3425

Tvá mysl, štvanec nevědomosti,
musí být osvícena.
Je to jediná cesta,
jak se tvá mysl může stát
vybraným nástrojem Boha.