdce,
v srdci,
a pro srdce,
znamená vrůst
do věčného života uspokojení
stále se překonávajícího světa Za.

27. Kázeň

Ukázníš-li svůj život,
Bůh nejen že si s tebou bude hrát,
ale také tě naučí,
jak co nejoduševněleji a nejuspokojivěji
hrát způsobem,
kterým Sám hraje Svou kosmickou Hru.

30. Služba

Služba je osvěcující světlo,
které naplňuje božské,
zdokonaluje lidské
a přeměňuje zvířecí
ve hledajícím.

32. Trpělivost

Trpělivost je naše božské přátelství
s božským Časem,
věčným Časem,
který dalece překonal spáry smrti
a zklamání hořkého neúspěchu.

33. Světlo

Skutečné světlo
je v nitru
a ne vně.
Skutečné světlo
je sebedávání
a stávání se Bohem.

45. Pokora

Pokora
je rozšíření naší skutečné skutečnosti
sladkým, osvěcujícím a naplňujícím způsobem.
Pokora
není bezmocné odevzdání
něčemu nebo někomu jinému.
Pokora
není vystrašené dítě.
Pokora
je skutečná přijímavost v nás.
Přijímáme-li s oddanou pokorou,
naše nádoba přijímavosti
se okamžitě zvětšuje.
Pokora
je tajemstvím všech tajemství,
tajemstvím našeho rozšíření,
tajemstvím inspirace světa
a tajemstvím přeměny světa.

49. Čistota

Čistota
je opravdová božskost
v srdci lidské duše.
Tato božskost
nás nakonec nechá pocítit,
že Absolutní
je nejen Absolutní,
ale také
nanejvýš Milovaný
v nás,
pro nás.

50. Světlo

V našem životě aspirace
s vnějším světlem vidíme,
s vnitřním světlem se stáváme
a se Světlem Nejvyššího
poznáváme, co ve skutečnosti jsme:
Lodí Božího Snu
a Břehem Boží Skutečnosti.