6316

Jestliže rezignuješ
na svou Bohem určenou úlohu,
zítřejší utrpení
mocně zaklepe na tvé srdce
už dnes.