2245

Před tím, než bude příliš pozdě,
se musíš obrátit,
musíš se vrátit
do zahrady vděčnosti svého srdce.