6458

Mír není
jen celá skutečnost,
ale jediná skutečnost,
která může uspokojit Boha
Jeho vlastním Způsobem.