6086

Když zde na zemi
nemáš během jednoho dne
žádné nečisté myšlenky,
Bůh v Nebi bude oslavovat
mimořádný den.