2426

Nezůstávej v sevření nevděčnosti,
chceš-li vidět,
jak tvé srdce vrůstá
do života krásy.