5810

Kdykoliv slyšíš oduševnělou hudbu,
neoddělitelně se s ní sjednoť
a pociťuj, že tuto hudbu hraje tvá duše
jen pro tebe:
pro tvé srdce, mysl,
vitálno a pro tvé tělo.