4311

Pro mě není jiný způsob,
jak dosáhnout svého cíle,
než tajně a otevřeně považovat Boha
za svého vlastního, zcela vlastního.