3415

Žije mezi
živoucí představou
svého vděčného srdce
a živoucí představou
svého odevzdaného života.