3019

Jestliže troubíš
na trumpetu svého ega,
jak můžeš očekávat,
že tě bude Bůh držet
ve své Síti Soucitu?