11453

Vděčnost je sladká,
když ji ostatní očekávají ode mne.

Vděčnost je sladší,
když ji očekávám od druhých.

Vděčnost je nejsladší,
když ten, kdo ji dává, a ten, kdo ji přijímá
oduševněle a mocně zpívají
svou píseň jednoty.