4805

Návštěvní hodiny člověka v Nebi
závisí na jeho
blaženosti odevzdání.

Návštěvní hodiny Boha na zemi
záleží na Jeho
bezpodmínečném Soucitu.