4922

Bůh ti slíbil,
že splní tvé potřeby.
Běda, zapomněl ti říct,
že ti splní jen tvé skutečné potřeby.