2413

Každý den Bůh píše
Dopisy Odpuštění těm,
kdo neuspěli a vzdali to,
a Dopisy Soucitu těm,
kdo jsou ochotni
usednout ke zkoušce znovu.