6449

Byla doba,
kdy jsem žil
v soucitném Oku mého Pána.
Teď ale žiji
v odpouštějící Srdci mého Pána.