2223

Jen zkus mít
každý den
alespoň jednu mocnou meditaci.
Tvůj plášť pokušení
automaticky splaskne.