5815

Zatím, co poslouchám Tvůj Zpěv,
nech mě také něco dělat pro Tebe,
můj Pane.
Nech mě, abych Tě začal milovat víc,
nekonečně víc.