6305

Ó má mysli,
modlím se ke svému Pánovi Nejvyššímu,
aby mi pomohl poznat
posvátné tajemství
mé duše.