11403

Ó má mysli,
mé srdce je zcela připraveno,
aby ti pomohlo vyčistit
les tvých myšlenek.
Proč nepřijmeš
bezpodmínečnou pomoc mého srdce?