2231

Poslední novinky z Nebe:
Bohu nevadí,
když po něm nepláčeš,
ale určitě Mu bude vadit,
když se na Něj a s Ním
neusmíváš.