3001

Teď, když jsi odevzdal
svůj život Bohu,
máš aspoň jednu Osobu,
která tě bude poslouchat,
a touto Osobou je Bůh Samotný.