6425

Bůh mi odpustí
pouze s jednou podmínkou:
bude-li láska jednoty mého srdce
vždy připravena
se zvětšovat a postupovat.