11491

Jestliže žijete
v neosvětlené mysli,
jak můžete vidět krásu
vašeho sluncem ozářeného srdce?