6444

Co vidím ve své meditaci?
Ve své meditaci vidím
rozsáhlejší než nejrozsáhlejší
oceán míru
a rozlehlou modrou oblohu
v nitru svého
drobnějšího než nedrobnějšího srdce.