6508

Jeden promarněný okamžik
má schopnost,
abychom se museli naučit
píseň odevzdanosti
princi nevědomosti.