39 Hluboce obdivuji

Hluboce obdivuji
tvá tři
   překvapivě upřímná doznání:
Nemodlil ses k Bohu
   nepodmíněně
ani jedinkrát v celém svém životě.
   Potajmu
mluvíš špatně o Bohu stvoření.
   Dočista neochotně
sloužíš Bohu a pomáháš člověku.